Bill a Melinda Gatesovi a Ted Turner přispějí 78 milióny dolarů na urychlení kampaně k vymýcení obrny do konce roku 2000

Finanční dary pomohou podpořit kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO), společnosti Rotary International a Dětského fondu OSN (UNICEF), jejímž cílem je získat 400 miliónů dolarů na definitivní odstranění obrny v celosvětovém měřítku.

Všechny tři zmíněné organizace dnes oznámily, že Nadace Billa a Melindy Gatesových poskytnou na akci 50 miliónů dolarů a Nadace R.E.Turnera pro Spojené národy dodá 28 miliónů dolarů na podporu urychleného úsilí odstranit v celosvětovém měřítku do konce roku roku 2000 obrnu.

Tyto granty pomohou při masové očkovací kampani podat léčivé sérum, která je páteří úsilí navždy skoncovat s touto hrozivou nemocí. Finanční příspěvek od Gatesových a Turnerovy nadace bude především použit k posílení infrastruktury dodávek vakcín a ke zjišťování míst, v nichž je onemocnění vysoce aktuální.

Obě filantropické nadace jistě povzbudí soukromý i veřejný sektor, aby poskytly podobné dary v zájmu zajištění dalších kroků, aby se sérum dostalo k dětem v rozvojových zemích, které ho potřebují. Minulý týden WHO, Rotary International a UNICEF vyzvaly vlády, aby urychleně poskytly dalších 50 miliónů dolarů potřebných na zásilky séra proti obrně, jichž by mohlo být použito při další očkovací kampani, aby se v roce 2000 podařilo splnit cílový plán.

"Melinda a já plně podporujeme myšlenku světa bez obrny. Vzájemnou spoluprací můžeme dosáhnout, že dosavadní séra dostanou všechny děti, které je potřebují," řekl Gates. "Lidé na celém světě se o to mohou společným úsilím přičinit."

Správci nadace Teda Turnera prohlásili: "Nadace pro Spojené národy je potěšena, že může spolupracovat s Nadací Billa a Melindy Gatesovými v iniciativní kampani za odstranění hrozby výskytu obrny. Budeme těsně spolupracovat s WHO, Rotary International, UNICEF a s generálním tajemníkem OSN Kofim Annanem, který vyhlásil Dny pokoje, aby bylo možno očkovat děti v zemích, kde probíhají ozbrojené konflikty. Společným úsilím můžeme dosáhnout v novém tisíciletí světa, v němž děti už nikdy nebudou ohrožovány touto strašnou nemocí." Nadace pro Spojené národy vznikla v roce 1997 a spravuje filantropický dědický dar R.E.Turnera, odkázaný OSN.

"Jsme na nejlepší cestě zlikvidovat obrnu," prohlásila generální ředitelka WHO Gro Harlem Brundtlandová. "Největší výzvou nyní je získat dost finančních prostředků, abychom tohoto cíle dosáhli co nejdříve. Podaří-li se nám je získat, bude svět zbavený obrny na dosah a jedna z největších zdravotnických akcí na světě tak bude zdárně dovedena do konce. Chtěla bych tímto poděkovat Billovi a Melindě Gatesovým, stejně jako Nadaci Teda Turnera za tyto dary."

Obrna je nemoc postihující především děti mladší tří let a způsobuje doživotní ochrnutí končetin. Nedá se léčit, ale preventivně stačí několik kapek séra a dítě je před ní chráněno po celý život.

S těmito dary je ovšem třeba ještě dalších finančních prostředků doplňujících potřebnou částku 400 miliónů dolarů, aby bylo možno nejpozději do roku 2005 prohlásit, že svět je nebezpečí výskytu obrny zbaven. Očkování a zdravotního dohledu totiž bude zapotřebí až do této doby.

"Upřímně oceňujeme tyto velkodušné dary od Billa a Melindy Gatesových a od Teda Turnera," prohlásil prezident společnosti Rotary International Carlo Ravizza. "Náš sen o světě bez obrny se pomalu stává realitou. Tento příspěvek je zářným příkladem toho, že k dosažení tohoto cíle musíme všichni spojit své síly." Od roku 1988, kdy byla celosvětová kampaň proti obrně zahájena, do roku 2005, kdy má končit, přispěje na ni Rotary International celkovou částkou 500 miliónů dolarů.

Dar Gatesových s pomocí příspěvků nadace Teda Turnera, WHO a UNICEF pomůže financovat tzv. Národní očkovací dny a vytvářet infrastrukturu pro očkovací kampaň a dohled nad výskytem obrny v některých nejchudších zemích světa. Největší prioritou globální iniciativy jsou Afghánistán, Angola, Konžská demokratická republika, Somálsko a Súdán, z nich všechny jsou postiženy vnitřními konflikty. Na dalších místech jsou Bangladéš, Etiopie, Indie, Nigérie a Pákistán, které jsou zdrojem viru způsobujícího výskyt obrny nesmírné intenzity. Dalšími hlavními partnery v tažení proti obrně jsou technické organizace jako je Americké středisko pro kontrolu nemocí a jejich prevenci, rozvojové banky (Světová banka) sponzorské vlády (americká, australská, belgická, britská, dánská, finská, italská, japonská a kanadská) a partneři z různých firem.

Nadace Billa a Melindy Gatesových klade hlavní důraz na zlepšování kvality života lidí prostřednictvím zdravotnictví a osvěty. Fond v čele s Williamem H.Gatesem st. a Patty Stonesiferovou má sídlo v Seattlu. K významným projektům nadace patří: Dětský očkovací program Billa a Melindy Gatesových s vkladem 100 miliónů dolarů a dar 750 miliónů dolarů na činnost Globálního fondu pro očkování dětí, jehož cílem je dosáhnout urychlení dodávek životně nutných očkovacích látek pro děti v rozvojových zemích. Dále je to dar ve výši 50 miliónů dolarů na Program omezení úmrtnosti matek a Gatesův školský program nazvaný Millenium. Ten předpokládá každý rok poskytovat 20 miliónů dolarů po dobu 20 let na pomoc chudým studentům při získávání středního vzdělání, které by si jinak nemohli dovolit. For WHO: Gregory Hartl, telephone: 41-22-791-4458 For the Bill and Melinda Gates Foundation: Trevor Neilson, telephone: 206-709-3100 For the United Nations Foundation: David Harwood, 202-887-9040 For Rotary International: Vivian Fiore, 847-866-3234 For UNICEF: Liza Barrie, 212-326-7593 ots Original Text Service: Gates Foundation Internet: http://www.newsaktuell.de Contact: Gregory Hartl of WHO, 4122- 791-4458; or Trevor Neilson of Bill and Melinda Gates Foundation, 206-709-3100; or David Harwood of the United Nations Foundation, 202-887-9040; or Vivian Fiore of Rotary International, 847-866- 3234; or Liza Barrie of UNICEF, 212-326-7593

Klíčová slova PROTEXT-obrna-nadace Gatesových

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.