Bristol-Myers Squibb jako průkopník na míru šitých léků pro nemocné rakovinou / součástí nové iniciativy je unikátní spojenectví s Millennium Predictive Medicin

Firma Bristol- Myers Squibb do svých aktivit v oblasti léčby rakoviny zahrne využití prediktivních (předpovědních) indikátorů. Společnost Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) oznámila zahájení zbrusu nové výzkumné iniciativy, která si klade za cíl geneticky identifikovat pacienty, u nichž je pravděpodobné, že budou nejlépe reagovat na připravované i již prodávané léky z protirakovinné řady společnosti. Toto "genotypování léků" - které by mohlo vést k příznivé reakci na tyto léky - představuje průkopnický krok na cestě k vývoji na míru šitých léků na různé druhy rakoviny. (Fotografie: http://www.newscom.com/cgi- bin/prnh/19991111/PHTH004 ) V rámci této iniciativy oznámila společnost Bristol-Myers Squibb, že navázala spolupráci s firmou Millennium Predictive Medicine, Inc. (MPMx) na vývoji klinických indikátorů reakce na lék. (Viz samostatné prohlášení pro tisk, PHTH005, ze dne 11. listopadu 1999.) Společnost rovněž uvedla, že v rámci svého snažení v oblasti farmakogenomiky rakoviny hledá partnerskou diagnostickou společnost, která by jí pomohla s vývojem a prodejem molekulárních farmakogenomických testů, a dále partnery z řad středisek pro léčbu rakoviny ke klinickému výzkumu a vzorkování nádorů. "Naším bezprostředním, krátkodobým cílem je pochopit, kteří pacienti by přesně měli dostat který konkrétní lék," říká Peter S. Ringrose, Ph.D., prezident výzkumného ústavu léčiv při Bristol-Myers Squibb. "V delším časovém horizontu se chystáme na aktivity, které by mohly vyústit i ve zcela převratnou změnu přístupu k léčbě rakoviny. Tyto aktivity možná povedou i k vytvoření nového názvosloví choroby, takže už možná nebudeme rakovinný nádor diagnostikovat podle jeho primárního umístění - nádor prsu, tlustého střeva, plic - ale podle skryté genetické mutace, která ho způsobuje. Tato informace pak na druhou stranu bude determinovat výběr léků, které budou mít lékaři a pacienti k dispozici." Tato nová iniciativa potvrzuje přední místo společnosti Bristol-Myers Squibb na poli farmakogenomiky. Tento nový obor zahrnuje používání technologií, jako je transkripční profilování, profilování genové exprese, proteomika, genové sekvencování a genotypování, k objevování nových cílů pro vývoj nových léků a hledání biologických indikátorů, s jejichž pomocí bude možno předvídat, jací pacienti budou nejlépe reagovat na různé léčebné režimy. Vývoj účinnějších a méně toxických léků proti rakovině je klíčovým problémem současné medicíny, protože účinnost dnešních léků proti rakovině se pohybuje v rozmezí 20-30 procent. Navíc, i když je citlivost resp. odolnost pacienta vůči léčbě často geneticky předurčena, lékaři nejsou schopni předem odlišit ty pacienty, na které léčba zabere, od těch, na které nebude působit. S využitím farmakogenomiky lze vyvinout testy, s jejichž pomocí bude možno stanovit genetický základ pacientova nádoru, což umožní vyvinout speciální léčiva působící na genové cíle v rakovinných nádorech a potenciálně zvýšit účinnost léčby až na 30 - 80 procent. První komplexní úsilí v oblasti farmakogenomiky Podle společnosti Bristol-Myers Squibb je její iniciativa dosud první farmakogenomickou iniciativou, která využívá komplexní přístup zahrnující střediska klinických testů, farmakogenomické studie nových i stávajících léčebných metod a vývoj diagnostických testů. Spojenectví s MPMx bude zahrnovat zejména vývoj léčiv a molekulárních farmakogenomických testů. Léčebné přípravky vzniklé z tohoto spojenectví bude prodávat Bristol-Myers Squibb. Farmakogenomické testy bude prodávat jedna nebo více renomovaných diagnostických společností, které ještě nebyly určeny. Pětiletá spolupráce s MPMx