Společnost Hiwin "rozhýbala" unikátní tomograf v Telči

Brněnská společnost HIWIN se ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR podílela na unikátním projektu výstavby výzkumného a vývojového Centra Excelence Telč. Jejím cílem byl vývoj aplikace k přesnému polohování zdroje a detektoru rentgenového záření. Společnost HIWIN při vývoji konstrukce polohovacího zařízení použila nejen vlastní know how - extrudovaný hliníkový profil, přímo určený pro aplikace lineárních motorů, ale také jezdce, poháněné kuličkovými šrouby v lineárních profilech LM160, LM220 a LM250. Samotný profil byl testován pro statické a dynamické namáhání metodou konečných prvků. Testování proběhlo v rámci samostatného projektu NETME Centre, divize mechatroniky pro rozvoj průmyslu, který zaštítila Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, říká ing. Petr Jašek, jednatel společnosti HIWIN.

Celý projekt výstavby výzkumného a vývojového centra CET byl spolufinancován z prostředků státního rozpočtu a z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Investice do polohování přesáhla částku 1 250 000 korun. Díky tomu bude Centrum Excelence Telč jako jediné pracoviště v České republice disponovat velkoplošnou rentgenovou mikro a nano tomografií s vysokým rozlišením, a maximálním rozsahem polohování.

K čemu bude polohovací zařízení sloužit, jaké s ním má Centrum Excelence Telč plány a kdo jej bude využívat?

Polohovací zařízení jako takové slouží pro nastavení polohy 2 rentgenek, 2 detektorů a rotačního stolku vhodné pro měření. Celá sestava potom umožňuje provádět rentgenová a tomografická měření (viz. již poslaný text). CET hodlá zařízení využívat jak na své projekty, v nichž je řešeno např. v současnosti aktuální experimentálně - analytický výzkum šíření trhliny v křehkých materiálech, radiologická měření pro kulturní dědictví (defektoskopie soch, kamenných skulptur apod.), nedestruktivní zkoumání vnitřní struktury historických předmětů, popřípadě jejich vizualizace a tvorba 3D modelů či experimentálně - analytický výzkum šíření kapaliny v kameni. CET rovněž nabídne možnost měření externím subjektům, tj. v CETu budou moci provádět rentgenová měření vědečtí pracovníci z jiných institucí a budou moci využívat kromě obyčejného zobrazování i standardní měření mikro-CT a měření se současnou aplikací dvou zdrojů (viz. již poslaný text). Mezi aktuální projekty patří např. výzkum ontogeneze dlouhých kostí člověka v období starověku a středověku (mikro-CT měření archeologických nálezů kosterních pozůstatků), výzkum morfologie hlodavců (mikro-CT měření kostí hlodavců).

Jak se projeví v Centru Excelence Telč, že bude disponovat jediným speciálním zařízením pro radiografická měření v EU?

Vzhledem k tomu, že v CETu budou kromě ojedinělé sestavy mikro-CT se 2 zdroji rentgenového záření umístěny i velkoplošné detektory na bázi projektu MediPIX (vyvíjené v rámci mezinárodní spolupráce zaštítěné organizací CERN) jsou možnosti zařízení skutečně velmi široké (od mikro-CT tomografie celých těl zvířat ve vysokém rozlišení - tj. navíc se stejnou kvalitou a detailem zobrazení měkkých tkání i kostí, po zkoumání vnitřní struktury vzorků s velkým útlumem rentgenového záření - kameny, horniny, ocelové vzorky). Možnosti zařízení proto vzbuzují zájem celé řady vědců od nás i ze zahraničí z různých vědních oborů a očekáváme, že zařízení bude rozsáhle využíváno právě jimi k rentgenovým a tomografickým měřením, které dosud nebylo možno jinde realizovat.

Co si Centrum Excelence Telč od zařízení slibuje?

Mimo to si CET od zařízení slibuje, že by mohlo být využíváno nejen k zobrazovacím úlohám, jejichž výsledky budou dílčí složkou pro hlavní závěry konkrétních výzkumů, ale že provedení zařízení přitáhne i pozornost vědců, jejichž hlavním směrem výzkumu jsou přímo samotné rentgenové zobrazovací metody. Očekáváme, že by tak sestava mohla být využívána i jako zařízení pro zdokonalování a vývoj zobrazovacích metod metod. Zájem o takovou spolupráci již projevilo Vývojové centrum pro rentgenové technologie náležící Institutu integrovaných obvodů německé výzkumné společnosti Fraunhofer. Zmíněné centrum se v současnosti pohybuje na světové špičce ve výzkumu a vývoji metod a softwaru pro počítačovou tomografii.

www.hiwin.cz

Kontaktní osoba pro komunikaci s médii:

Andrea Němečková

public relations manager

Guideline

tel.: 734 480 858

Nad Úpadem 63, 149 00, Praha 4

tel.: 241 402 094, www.guideline.cz

ČTK ke zprávě vydává fotografie, které jsou k dispozici ve Fotobance ČTK na adrese http://multimedia.ctk.cz/cs/foto/hledani?sendFlag=1&q=protext&name=1&lang=none&service%5B%5D=1&service%5B%5D=2&service%5B%5D=3&service%5B%5D=4&service%5 B%5D=5&service%5B%5D=6 a na webu Protextu http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-věda-zdraví-firmy-HIWIN-Guideline

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.