Na letiště povede železnice

Slavnostním poklepem na kolejnici dnes oficiálně odstartovala stavba kolejového napojení s délkou 2,9 kilometru mezi Letištěm Leoše Janáčka a železniční stanicí Sedlnice. Investici ve výši necelých 581 milionu korun by měl kraj z 85% získat z evropských dotací z Operačního programu Doprava, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T. Výstavba jednokolejné trati, silničního nadjezdu, zastřešeného terminálu a tunelu by měla být hotova koncem příštího roku.

"Rozvoj letiště patří k prioritám Moravskoslezského kraje v oblasti regionální politiky. Projekt kolejového napojení usnadní přepravu osob i zboží a přiblíží letiště krajské metropoli," říká Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje s tím, že tato masivní investice do železniční infrastruktury sice nebude mít v praxi okamžitý efekt, ale že jde o krok s velkým potenciálem do budoucna.

"Ostravské letiště je jednou ze vstupních bran do našeho regionu a velkou perspektivu mu dává jeho umístění v centru Evropy a samotné parametry vzletové a přistávací dráhy. Na runway se třemi a půl kilometr délky a více než šedesáti metry šířky mohou přistávat všechny typy letounů, kterými v současnosti operují v civilní letecké dopravě," říká Pavel Schneider, ředitel Letiště Leoše Janáčka.

Letiště je také důležitým bodem při přepravě zboží. Rozvoj tzv. leteckého karga podporuje nedávno vybudovaná podnikatelská a logistická zóna v těsné blízkosti letiště.

- Realizátorem stavby je spol. EUROVIA CS, a.s.

- Stavba kolejového napojení je realizována v rámci projektu "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení"

- Celková délka trati od místa odbočení v km 6,529 v úseku Studénka - Sedlnice do místa ukončení nové trati činí 2,904 km.

- V části úseku bude trať částečně zahloubena pod okolním terénem. Největší zahloubení cca 2,7 m je v prostoru, kde bude vybudován silniční nadjezd. Dále trať pokračuje v souběhu s místní komunikací a končí v km 2,904 v zastřešeném objektu přestupního terminálu, kde bude zřízeno ostrovní nástupiště o délce 170 m, které bude přístupné z čela objektu.

- Přestupní terminál je propojen s odbavovací letištní halou přístupovým objektem (zakrytá tunelová chodba) a bude přístupný i ze strany místní komunikace. Před terminálem bude postaveno nové parkoviště.

- Součástí stavby je rovněž vybudování silničního nadjezdu nad tratí včetně opěrných a zárubní zdi, výstavba nové obslužné komunikace pro objekty letiště a přeložky dotčených inženýrských sítí.

- Trať je projektována na traťovou rychlost 90 km/hod. a elektrizace je řešena stejnosměrným systémem 3 kV DC včetně návrhu nezbytných úprav infrastruktury.

Celková délka trati: 2904 m

Doba realizace: 426 dnů

Kontakt:

Bc. Petra Špornová

tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana kraje

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

28. října 117

702 18 Ostrava

tel.: 595 622 603

mob.: 604 221 634

e-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz

http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Klíčová slova ČR-železnice-letectví-správa-stavby-kraje-Moravskoslezský-firmy-Stance Communications

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.