Esker oznamuje Corridor for Active Server

Společnost Esker dnes oznámila okamžité zahájení prodeje produktu Corridor for Active Server, což je softwarový produkt umožňující podnikům efektivně využít stávajících dat, aplikací, sítí a bezpečnostních prvků pro vytváření samoobslužných programů pro zákazníky na internetových technologiích. Corridor for Active Server je novým členem rodiny Corridor, který je pevně začleněn do výkonných webových technologií Microsoftu, včetně Active Server Pages a Design-Time ActiveX Controls.

Stávající verze produktu Corridor je i nadále dostupná pro ty, kteří si zvolili platformy UNIX, aby rozšířili své stávající aplikace pro použití na Internetu.

Corridor for Active Server poskytuje rámec pro rychlý vývoj interaktivních webových aplikací na hostitelském počítači. Organizace, které investovaly do Microsoft SNA Server, Internet Information Server, a do vývojového systému Visual InterDev mohou rychle vytvořit přítomnost na webu s použitím systémů založených na protokolech 3270 nebo 5250.

Corridor for Active Server se skládá ze dvou primárních složek. Provozní složka na bázi serveru zpracovává webové aplikace, které sídlí na webovém serveru, kdykoli do nich browsery učiní přístup. Návrhová funkce buduje aplikace pro publikování na provozní straně. "Corridor for Active Server řeší přistup z webu k hostitelskému počítači plně začleněný do Aktivních serverových stránek," konstatuje Mike Chatterton, vicepresident Eskeru pro výrobkový marketing. "Dovoluje návrhářům využít stávající investice do nástrojů, schopností a infrastruktury Microsoftu k novému použití datových toků 3270 a 5250 ve webových aplikacích. Pro organizace je to jednoduchý způsob rozmisťování aplikací elektronického obchodu nebo služeb tam, kde jsou součástí data z hostitelského počítače. Jeho škálovatelnost je zrcadlem této funkce u Microsoft Windows NT vzhledem k jeho vícepilířové architektuře COM pro distribuované rozmisťování při chodu programu. A co je nejdůležitější, je bezpečný díky své kompatibilitě s existujícími bezpečnostními systémy pro hostitelské počítače a Internet."

Základním prvkem návrhové funkce Koridoru pro aktivní server je Builder, který se automaticky zapojí do Visual InterDev, do programu tvorby a správy stránek FrontPage 98 anebo do autorizačních nástrojů Sybase's PowerSite. Corridor Builder je složka pro práci v reálném čase pro grafické návrhy, aby bylo možné zahrnout do interaktivních webových aplikací údaje z hostitelského počítače, aniž by bylo nutné se učit nové anebo patentované vývojové nástroje, což umožňuje rychlé umísťování nových webových aplikací se základem v hostitelském počítači. Builder umožňuje webovému autorovi, který zná Visual InterDev, použít metody "ukaž a klikni" k výběru hostitelských informací, které se mají zahrnout do webových aplikací, anebo ke vstupu dat do hostitelských aplikací z webových aplikací. Implementace Builderu do Visual InterDev poskytuje standardní skript a využívá podpory Visual InterDev pro ODBC. V důsledku toho je snadná integrace dalších datových zdrojů do webových aplikací, například databází SQL. "Custom Design-Time Controls, podobně jako Eskerův Builder, rozšiřuje funkčnost Visual InterDev nebo FrontPage a umožňuje vývojářům rychle a snadno vytvářet dynamické aplikace na základě webu," říká Susan Warrenová, produktová ředitelka pro Visual InterDev, Microsoft Corp.

"Podobně jako většina Design-Time Controls ve Visual InterDev 6.0, Builder má funkci data-aware a je pevně zapojen do nástrojů databáze Visual. Corridor for Active Server umožňuje vývojářům využít schopností jejich produktů Visual InterDev nebo FrontPage k rychlému vytváření aplikací, které přes web zpřístupňují údaje ze sálových počítačů." Ceny a dostupnost: Cena Corridor for Active Server je od 17.500 dolarů a licence jsou udělovány na základě souběžných hostitelských relací. K dostání je okamžitě. O firmě Esker: Esker vyvíjí a dodává softwarové produkty, které integrují stávající a vznikající technologie, což umožňuje podnikům vytvářet lepší spojení mezi lidmi a informacemi. Produkty společnosti pro konektivitu zahrnují:

- emulaci směrem PC-hostitelský počítač, přístup k databázím a síťové služby pro tradiční prostředí malých firem s propojením PC-hostitelský počítač a Citrix-hostitelský počítač.

- propojení webu na hostitelský počítač s Esker PLUS, dvoupilířové řešení pro prostředí intranetu, a koridor

- průchod z webu do hostitelského počítače, trojpilířové řešení konverze HTML pro prostředí internetu/extranetu.

- distribuci dokumentů s faxovou bránou Faxgate a faxovým serverem LAN.

Společnost byla založena v roce 1985 a s jejími akciemi se obchoduje na francouzské akciové burze (Le Nouveau Marche: 3581). Společnost působí v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě a Asii/pacifické oblasti se 190 zaměstnanci a nainstalovanou bází více než půl miliónu licencovaných uživatelů na celém světě.

Hlavní sídlo společnosti v USA je na adrese 100 E. 7th Ave. Stillwater, OK 74074. Telefon: 405-624-8000 - Fax: 405-624-3010 - Internet: info@esker.com. Web site: http://www.esker.com.

Evropské ústředí je na adrese 10 Rue des Emeraudes, 69006 Lyon, France. Telefon: +33 4 72 83 46 46 - Fax: +33 4 72 83 46 40/41.

Všechny obchodní značky, značky služeb, produktů a jména společností jsou chráněným vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

Kontakt: Jerry Rackley, Esker, 405-624-8000 nebo email jrackley@esker.com

Web site: http://www.esker.com

Klíčová slova Esker-Corridor for Active Server

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.