Intermedia pořádá celosvětovou soutěž pro moderní média

Informace pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích.

V roce 2000 proběhne nová mediální soutěž, která doplní stávající národní a mezinárodní soutěže. Intermedia pořádá celosvětovou soutěž pro moderní sdělovací prostředky "worldmediafestival" zaměřenou na projekty pro cílové skupiny.

Rozhodujícím kritériem pro posouzení výsledků je kromě umělecké kvality a technického zpracování, především účinný přenos určité myšlenky směrem k vybrané cílové skupině. Nejde o to, který program bude nejdražší nebo nejvtipnější. Hlavní otázka je, zda program splňuje svůj účel.

Na rozdíl od ostatních soutěží, kde se udílejí ocenění za nejlepší technické a umělecké zpracování, v tomto případě bude hlavní důraz kladen na efektivnost oslovení cílových skupin.

Jestliže je Vám toto téma blízké, dovolujeme si Vás pozvat na: Forum pro moderní audio-vizuální sdělovací prostředky zaměřené na budoucnost. Konečný termín pro podání přihlášek na festival je 15. březen 2000.

Slavnostní předání cen se uskuteční v Hamburku 10. května 2000. Při této příležitosti budou předány i ceny za nejlepší projekt soutěže Marketing Services, jedné z nejvýznamnějších soutěží v oblasti marketingu a reklamy.

Další informace získáte na adrese: http://www.worldmediafestival.org

Kontakt: Cora Chinbuah, Worldmediafestival, Bellealliancestr. 54, D-20259 Hamburg, tel: (040)43250939, fax: (040)435009, e- mail: globalcompetition@worldmedifestival.org

Klíčová slova PROTEXT-Intermedia

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.