Nadace Billa a Melindy Gatesových oznamuje dar 750 miliónů dolarů k uspíšení dodávek očkovacích látek na záchranu života

Jde o největší dar v existenci nadace

SEATTLE (USA) 24. listopadu (PRNEWSWIRE) - Nadace Billa a Melindy Gatesových (Bill and Melinda Gates Fund) v úterý oznámila dar 750 miliónů dolarů, který bude uvolněn v nadcházejících pěti letech a který má pomoci zajistit, aby v novém tisíciletí byly děti v rozvojových zemích imunní proti nejnebezpečnějším smrtelným chorobám. Dar je prvním příspěvkem k nové iniciativě nazvané Světová nadace pro dětské očkovací látky (Global Fund for Childern's Vaccines). Až bude tato nadace funkční, bude nakupovat očkovací látky a zlepšovat imunologické služby v nejchudších zemích světa. Světový fond pro dětské očkovací látky bude funkční v nadcházejících šesti až osmi měsících.

Nadace bude úzce spolupracovat s novým mezinárodním sdružením Světové sdružení pro očkovací látky a imunologii (Global Alliance for Vaccines and Immunization - GAVI), což je partnerské sdružení mezinárodních rozvojových a finančních organizací, filantropických skupin, farmaceutického průmyslu a dalších.

Partnerské organizace GAVI, mezi nimiž jsou Světová zdravotnická organizace (WHO), Dětský fond OSN (UNICEF), Světová banka a Program Billa a Melindy Gatesových pro dětské očkovací látky, budou využívat peníze na podporu celosvětového očkovacího úsilí k tomu, aby pomohly čelit výzvám spojeným s vývojem očkovacích látek a jejich distribuováním v rozvojových zemích. Podle odhadů podlehnou nemocím, kterým by se dalo předejít včasným očkováním, podle odhadů asi čtyři milióny dětí.

Kromě nákupu očkovacích látek bude nadace navíc pracovat na mezinárodní úrovni, aby podněcovala vlády, soukromé podniky, farmaceutické společnosti a také jednotlivce k zajišťování finančních zdrojů nezbytných k tomu, aby se celosvětové dětské očkování stalo skutečností. Zdroje, které nadace bude mít, budou rovněž využívány k posílení stávajících očkovacích programů, kde to bude nutné.

"Melinda i já jsme přesvědčeni, že je nutné zajistit, aby každé dítě mělo v nadcházejícím tisíciletí přístup k očkování, které zachraňuje život, a to bez ohledu na to, kde žije," řekl spoluzakladatel Nadace Billa a Melindy Gatesových Bill Gates.

"Existují očkovací látky, které by v případě distribuování, zachránily životy tří či čtyř miliónů dětí ročně. Vyjma takových nemocí, jako je AIDS, malárie a další choroby, proti kterým zatím nemáme účinné očkovací látky, je nyní nejnaléhavějším úkolem pokročit vpřed a zajistit výzkum. Iniciativa Billa a Melindy Gatesových znamená pro tento proces obrovský podnět a my všichni bychom jí měli požehnat," řekl prezident Světové banky James Wolfensohn.

Představitelé partnerských agentur GAVI se domnívají, že pro očkování dětí v nejchudších zemích proti hlavním příčinám rakoviny jater, zápalu plic a zápalu mozkových blan bude nezbytné zajistit největší finanční zdroje již v nadcházejících pěti letech. Cílem Světové nadace pro dětské očkovací látky je zdvojnásobit každý rok počet zachráněných dětí nasazením nových očkovacích látek a dokonalejším využíváním tradičních očkovacích látek.

Až dosud si většina rodičů a vlád v nejchudších zemích nemohli dovolit vydávat peníze za novější, relativně drahé očkovací látky. Jakmile v těchto zemích dojde ke zvýšení zdrojů pro očkování, nadace přikročí k zajištění zdrojů nezbytných pro dodávky nové očkovací látky v rámci účinnějších očkovacích programů.

