Světová banka oznamuje elektronickou nabídku dluhopisů za tři miliardy USD; první plně integrované nabídka dluhopisů online

Světová banka ve čtvrtek oznámila svůj úmysl zahájit první plně integrovanou globální elektronickou nabídku dluhopisů - ty budou nabízeny, distribuovány a bude se s nimi obchodovat online. Očekává se, že nabídka bude mít objem minimálně tři miliardy USD. Hlavními aranžéry emise budou společnosti Goldman, Sachs & Co. a Lehman Brothers.

Tento přechod na Internet je v současné době nejkomplexnější internetovou strukturou pro emisi nových obligací, která kombinuje tyto klíčové prvky:

- Elektronický syndikát - všichni upisovatelé mohou nabízet obligace online

Internetová struktura je přístupná k celému syndikátu včetně specializovaných elektronických dealerů.

- Elektronická distribuce do systému US Middle Market and Retail Accounts zajišťuje diverzifikaci investorů

Přední makléřské firmy pracující online, včetně Fidelity and Schwab, se poprvé účastní globální emise dluhopisů jako upisovatelé, vedle tradičních předních globálních upisovatelů.

- Elektronické zadávání a alokace objednávek

Investoři budou moci zadávat objednávky online, které pak bude možné shromažďovat prostřednictvím elektronického alokačního systému. Ten Světové bance umožní v reálném čase sledovat proces růstu objednávek.

- Elektronické sekundární obchodování

Obchodování na sekundárním trhu bude zefektivněno použitím systému pro obchodování online společnosti Goldman Sachs(Web.ET). Kromě toho nabídne společnost do března svůj vlastní systém pro obchodování online. Očekává se, že v příštích týdnech budou připojeny i další platformy účastníků trhu.

- Electronické rozšiřování všech nových informací o emisi

Institucionálním investorům prostřednictvím Bond Hub společnosti Goldman Sachs a stránky Client Access Site společnosti Lehman Brothers. Drobným investorům v USA a jinde prostřednictvím příslušných sítí společnosti Schwab and Fidelity.

"Navrhli jsme tuto první komplexní ucelenou globální internetovou nabídku, abychom stanovili nový standard na trhu pokud jde o tržní dosah, likviditu a transparentnost," uvedl Afsaneh Mashayekhi Beschloss, viceprezident a pokladník Světové banky.

"Integrace internetové technologie nabízí vynikající příležitost rozšířit distribuci cenných papírů a zlepšit efektivnost obchodování na sekundárním trhu, uvedl Gumersindo Oliveros, ředitel finančních operací Světové banky.

Michael P. Mortara, šéf oddělení Global Fixed Income, Currency and Commodities (Cenné papíry s pevným výnosem, měny a komodity) společnosti Goldman Sachs, k tomu uvedl: "Jsme potěšeni, že jsme hlavním organizátorem této emise představující milník, první, která používá online technologii pro distribuci investorům a sekundární obchodování a která je zcela v souladu s úsilím Světové banky přinášet tržní inovace."

Jeffrey Vanderbeek, šéf oddělení cenných papírů s pevným výnosem společnosti Lehman Brothers, uvedl: "Velmi nás těší, že jsme hlavním organizátorem první komplexní internetové nabídky cenných papírů. Touto novátorskou transakcí Světová banka využívá rychlého rozvoje elektronického obchodu pro jeho využití na kapitálových trzích a zefektivňuje proces distribuce investorům a obchodování na sekundárním trhu s globálními dluhopisy Světové banky."

"Individuální investoři se už dlouho chtěli účastnit na emisích Světové banky, ale měli málo příležitostí respektive míst, kde to udělat," uvedl John Ladensack, starší viceprezident oddělení cenných papírů s pevným výnosem společnosti Charles Schwab & Co., Inc. "Internetová technologie otevřela nové cesty pro doručování dluhopisů drobným investorům a my tleskáme Světové bance tím, že je první na cestě, kterou se může vydat celá řada dalších emitentů světové třídy."