přijde na 32 milionů dolarů, bez etapových odměn a poplatků za poskytnutí práv. Společnost Bristol-Myers Squibb doufá, že jméno svého prvního partnera pro klinické testování v rámci této iniciativy oznámí již brzy. Společnost rovněž jedná s dalšími klinickými středisky v USA i po celém světě o jejich účasti v tomto vědeckém snažení. "Jsme nesmírně rádi, že můžeme spustit tuto novou farmakogenomickou iniciativu. Logickým začátkem naší práce je onkologie," říká Donald J. Hayden junior, prezident celosvětové skupiny Bristol-Myers Squibb pro léčiva. "Na poli rakoviny se již teď vynořilo velké množství genetických informací a my máme širokou základnu pro léčbu rakoviny a mnoho nových látek, které lze k tomuto výzkumu využít. Kromě toho nám naše vedoucí postavení v oblasti onkologie umožňuje těsně spolupracovat s celosvětovou sítí odborníků na rakovinu, kteří nám mohou pomoci ke zdaru tohoto důležitého díla. "Přestože éra prediktivní medicíny je stále ještě v plenkách, využití biologických indikátorů ve spojení s léky může urychlit vývoj nových léčiv," říká pan Hayden. "Navíc může pomoci odlišit naše přípravky na léčbu rakoviny od jiných a rozšířit tak okruh jejich předepisování." Spojené úsilí povede Dr. Dracopoli Společnost dnes oznámila, že výkonným ředitelem, který povede novou iniciativu v oblasti farmakogenomiky rakoviny v oddělení aplikované genomiky, byl jmenován Nicholas Dracopoli, Ph.D., který je uznávanou kapacitou v oblasti genetiky rakoviny. Koordinaci farmakogenomického výzkumu rakoviny mezi partnery bude zajišťovat skupina Bristol-Myers Squibb pro farmakogenomiku a lidskou genetiku, kterou povede právě Dr. Dracopoli. Ten ke společnosti přechází od Genos Biosciences Inc., společného podniku firmy Sequana Therapeutics Inc. a střediska pro výzkum rakoviny Memorial Sloan Kettering Cancer Center, kde byl viceprezidentem pro výzkum a vývoj. Zastával také pozici vedoucího střediska pro genomový výzkum Národního ústavu zdraví a měl vedoucí funkce v massachusettském institutu technologie (Massachusetts Institute of Technology), ve středisku pro výzkum rakoviny Memorial -Sloan Kettering Cancer Center a na newyorkské univerzitě. Dr. Dracopoli je často citovaným odborníkem na lidskou genetiku, který objevil genetickou predispozici k melanomu související s genem CDK4. Společnost Bristol-Myers Squibb je předním světovým výrobcem léčiv proti rakovině. Má rovněž široké portfolio výzkumných a vývojových programů, které postihují většinu hlavních onkologických cílů, a provádí aktivní vývoj desítek léků, mezi něž patří onkogenní signální dráhy, inhibitory a vakcíny proti rakovině, protiangiogenní molekuly, maticové inhibitory metaloproteinázy, taxanové molekuly druhé generace, nové přípravky pro chemoterapii a hormonální terapii. Řada těchto zkoumaných látek bude, společně s protirakovinnými léky, které již společnost prodává, využita i ve zmiňované farmakogenomické iniciativě. Navštivte www stránky společnosti Bristol-Myers Squibb na http://www.bms.com . ots - Původní textová zpráva: společnost Bristol-Myers Squibb; Internet: http://www.newsaktuell.de; Kontaktní osoba: Tracy Fureyová, (USA) 609-252-3208, nebo tracy.furey@bms.com, nebo William Dunnett, (USA) 609-252-3369, nebo william.dunnett@bms.com, oba z Bristol-Myers Squibb; Fotografie: NewsCom: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19991111/PHTH004 ; AP PhotoExpress Network: PRN1 PressLink Online: (USA) 800-888-6195; PRN Photo Desk, (USA) 888-776-6555 nebo 201-369-3467; novinky společnosti: prohlášení společnosti Bristol-Myers Squibb pro tisk lze získat faxem, (USA) 800-758-5804, klapka BMYFAX, nebo 269329, nebo na http://www.prnewswire.com/comp/269329.html; www stránky: http://www.bms.com

Klíčová slova PROTEXT-Bristol Myers Squibb

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.