"Účinné rozdělování očkovacích látek v nejchudších částech světa je závislé na partnerských vztazích mezi obchodníky, vládami, nadacemi a jednotlivci," řekla výkonná ředitelka Dětského fondu OSN (UNICEF) Carol Bellamyová. "Nynější příspěvek Billa a Melindy Gatesových znamená velký krok směrem k tomu, aby všechny děti měly zajištěn stejný přístup k očkovacím látkám, které zachraňují život. Doufám, že tento čin budou následovat i další lidé a pomohou tak projekt celosvětové distribuce očkovacích látek změnit ve skutečnost."

Představitelé nadace poskytnou další podrobnosti o nadaci začátkem příštího roku na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Jedním z hlavních cílů Nadace Billa a Melindy Gatesových je zlepšení přístupu všech dětí k očkovacím látkám zachraňujících život. Představitelé nadace úzce spolupracovali víc než rok s klíčovými mezinárodními agenturami, aby zjistili cesty, jak překonat překážky účinného dodávání očkovacích látek v rozvojovém světě.

Darem sto miliónů dolarů nadace vloni vytvořila Dětský očkovací program Billa a Melindy Gatesových ke snížení doby - z dosavadních deseti až 15 let - nutné k tomu, aby očkovací látky byly dostupné dětem z rozvojového světa. Dětský očkovací program pracuje na tom, aby snížil časový prostoj mezi vydáním licence na očkovací látku a jejím použitím ve světovém měřítku v rozvojových zemích. Program je nyní zaměřen na ochranu dětí před dýchacími, průjmovými a jaterními nemocemi (Hib, pneumococcus a hepatitis B).

GAVI, založené v roce 1999, usiluje o znovuoživení očkovaní v celosvětovém měřítku a o prosazení práva každého dítěte na ochranu před nemocemi, kterým se lze bránit pomocí očkovacích látek. Aby GAVI naplnilo toto poslání, usiluje o urychlené zavádění nových očkovacích látek, o rozšíření všech dosavadních cenově výhodných vakcín a o urychlení výzkumných a vývojových prací na očkovacích látkách a podobných produktech týkajících se rozvojových zemí, jako jsou séra proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze. Ředitelskou radu GAVI, kterou nyní řídí generální tajemnice WHO dr. Gro Harlemová Brundtlandová, tvoří vrcholoví představitelé členských organizací. Během dvou let nahradí paní Harlemovou Brundtlandovou výkonná ředitelka UNICEF paní Carol Bellamyová.

Nadace Billa a Melindy Gatesových soustředí hlavní pozornost na zlepšení života lidí prostřednictvím zdravotních podmínek a vzdělání. Kromě toho významné projekty nadace v rámci Dětského očkovacího programu Billa a Melindy Gatesových zahrnují: Gates Millenium Scholars Program, roční příspěvek 50 miliónů dolarů, a to po dobu 20 let, na školné pro vysoce nadané studenty menšin; Maternal Mortality Reduction Program, příspěvek 50 miliónů dolarů na ochranu před úmrtím žen z rozvojových zemí spojeným s těhotenstvím; příspěvek 25 miliónů dolarů na International AIDS Vaccine Iniciative (IAVI) na výzkum a vývoj očkovacího séra proti rozšiřování AIDS; a grant v hodnotě 50 miliónů dolarů pro Alliance for Cervical Cancer Prevention na předcházení cervikální rakovině v rozvojových zemích. Další informace lze nalézt na http://www.gatesfoundation.org/.

Kontakt: Trevor Neilson z Bill and Melinda Gates Foundation, +1 206-709-3112; nebo Joe Cerrell, +1 206-652-1814, nebo Susan Durgananová, +1 206-652- 1993, oba z APCO Associates, pro Bill and Melinda Gates Foundation; nebo Gregory Hartl z World Health Organization, 001-41-22-791-4458; nebo Dr. David Alnwick of UNICEF, +1 212-824-6369; nebo Mariam Claesonová, z The World Bank, +1 202-473- 8499. Web site: http://www.gatesfoundation.org/

Klíčová slova PROTEXT-nadace Gates-očkování

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.