Sdělení houslisty Josefa Suka

PRAHA 12. ledna (ČTK) - Vážení spoluobčané,

s upřímným zájmem jsem očekával, jak se pan premiér a pan ministr zahraničí vyrovnají s nepříjemnou, a zdá se mi, zbytečnou aférou kolem bývalého pana ministra zahraničí Zieleniece.

Můj zájem byl o to větší a upřímnější, že do aféry byl vztažen i pan Václav Hrubý, bývalý ředitel zámku ve Štiříně.

Očekával jsem, že se panu Zieleniecovi dostane plné a bezvýhradné omluvy a právě tak jsem čekal, že pan Václav Hrubý bude uveden zpátky do funkce, ve které se bez jakýchkoliv pochyb osvědčil.

Ocenil jsem, že pan premiér a pan ministr zahraničí veřejně připustili, že pana Zieleniece obvinili bez důkazů, jen to mě překvapilo, že z toho nedokázali odvodit omluvu v plném rozsahu, bez výhrad a kliček. O to více mě bolí, že pan Václav Hrubý nadále zůstává obětí této zbytečné aféry.

Vím, že naše republika nemá nazbyt lidí, kteří dokáží pracovat na jejím zvelebení a rozkvětu s takovým nadšením a s tak houževnatou obětavostí, jako právě on, a proto bych si přál, vážení spoluobčané, abyste na případ Václava Hrubého nezapomněli a tomuto vzácnému člověku projevovali zájem a podporu.

Váš

Josef Suk

Klíčová slova PROTEXT-Josef Suk

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.