Sdělení České pravice

Oficiální stanovisko Výkonného sboru České pravice k osobě prezidenta republiky:

V poslední době opět podivně narostla aktivita našeho pana prezidenta. Cítí se zjevně povzbuzen ohlasem na výzvu "Děkujeme, odstupte" a je utvrzován v názoru, že není určena jemu. Je až neuvěřitelné s jakým farizejstvím se ten podivný starý unavený muž snaží přesvědčovat národ, že stále fandí pravdě a lásce. Lže. Jeho chorobná nenávist ke standardní parlamentní demokracii je dlouhodobá a stupňuje se. Připadá si neodvolatelný a veřejně zesměšňuje svobodnou vůli voličů. Podívejme se tedy jak jeho pravda a láska funguje v praxi. Nemyslíme si, že v následujícím výčtu jeho skutků je jediná nová nebo neznámá informace, přesto ale jejich pouze částečný přehled stojí za to a dává až neuvěřitelný obraz.

V době svého prvního zvolení mnohokrát opakovaně vyhlásil, že bude prezidentem pouze do prvních svobodných voleb. To byla lež.

Vší svojí autoritou se zasadil, aby velice vysokou státní funkci opakovaně zastával elitní komunistický kádr Čalfa. To byla věrolomnost.

S přesvědčováním slovenských přátel o setrvání ve společném státě naštěstí ustal po prvním vážnějším konfliktu. To ale byla při jeho deklarované udržovatelské roli zbabělost.

Při svých cestách po světě se opakovaně snažil poučovat státníky jak si mají počínat. To byl nedostatek pokory a pýcha.

Svým ukvapeným a navíc utajeným sňatkem prokázal naprosté ignorantství k veřejnému mínění. Nejvyšší státní funkce se nikde na světě nevykonává jen když je nálada. To byla zpupnost.

Krátce po příchodu nových psů do své domácnosti se zbavil svého věrného psa. Pes se těžko může bránit, ale nelze pochybovat o jeho strašlivém traumatu. To bylo neuvěřitelné sobectví.

Na podzim 1997 se pokusil kopnout do ležícího. V době, kdy se zdálo, že tehdejší odstupující premiér Klaus je poražen, pronesl pan prezident něco jako zdrcující kritiku, když předtím celou dobu mlčel a přihlížel. To byla ubohost a nenávist.

Jsme hluboce přesvědčeni, že tento zdaleka ne úplný přehled hrdinských a chvályhodných kousků našeho pana presidenta nás plně opravňuje k otázce, co je to tam na Hradčanech vlastně za člověka a jak dlouho tam ještě hodlá sedět a škodit? Toto je i naše odpověď mladým mužům, kteří se pořád ještě bůhví proč cítí být studentskými vůdci. Naše výzva zní - zbavme se prosím a asi již bez poděkování našeho pana prezidenta nebo se on a jemu blízcí pokusí vyměnit národ, který je podle nich nesvéprávný a neustále špatně volí.

Kontakt: výkonný místopředseda ČP

Ing. Michal Simkanič

tel./fax:(02)96181994

e-mail:cp-praha@ceskapravice.cz

http://www.ceskapravice.cz

Klíčová slova PROTEXT-Česká pravice

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.