Telia zavádí modernizované služby komutovaných a nekomutovaných linek s komplexní funkcí účtování a správy účtů

Společnost Telia, skandinávský poskytovatel telekomunikačních služeb a internetu, přijal systém Internet Management System od společnosti Belle Systems, určený k definování, vytvoření a správě profilů, služeb a fakturace u svých dánských zákazníků na komutovaných a nekomutovaných linkách. Později v tomto měsíci bude IMS nainstalován v centru síťové infrastruktury Teliy s cílem standardizovat služby zákazníkům, jejich profily a vyúčtování.

Předplatitelé nekomutovaných a komutovaných linek Teliy budou mít okamžitě prospěch z rozšířených možností služeb a pružnosti v rámci IMS. Tak například interakce mezi IMS a NetFlow Collectors společnosti Cisco System umožní společnosti Telia lepší sledování správy služeb a sítě a pružnost a také to společnosti umožní nabízet více schémat účtování na základě takových kritérií, jako například denní doba, přístup či objem. Nová síťová funkce na bázi IMS využije vestavěný program RADIUS ke zlepšené kontrole a pružnosti telefonních účtů. Prostřednictvím unikátních funkcí Self Care v rámci IMS budou tito zákazníci moci upravovat osobní profily a profily služeb, nastavit nebo upravit horní meze účtování a zřídit se účty online.

"Aby si Telia udržela svou čelní pozici na trhu, musí nadále uspokojovat potřeby svých zákazníků po komplexnějších službách a rozsáhlejší podpoře. Zavedením IMS do jádra sítě bude mít Telia pevný základ jak pro podporu existujících internetových služeb, tak pro rozvoj nabídek na bázi nejnovějších technologií," uvedl Hanne Flyger, Product Manager společnosti Telia.

"Kromě toho i když Belle a Telia působí v globálním prostředí, existuje silná synergie jak v kultuře tak plánech rozvoje obou společností. Spoluprací můžeme těchto oblastí využít k dosažení lepších výsledků."

ots Original Text Service: Telia

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Jes Bo Hansen, Belle Systems, tel.+45-5944-2500 nebo jbh@bellesystems.com

Klíčová slova PROTEXT-Telia

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.