Společnost Bioheart, Inc. [a.s.] se bude prezentovat na konferenci o kardiovaskulární genomice, která se bude konat ve dnech 31. ledna a 1. února 2000 v Miami n

Bioheart, Inc. (www.bioheartinc.com) , společnost, která se zaměřuje na prevenci a léčbu infarktu myokardu, se bude prezentovat na konferenci v Miami, pořádané ve dnech 31. ledna a 1. února 2000. Společnost se specializuje na vývoj na míru připravených způsobů kardiovaskulární léčby pro prevenci infarktu myokardu, vycházejících z genové mapy konkrétního pacienta, a na využívání buněčného tkáňového inženýrství při léčbě srdcí, která již byla infarktem poškozena. Bioheart Genotyping, Inc. [a.s.], dceřinná společnost firmy Bioheart, Inc., usiluje o vyvinutí řady genetických testů, které budou identifikovat predispozici ke kardiovaskulárním a srdečním chorobám. Na vývoji těchto testů spolupracují renomované výzkumné týmy mnoha univerzit z celého světa. Bioheart Health Plans je divize společnosti Bioheart Genotyping, Inc., která nabízí na míru připravované plány a diety zaměřené na ozdravění srdce, vycházející z pacientovy genové mapy a typu krve. Řada výživných přípravků pro podporu srdce se distribuuje ve spolupráci s předními firmami v oboru a lze je zakoupit v řetězech elektronických obchodů na internetových stránkách těchto firem. Divize Bioheart Health Plans spolupracuje s předními světovými středisky pro kardiovaskulární a srdeční choroby, díky čemuž je schopna nabízet na míru připravené léčebné plány vycházející z komplexní analýzy genových variant. Bioheart MicroImplants, Inc. [a.s.] je dceřinná společnost firmy Bioheart, Inc., která se zabývá vývojem implantátů srdeční svaloviny, podporujících regeneraci srdečního svalu a angiogenezi (tvorbu cév) a zlepšujících srdeční funkce. Navrhovaný aplikační systém je tvořen soupravou ohebného vodicího katétru a injekční jehly. Mezi zkoumanými mikroimplantáty je i směs buněk, například vlastních kmenových buňek odebraných z pacientova stehenního svalu a kostní dřeně, růstových činitelů, syntézy oxidu dusičného, pyruvátu a dalších složek získaných z placenty a pupečníkové krve. Druhá mezinárodní konference o kardiovaskulární genomice se bude konat ve dnech 31. ledna a 1. února 2000 v hotelu Sheraton Biscayne Bay v Miami na Floridě. Chcete-li se na ni zapsat, kontaktujte prosím Cambridge Health Institute (www.healthtech.com ), tel. 1-888-999- 6288, fax (USA) 717-630-1325. Více informací o společnosti Bioheart, Inc., vám podá Howard J. Leonhardt, předseda a vrchní výkonný ředitel společnosti, na hleonhardt@aol.com , www.bioheartinc.com , tel: (USA) 954-217-7259, fax (USA) 954-385-5340. Klíčová slova: vaskulární, koronární, bypass, stent, angioplastika, srdeční, biotech. ots - původní textová zpráva: Bioheart, Inc.; Internet: http://www.newsaktuell.de ; Kontaktní osoba: Howard J. Leonhardt, předseda a vrchní výkonný ředitel společnosti Bioheart, Inc., (USA) 954-217-7259, nebo fax: (USA) 954-385- 5340, nebo hleonhardt@aol.com mailto:hleonhardt@aol.com; internetové stránky společnosti: http://www.bioheartinc.com

Klíčová slova PROTEXT-Bioheart Inc.

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.