Konsorcium SNP dalo poprvé k dispozici první sadu genetických znaků/ Víc než 2000 nových polyformismů (SNP) je nyní přístupno zdravotnickým výzkumníkům na celém

Mapa SNP má pomoci objevit a vyvíjet bezpečnější a účinnější léčebné postupy.

Konsorcium SNP Ltd., které je společenství usilující o vytvoření databáze genetických znaků zvaných jednoduché nukleotické polymorfismy (single nucleotide polymorphisms - SNPs), dnes dalo veřejnosti k dispozici seznam asi 2300 nově označených a charakterizovaných SNPs. Tyto údaje tak budou dostupné k volnému a neomezenému použití v lékařském výzkumu na celém světě.

Seznam SNP lze získat prostřednictvím internetové stránky Konsorcia SNP na adrese http://snp.cshl.org/ nebo z veřejné databáze spravované ústavy Národního zdravotního střediska pro biotechnologické informace na adrese http://www.ncbi.nlm.nih.gov/.

"Členové Konsorcia SNP věří, že vysoce kvalitní mapa SPN bude významným nástrojem, který přispěje k porozumění genetického původu nemocí. Proto by měla být neomezeným intelektuálním vlastnictvím," řekl vedoucí a hlavní výkonný šéf Konsorcia SNP Arthur Holden. "Dnes zveřejněná mapa je první z těch, jež hodláme v budoucích dvou letech zveřejnit podle toho, jak budeme postupně na mapách SNP pracovat. Je rozsáhlá, spolehlivá, přijímaná a volně přístupná zdravotnickým výzkumníkům a průmyslu, vědě, vládách i nezávislých laboratořích. Tento příspěvek nás velmi vzrušuje stejně jako vliv, který bude mít na účinný farmakologický vědecký výzkum," dodal.

Single nucleotide polymorphisms (SNPs) jsou miniaturní genetické změny vyskytující se v lidské DNA. Význam jako "rozlišovači" genů mají kvůli své jednoduchosti, častému výskytu a relativně pravidelnému rozmístění v genomu (soubor dědičných údajů zakódovaných v dlouhých vláknech DNA). Odhaduje se, že v asi třech miliardách nukleotických párů, jež vytvářejí genetický kód, se SNP vyskytuje na každém zhruba tisíci párů.

Hustá mapa těchto genetických značek umožní vědcům při hledání genů spojených s nemocí řídit genom rychleji a účinněji. Budou srovnávat vzorce SNP u různých pacientů a kontrolních skupin populace a doufají, že tak přijdou na genetické rozdíly, jež předurčují k onemocnění jednoho a druhého nikoli a jež ovlivňují reakci na léčbu. Opačně pak tyto znalosti napomohou pochopit proces onemocnění a přispějí k objevu, vývoji a výrobě bezpečnějších a účinnějších léčebných postupů. Konečně může vést technologie SNP k rozvoji "individualizovaného lékařství", v němž bude preventivní strategie i léčba "ušitá" podle konkrétního genetického profilu jedince.

Konsorcium chce do dvou let identifikovat 300.000 SNP a zmapovat aspoň polovinu SNP rovnoměrně rozmístěných na genomu. Dosud bylo identifikováno kolem 15.000 SNP. Dnes publikovaný soubor obsahuje 2279 SNP, které jsou zobrazeny na místech, kde se na chromozomech vyskytují. Záznamy o kvalitě ukazují vyšší než 95procentní jistotu validity údajů (tj. genetický kód se skutečně liší od člověka k člověku jediným údajem na místě výskytu každého SNP). Další mapy budou publikovány, jakmile budou zmapovány další SNP a ověřena jejich pravost.

Jak sdělil doktor Lincoln Stein, mapa SNP bude k dispozici zdravotnickým výzkumníkům ve stejné chvíli jako členům Konsorcia. Stein pracuje v informatickém programu laboratoře v Cold Spring Harbor, která odpovídá za řízení databáze Konsorcia SNP.

Konsorcium SNP představuje inovační formu v průmyslu. Podílejí se na ní největší světové dárcovské organizace přispívající na lékařský výzkum a akademické instituce. Jde o neziskovou organizaci, která vznikla za účelem vytvořit vysoce kvalitní mapu SNP lidského genomu. Členy konsorcia jsou Wellcome Trust, Motorola BioChip Systems a deset farmaceutických společností: AstraZeneca PLC, Bayer AG, Bristol- Myers Squibb Company, F. Hoffmann-La Roche, Glaxo Wellcome PLC, Hoechst Marion Roussel AG, Novartis, Pfizer Inc, Searle, and SmithKline Beecham PLC.

Na práci na identifikaci a mapování SNP se podílejí také Whiteheadský ústav pro biomedikální výzkum, středisko Wellcome Trust's Sanger a Washingtonova univerzita v St. Louis. Laboratoře v Cold Spring Harbor organizují, analyzují a řídí databázi SNP a dohlížejí na šíření informací obsažených v databázi. Toto je původní textová služba Konsorcia SNP Ltd. Internetová adresa: http://wwwe.newsaktuell,de. Kontakt: Mary Prescottová +1- 312-397-6604 nebo Jeanne Corriganová, +1-312-397-6610, obě z webových stránek http://www.ncbi.nlm.nih.gov Web site: http://snp.cshl.org

News Aktuell Tel.: +49 40 4113-2866

Klíčová slova PROTEXT-mapa SNP-genetické znaky

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.