Podle strategické dohody mezi akcionáři Sidanco a Tjumen Oil Company bude Černogorneft vrácen Sidancu

Dnes byla v Moskvě podepsána dohoda mezi hlavními akcionáři Sidanco (BP Amoco, Interros a Kantupan Holdings) a hlavními akcionáři Tjumen Oil Company (Alfa Group a skupina Access/Renova).

V rámci dohody bude Černogorneft převeden odlužený do plného vlastnictví a pod kontrolu společnosti Sidanco. Akcionáři Sidanco zamýšlejí ihned uzavřít dohodu o smírčím řízení, která by holdingovou společnost Sidanco vymanila z bankrotu.

BP Amoco zůstane 10procentním akcionářem Sidanco a bude nadále zajišťovat management pro řízení holdingové společnosti a jejích poboček. Interros, Kantupan Holdings a minoritní akcionáři budou společně držet 65procentní podíl v Sidanco. Alfa Group a skupina Access/Renova společně ve společnosti získají 25 procent plus jednu akcii.

Sidanco a Tjumen Oil Company se také dohodly, že společně vyhodnotí dlouhodobé řízení a rozvoj ropného pole Samotlor na západní Sibiři v rámci smíšeného podniku. Provoz pole Samotlor je v současnosti rozdělen mezi Černogorneft a pobočku Tjumen Oil Company. BP Amoco pro projekt poskytne technickou pomoc.

Viceprezident BP Amoco Ralph Alexander řekl: "Tato dohoda významně posiluje ropnou společnost Sidanco a plně odvrací negativní důsledky nedávného konkursního řízení proti Černogorneftu. Věříme, že tato dohoda ochrání zájmy věřitelů a akcionářů."

Prezident Interrosu Vladimir Potanin dohodu uvítal a řekl: "Tento výsledek představuje pro Sidanco a pro všechny smluvní strany významný krok vpřed. Věříme, že tato dohoda poskytne Sidancu silnou základnu pro úspěšný provoz a budoucí růst."

Předseda Alfa Group Michail Fridman dohodu uvítal a řekl: "Vidíme tuto transakci jako prospěšnou pro dlouhodobé strategické zájmy akcionářů Tjumen Oil Company i Sidanco. Těšíme se na vzájemně prospěšný vztah s našimi novými partnery." ots Original Text Service: BP Amoco Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: V Moskvě: Howard Chase z BP Amoco-Moscow 7-095 737-6009 Ve Washingtonu, DC: Paul Nathanson z The PBN Company 1-202-466- 6210, za BP Amoco

Klíčová slova PROTEXT-Sidanco-Tjumen Oil

Oblast
země bývalého SSSR bez Pobaltí (sp)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.