Greenpeace vítá novou politiku IKEA týkající se ochrany původních lesů

Na dnešní společné tiskové konferenci s Greenpeace udělala IKEA, mezinárodní prodejce bytového zařízení, významné rozhodnutí týkající se životního prostředí prohlášením, že IKEA postupně vyřadí veškerý nákup zboží vyráběného z neznámých zdrojů dřeva, aby tak zaručila, že žádné dřevo nepochází z původních lesů.

'Naším dlouhodobým cílem je zajistit, aby všechny naše výrobky ze dřeva pocházely ze správně obhospodařovaných lesů. Prvním krokem je zabezpečit, aby žádné masívní dřevo nepocházelo z lesů, které mají vysokou ochranářskou hodnotu,' prohlásila Sussan Pulverer Bergstrand, manager IKEA pro otázky životního prostředí.

IKEA oznámila, že spolu se svými dodavateli pracuje na tom, aby zajistila, že od září 2000 masívní dřevo používané na výrobu nábytku pro IKEA nepochází z původních lesů. Jedinou výjimkou může být dřevo z původních lesů, jejichž obhospodařování certifikovala Rada lesní zprávy FSC (Forest Stewardship Council). Vedoucí kampaně pro lesy z Greenpeace Christoph Thies uvítal prohlášení IKEA slovy: ' IKEA vysílá rozhodný signál všem svým konkurentům z oblasti prodeje bytového zařízení, ale také ostatním společnostem zpracovávajícím dřevo. Je načase, aby vlády na celém světě procitly a zachránily zbývající původní lesy. Spotřebitelé dřeva mají právo a odpovědnost vědět, odkud pocházejí výrobky ze dřeva, které používají, a mít tak možnost přestat se nepřímo podílet na destrukci původních lesů. IKEA se připojuje k hnutí odpovědných spotřebitelů, kteří chtějí původní lesy chránit.

Toto prohlášení přichází ve stejný den, kdy Greenpeace vydává novou zprávu pod názvem 'Re-Source: Market Alternatives to Ancient Forests Destraction' (Obnovené zdroje: Obchodní alternativy k ničení původních lesů), která popisuje řadu alternativních výrobků z dřevovláknitých materiálů dostupných v USA, Evropě a Japonsku, které nemají za následek ničení původních lesů.

Z rozsáhlých ploch původních pralesů se dochovala pouhá jedna pětina. Celá polovina těchto zbývajících ploch je nyní ohrožena. Od chvíle, kdy se pokoušíme pokrýt globální nároky na papír a dřevo, jsou dřevařské těžební aktivity pro tyto lesy největší hrozbou. Prohlášení odpovědných spotřebitelů jako je IKEA zastavit ničení původních pralesů představuje významný krok k omezení dramatických ztrát na těchto bezbranných a doposud nedoceněných domovů biodiverzity, dodal Thies.

Kontakt: IKEA Česká republika, Ivana Hrdličková, (02)57186171, Greenpeace Česká republika, Václav Vašků (02)24319667.

Klíčová slova PROTEXT-Greenpeace-IKEA

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.