Stanovisko Sokola Brno I k protiromským útokům

Sokol Brno I, jakožto největší jednota sdružená v České obci sokolské, tímto veřejně odmítá jakékoliv projevy xenofobie, rasové, národností a náboženské nesnášenlivosti v naší zemi. Naše prohlášení vychází v souvislosti s protiromskými útoky, které již třetí týden doprovázejí demonstrace v Českých Budějovicích. Po historických zkušenostech nelze přehlížet či banalizovat projevy zla a nenávisti, zaměřené na minoritní skupinu obyvatel, kterým většinová společnost dává svoji pasivitou nebo dokonce přímou účastí volný průběh.

V duchu sokolských ideálů bratrství a humanismu se jednoznačně vymezujeme vůči nacionalismu a šovinismu a odmítáme bezpráví a diskreditaci páchané na určité skupině obyvatel. Plně se tak hlásíme k heslu Tomáše Garrigue Masaryka: "Silný si vždy pomůže sám, ochrana slabého, toť úkol nové doby."

Vyzýváme tímto ostatní sokolské jednoty a Českou obec sokolskou, aby naše prohlášení podpořily a systematicky pracovaly na nápravě nastalé situace. Zároveň projevujeme solidaritu se všemi Romy, kteří se stali a stávají terčem rasově motivovaných útoků.

Michal Doležel,

místostarosta Sokola Brno I

Kontakt:

Michal Doležel,

e-mail: mdolezel@seznam.cz

tel.: 739 570 706

Klíčová slova ČR-menšiny-Romové-T.J. Sokol Brno I

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.