Sdělení společnosti GTS Czech Net

GTS oznamuje plány na rozšíření sítě CEN do šesti nových měst.

Seznam se rozrostl o Frankfurt, Londýn, Vídeň, Amsterodam, Madrid a Stockholm.

Skupina Global TeleSystems Group, Inc. (GTS) (NYSE: GTS; Easdag: GTSG; Frankfurt: GTS) dnes oznámila, že bude pokračovat v dalším rozšiřování své přítomnosti na evropských trzích a že vybuduje městské sítě "City Enterprise Networks" v dalších šesti evropských velkoměstech.

Očekává se, že sítě CEN ve Frankfurtu, Londýně, Vídni, Amsterodamu, Madridu a Stockholmu budou připraveny ke komerčnímu využití v prvním pololetí roku 2000. To tedy znamená, že GTS nyní provozuje nebo buduje městské sítě v 11 velkoměstech. V současné době GTS již provozuje takové sítě v Paříži, Berlíně, Praze a Budapešti a komerční spuštění sítě CEN v Ženevě se očekává ke konci roku 1999.

H. Brian Thompson, předseda a generální ředitel GTS, říká: "Očekáváme, že budování těchto městských sítí CEN, a tím i rozšiřování naší celoevropské sítě do velkoměst po celé Evropě, nejen zvyšuje naši přítomnost na trhu, ale zároveň tím dodáváme i podstatně vyšší přidanou hodnotu svým stávajícím zákazníkům, poskytovatelům připojení a služeb i ostatním podnikům v této oblasti.

Naše strategie městských sítí CEN je založena na tom, že pro řadu firem představujeme přirozeného partnera - zejména jde o firmy zaměřené na Evropu a západní svět," pokračuje Thompson, "které požadují velkou kapacitu připojení, vysokou kvalitu služeb na vysoké úrovni a dokonalé připojení po celé trase od odesílatele až k příjemci, to vše nejen po celé Evropě, ale i mimo ni. Součástí této celkové strategie jsou i naše datová centra a plány na vybudování transatlantické sítě."

Sítě "City Enterprise Network"

Sítě CEN představují rozšíření celoevropské optické páteřní sítě GTS do samotného srdce hlavních evropských velkoměst. V první fázi plánů GTS na budování sítí CEN budou okruhy GTS propojovat zákazníky v západní Evropě rychlostmi na úrovni STM-16 (2,5 Gbps). Každý okruh propojuje hlavní body páteřní sítě GTS, včetně uzlů IP (poskytovatelů Internetu), propojovacích bodů SDH a DWDM a ústředen hlavních úřadů. První okruhy budou rovněž propojovat další místní zařízení, jako například internetové ústředny a telekomunikační centra, do nichž se soustřeďují velké objemy provozu.

Skupina GTS

Skupina Global Telesystems slouží podnikům a poskytovatelům spojení ve 20 evropských zemních. Poskytuje jim pestrou nabídku širokopásmových služeb, připojení na Internet a hlasových služeb. Skupina v říjnu 1999 obdržela prestižní celosvětovou cenu World Communications Award for Best Wholesale Carrier, určenou pro nejlepšího velkoobchodního poskytovatele připojení. GTS provozuje první, a v současné době též největší celoevropskou širokopásmovou optickou síť, jejíž body přítomnosti (PoP) se nacházejí ve více než 50 evropských městech a jejíž délka přesahuje 16.000 km. S využitím nejmodernější technologie DWDM (dense wavelength divison multiplexing) GTS provozuje více než 118.000 km aktivních optických spojů, což z GTS činí hlavního průkopníka ve využití této technologie. GTS navíc oznámila plány na výstavbu moderního transatlantického systému FLAG Atlantic-1, využívajícího duální kabel. GTS rozšiřuje svou hlavní síť v řadě nejvýznamnějších evropských velkoměst prostřednictvím městských sítí CEN. Navíc je GTS většinovým vlastníkem společnosti Golden Telecom, která nabízí různé telekomunikační služby, založené na pevných linkách i mobilním připojení, v Rusku, na Ukrajině a v ostatních zemích bývalého Sovětského svazu. Hlavní sídlo skupiny GTS je v hlavním městě USA, Washingtonu, její evropská centrála je v Londýně, zastoupení GTS je možné najít ve více než 70 evropských městech. Další informace o skupině GTS je možné najít na její internetové stránce www.gtsgroup.com nebo na níže uvedených kontaktech.

Kontakty:

Investoři a média ve Spojených státech:

Robert Capozzi: Tel.:+1-703-236-3140; fax:+1-703-236-3606; pager:+1-800-331-4741; e-mail:bob-capozzi@gtsgroup.com.

Evropská média:

Glenn Manoff: Tel.:+44-(0)-171-868-8973; fax:+44-(0)-171-868- 8706; mobil:+44-(0)-467-446-087; e- mail:glenn.manoff@gtseurope.com.

Tato zpráva pro tisk může obsahovat prohlášení zaměřená do budoucnosti, která obsahují určitý stupeň nejistoty a rizika. Přestože společnost věří, že její očekávání vyjádřená v takovýchto do budoucna zaměřených prohlášeních jsou založena na rozumných předpokladech, není možné poskytnou žádné záruky za to, že uvedená očekávání budou opravdu naplněna. Veškerá prohlášení této povahy je nutné chápat s tím, že skutečné události či výsledky se mohou od uvedených předpovědí podstatně lišit, a to mimo jiné i z důvodů politických, hospodářských či legislativních změn na těch trzích, na nichž GTS působí, a také v závislosti na vývoji konkurence či rizik spjatých s plněním podnikatelských záměrů společnosti. Čtenáře odkazujeme na dokumenty, která GTS předává americké komisi pro cenné papíry a burzy, U.S. Securities and Exchange Commission, zejména na nejnovější zprávy vydané dle zákona o burzách cenných papírů Securities Exchange Act z roku 1934 a na registrační údaje podané dle zákona o cenných papírech Securities Act z roku 1933 - uvedené materiály obsahují specifikace důležitých rizikových faktorů.

Klíčová slova PROTEXT-GTS Czech Net

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.