Baan si vybrala KPNQwest na novou globální síť IP-VPN

KPNQwest (Nasdaq: KQIP) (Amsterdam: KQIP), nizozemská datová komunikační skupina dnes oznámila, že byla vybrána společností Baan nabízející podniková řešení, aby poskytovala na internetovém protokolu založené virtuální privátní síťová řešení (Internet Protocol-Virtual Private Network IP-VPN) pro její kanceláře na celém světě. To pro KPNQwest představuje první dohodu o IP-VPN a je to také hlavním závazkem vůči společnosti Baan, která konsoliduje své požadavky VPN na sítě IP u jednoho dodavatele. KPNQwest dodává společností Baan IP tranzitní spojení s rychlostí 4 Mbit/s spolu se dvěma tunely VPN o rychlosti 1 Mbit/s mezi dvěma ředitelstvími Baan v Barneveldu v Nizozemsku a Herndonu ve Virginii ve Spojených státech a mezi dalšími kancelářemi v Santa Clara v Kalifornii ve Spojených státech. KPNQwest dále poskytla podporu pro výroční setkání Baanworld ve Vídni v Rakousku 10. až 12. listopadu tím, že dodala dodatečné tunelové spojení o rychlosti 2Mbit/s mezi ředitelstvím a místem setkání. Bob Boersema, manažer pro globální sítě u Baan, řekl: "Naše rozhodnutí konsolidovat náš IP tranzit a potřeby virtuální privátní sítě s pomocí KPNQwest má tři výhody: v ceně, v rychlosti a co se týče flexibility. Jsou schopni nabídnout masivní kapacitu IP založenou na ose z jejich vlákna za velmi konkurenční ceny, ale co je důležitější, ukázali svou flexibilitu v přizpůsobení virtuálních privátních síťových řešení našim potřebám." Rhett Williams, výkonný viceprezident a hlavní marketingový manažer společnosti KPNQwest, řekl: "Jsme potěšeni, že jsme partnery se společností Baan, abychom jí pomohli v tom dodávat svým zaměstnancům bezproblémové vysokorychlostní služby internetového protokolu. Věřím, že budoucnost tvorby datových sítí doslova záleží na IP VPN. S nimi mohou uživatelé činit spojení mezi aplikacemi a sítí tak snadno, že individuální oddělení mohou používat datové služby VPN stejným způsobem, jak se dnes často používají hlasové služby telefonů." O Virtual Private Networks Virtuální privátní sítě (VPN) umožňují uživatelům pracujícím doma či na cestách bezpečně se spojit se vzdálenými korporačními servery s použitím tranzitní infrastruktury nabízené internetem. Z perspektivy uživatele je VPN bodovým spojením mezi počítačem uživatele a počítačem společnosti. Uživateli se to jeví tak, jako by údaje byly posílány ze soukromé linky. Technologie VPN také korporaci umožňuje, aby se spojila se svými pobočkami nebo s dalšími společnostmi přes internet, a současně si uchová možnost bezpečné komunikace. Spojení VPN přes internet logicky funguje jako spojení Wide Area Network (WAN) mezi stanovišti. V obou těchto případech se bezpečné spojení přes internet jeví zákazníkovi jako soukromá komunikace přes síť - i když se tato komunikace odehrává přes veřejnou síť - tudíž odtud pochází jméno "Virtual Private Network" (virtuální soukromá síť). O KPNQwest KPNQwest je předním panevropským poskytovatelem datacentrických na interentovém protokolu založených služeb s vlastní infrastrukturou pro obchodní zákazníky. Společnost rozmisťuje technologicky vyspělé sítě z optického vlákna spojující 39 velkoměst, což jí umožňuje poskytovat široké spektrum vysokorychlostních vysoce kvalitních datacentrických na internetovém protokolu založených služeb a dalších vyspělých telekomunikačních služeb. Síť je bezproblémově spojená s 18.000mílovou sítí z optického vlákna společnosti Qwest, která spojuje 150 měst ve Spojených státech. KPNQwest je jednou z největších společností poskytujících internetová řešení v Evropě s pobočkami ve 14 zemích. Společnost má 12 kybercenter a plánuje otevření dalších šesti megakybercenter, z nichž dvě vzniknou rozšířením stávajících kybercenter, na své vysokokapacitní síti z optického vlákna k poskytování web-hostingu, sdílení aplikací a služeb telehausing. "Baan" je registrovanou obchodní známkou společnosti Baan Company, a jméno jakéhokoli obchodu, produktu či služby zmíněné v tomto prohlášení s označením "Baan" je obchodní známkou a/nebo majetkem Baan Company. Jakákoli další jména společnosti, produktu či služby mohou být obchodními známkami jejich příslušných majitelů.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku na prodej či dražbu nabídek na koupi cenných papírů ani se nesmí uskutečnit prodej těchto cenných papírů v žádném státě, ve kterém by taková nabídka byla nezákonná před předchozí registrací nebo pověřením podle zákonů o cenných papírech příslušného státu nebo jurisdikce.

Tato zpráva může obsahovat výhledová prohlášení, která zahrnují rizika a nejistoty. Tato prohlášení se mohou obsahově lišit o skutečných budoucích událostí nebo výsledků. Mezi důležité rizikové faktory, které mohou způsobit odlišnost skutečných výsledků od obsahu výhledových prohlášení, patří potenciální výkyvy čtvrtletních výsledků, závislost na vývoji nových produktů, rychlé technologické a tržní změny, neschopnost dokončit síť podle plánu a rozpočtu, řízení finančního rizika a budoucí růst podléhající rizikům, schopnost KPNQwest vyrovnat se s problémem roku 2000 a změny v předpisech a legislativě. KPNQwest nepřebírá povinnost přezkoumávat nebo potvrzovat očekávání analytiků nebo odhady ani publikovat revize výhledových prohlášení v reakci na události nebo okolnosti po datu této zprávy nebo v reakci na vznik neočekávaných událostí. ots Original Text Service: KPNQwest Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Piers Schreiber, Media Relations společnosti KPNQwest, +31-23-568-7612, nebo GSM, +44-41-132- 5590, nebo e-mail: piers.schreiber@kpnqwest.com

Klíčová slova PROTEXT-KPNQwest-Baan

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.