Robert P. Mazzarella, prezident společnosti Fidelity Brokerage Services Inc. a prezident makléřské skupiny Fidelity Institutional Brokerage Group, uvedl: "Tato transakce je obrovský krok vpřed v dalším rozvoji poptávky ze strany drobných investorů v USA po dlužních cenných papírech Světové banky a představuje pro Fidelity vzrušující nový produkt. Distribuce přes Internet je klíčem k rozšíření distribuce dlužních cenných papírů do sektoru drobných investorů a prostřednictvím aliance Lehman Brothers/Fidelity jsme potěšeni, že jsme součástí iniciativy Světové banky, která v tomto rozvoji určuje cestu."

Světová banka, známá pod oficiálním názvem jako Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), vydává dlužní cenné papíry na mezinárodních kapitálových trzích už více než 50 let. Provedla svůj první swap na mezinárodních kapitálových trzích v roce 1981 a svůj první globální dluhopis vydala v roce 1989. Světová banka je už léta v popředí při otevírání a rozvoji nových trhů pro emise cenných papírů a byla průkopníkem na poli široké škály strukturovaných finančních produktů na kapitálových trzích. Dlužní cenné papíry Světové banky jsou zdrojem financování pro rozvojové půjčky a poskytla financování pro více než 4000 rozvojových projektů ve 130 zemích prostřednictvím úvěrů ve výši 300 miliard USD.

Goldman Sachs je přední globální firmou v oblasti investičního bankovnictví a cenných papírů, která poskytuje úplnou škálu investičních, poradenských a finančních služeb po celém světě významné a různorodé klientele, k níž patří podniky, finanční instituce, vládní agentury a kapitálově silné osoby. Byla založena v roce 1869 a je tak jednou z nejstarších a největších firem v oblasti investičního bankovnictví. Firma má ústředí v New Yorku a má pobočky v Londýně, Frankfurtu, Tokiu, Hongkongu a dalších významných finančních centrech po celém světě.

Lehman Brothers je globální investiční banka s čelními pozicemi v podnikovém finančním poradenství, prodejích na kapitálových trzích, obchodování s cennými papíry a výzkumu. Lehman Brothers byla založena v roce 1850 a slouží finančním potřebám klientů z řad podniků, vládních agentur, institucí a soukromých osob prostřednictvím poboček ve významných finančních centrech po celém světě.

Fidelity Investments je největším vzájemným fondem v USA a předním poskytovatelem finančních služeb. Fidelity nabízí správu investic, penzijních plánů, makléřské a akcionářské služby přímo jednotlivcům a institucím a prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Firma je také největším poskytovatelem plánů penzijního připojištění 401(k) a třetím největším poskytovatelem penzijních plánů 403(b) pro neziskové organizace ve Spojených státech. K 30. listopadu 1999 měla Fidelity celkem ve své správě aktiva v hodnotě 893,8 miliardy USD.

Charles Schwab & Co., Inc. (Member SIPC/NYSE) je v USA jednou největším firem poskytujících finanční služby, která obsluhuje 6,4 miliónu aktivních účtů s 663 miliardami aktiv zákazníků. Schwab poskytuje zákazníkům investiční zkušenosti prostřednictvím vícerozměrné nabídky na Internetu, spojující "klikání" myší s nevirtuálními obchody, 337 pobočkami, službami rozpoznávání hlasu, telefonu s impulsní volbou, emailu a bezdrátové technologie, mezinárodních služeb ve více jazycích a přímého přístupu k expertům po 24 hodin denně. Asi 30 procent aktiv zákazníků společnosti Schwab spravuje 5600 nezávislých investičních poradců, pracujících na základě provizí, prostřednictvím divize Schwab Institutional.

KONTAKT: The World Bank

Gumersindo Oliveros (202) 458-0723

nebo

CK Teng (202) 477-2880 OPAKOVANÉ ZNĚNÍ: New York 212-752-9600 nebo 800-221-2462; Boston 617-236- 4266 nebo 800-225-2030; SF 415-986-4422 nebo 800-227- 0845; LA 310- 820-9473

Today's News On The Net - úplný soubor Business Wire na Internetu s propojovacími odkazy na vaši domovskou stránku.

URL: http://www.businesswire.com

Klíčová slova PROTEXT-World Bank

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.