Viatel dokončil akvizici Destia Communications

Viatel, Inc. (Nasdaq: VYTL) dnes oznámil, že dokončil akvizici Destia Communications, Inc. (Nasdaq: DEST).

Michael J. Mahoney, předseda, prezident a výkonný ředitel Viatelu, k akvizici prohlásil: "Dokončení této fúze staví Viatel pevně na cestu ke splnění cíle stát se vedoucím evropským poskytovatelem integrovaných telekomunikačních služeb. Fúze využívá proslavenou viatelskou Circe Pan-European Network, vědomí její značky v Evropě a její pevné řízení, stejně jako rozsáhlou zákaznickou základnu Destie, její práci s inovativním produktem, její marketingovou zdatnost a její silné řízení a provoz podpůrných kanceláří.

Mezi hlavní provozní klady sloučené společnosti patří: -- Světová síť, která zahrnuje:

-- Největší evropskou moderní, nově vybudovanou, přeshraniční, širokopásmovou síť,

-- Transatlantickou kapacitu,

-- Moderní mezinárodní centra pro provoz sítě, a

-- Síťové body propojení ve více než 200 měst; -- Provoz v 9 evropských zemích a USA; -- Více než 700.000 zákazníků v celém světě; -- Široké portfolio telekomunikačních služeb pro provozovatele sítí, poskytovatele internetových řešení (ISP), podnikatele a individuální zákazníky;

Mezi hlavní finanční klady sloučené společnosti patří: -- Tržní kapitalizace přibližně 2,0 miliardy USD; a -- Anualizované konsolidované příjmy za poslední čtvrtletí přes 600 miliónů USD.

Při fúzi se každá obyčejná akcie Destia přemění na 0,445 obyčejné akcie Viatelu s účinností ode dneška. Akcie Destia Communications nebudou nadále obchodovány na akciovém trhu Nasdaq. Sloučená společnost bude mít přibližně 47 miliónů akcií v oběhu.

Souběžně s ukončením akvizice Destie Viatel také dokončil svou nabídku na výměnu, při které vyměnil své 11,50procentní prioritní dolarové poukázky se základní hodnotou 686,03 USD splatné v roce 2009 a 71,24 USD v hotovosti (z toho 20 USD v hotovosti představuje poplatek za souhlas) za každou 11,0procentní prioritní diskontní poukázku Destia Communications, splatnou v roce 2008. Všechny 11,0procentní prioritní diskontní poukázky Destie byly nabídnuty k výměně. Dále Viatel ukončil soukromé umístění 11,50procentních poukázek v hodnotě přibližně 64 miliónů USD a příjmy z něho budou použity pro splnění závazků společnosti v rámci nabídky na výměnu a na nákup záruky pro 11,50procentní poukázky.

Sloučená společnost je integrovaným poskytovatelem komunikačních služeb - včetně hlasu, dat, přístupu na web a pásmové šířky - ve více než 230 zemích a územích na celém světě. Mezi jeho zákazníky patří individuální spotřebitelé, podnikatelé, poskytovatelé internetových služeb, ostatní provozovatelé sítí a prodejci. Společnost v současnosti provozuje globální síť, která zahrnuje jednu z největších panevropských sítí, mezinárodní dopravní centra v Londýně a New Yorku, moderní mezinárodní centra pro provoz sítí, síťové body propojení ve více než 200 měst a přímé prodejní síly v celé západní Evropě.

Určité záležitosti pojednávané v této zprávě jsou výhledovými prohlášeními, která zahrnují rizika a nejistoty, včetně stavebních rizik a dalších rizik upřesněných čas od času v každém registračním výkazu společnosti a zprávách uložených u Komise pro cenné papíry a burzu, včetně těch, obsažených v příslušných výročních zprávách na formuláři 10-K pro rok končící 31. prosince 1998.

Kontakt: Glenn K. Davidson, Vice President, Corporate Communications & External Affairs z Viatel 212-350-9214, nebo glenn.davidson@viatel.com ots Original Text Service: Viatel, Inc. Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Glenn K. Davidson, Vice President, Corporate Communications & External Affairs z Viatel 212-350-9214, nebo glenn.davidson@viatel.com

Klíčová slova PROTEXT-Viatel

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.