Společnosti Bristol-Myers Squibb a Millennium Predictive Medicine uzavřely unikátní partnerství v oblasti farmakogenomiky při léčbě rakoviny

Společnosti podnikají nový smělý krok vstříc léčbě šité na míru. Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) a Millennium Predictive Medicine, Inc. (MPMx), většinově vlastněná dceřinná společnost firmy Millennium Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MLNM), oznámily, že spolu uzavřely unikátní spojenectví na poli nového vědního oboru - farmakogenomiky rakoviny. Tento obor se zabývá využitím genetických informací při vývoji nových způsobů léčby rakoviny pro konkrétní skupiny pacientů s konkrétními typy nádorů nebo při úpravě stávajících způsobů léčby na míru konkrétním pacientům. Společnost Bristol-Myers Squibb, světová špička v oblasti léčby rakoviny, spolupracuje s MPMx, světovou špičkou v oblasti prediktivní (předpovědní) medicíny, při aplikaci tohoto nového, úžasného přístupu na některé z onkologických léků firmy Bristol- Myers Squibb, které jsou ve výzkumu, i na ty, které se již prodávají. Spolupráce Bristol-Myers Squibb a MPMx je první komplexní aplikací farmakogenomiky rakoviny, která využívá jak nové, tak stávající způsoby léčby. Partnerství obou společností bude zajišťovat koordinaci vývoje léčebných přípravků a farmakogenomických testů. Léčebné přípravky vzniklé z tohoto spojenectví bude prodávat firma Bristol-Myers Squibb. Farmakogenomické testy bude prodávat jedna nebo více renomovaných diagnostických společností, které společnosti MPMx a Bristol- Myers Squibb vyberou. Během pěti let trvání spojenectví poskytne firma Bristol-Myers Squibb společnosti MPMx 32 milionů dolarů formou licenčních poplatků, ročních poplatků a jako zdroje na výzkum. Etapové odměny a poplatky za poskytnutí práv budou společnosti MPMx hrazeny po úspěšném završení jednotlivých fází spolupráce. Toto partnerství je považováno za jednu z dosud největších společných iniciativ v oblasti farmakogenomiky. Cílem tohoto partnerství je nalézt a vyhodnotit onkologické klinické indikátory - geny nebo proteiny - které mohou pomoci předvídat pacientovu reakci na určité režimy léčby rakoviny a pomoci při vývoji nových způsobů léčby rakoviny. Při hledání klinických indikátorů souvisejících s reakcí na lék nebo s typy nádorů se budou využívat zkušenosti obou společností v oblasti technologie genomiky a bioinformatiky. Integrace klinických indikátorů a technologie genomiky do léčby rakoviny by měla přinést možnost upravovat způsoby léčby přímo na míru konkrétním pacientům, čímž by se měla zlepšit účinnost léčby a omezit její vedlejší účinky. "Společnost Bristol-Myers Squibb se cítí silně povinována pacientům a jejich rodinám zlepšovat léky proti rakovině," říká Peter Ringrose, Ph.D., prezident výzkumného ústavu léčiv při Bristol-Myers Squibb. "Očekáváme, že farmakogenomika od základu změní způsob, jakým se vyvíjejí a předepisují léky, a naše partnerství s MPMx nás přibližuje naplnění příslibu osobních léků a na míru šitých způsobů léčby. V návaznosti na tuto iniciativu v oblasti rakoviny společnost Bristol-Myers Squibb hodlá aplikovat farmakogenomiku na námi vyráběné nové léky i stávající způsoby léčby ve všech oblastech medicíny." "Tímto spojenectvím pokračujeme v dalším zvyšování hodnoty MPMx v podobě naší potenciální účasti v segmentu finálních výrobků," říká Kenneth Conway, prezident MPMx. "Ustavením tohoto partnerství v oblasti farmakogenomiky jsme začali realizovat druhou fázi naší podnikové strategie. Prostřednictvím této spolupráce v oblasti farmakogenomiky a našich stávajících partnerství plníme svůj dlouhodobý cíl, kterým je změna lékařské praxe." "Toto převratné partnerství je spojením přední firmy v oblasti onkologické léčby s přední firmou v oblasti prediktivní medicíny," říká Mark Levin, vrchní výkonný ředitel Millennium Pharmaceuticals, Inc. "Jsme přesvědčeni, že naše spolupráce povede ke změně způsobu praktikování onkologie. Jde o výrazný projev našich snah o přiblížení se finálním výrobkům a vybudování farmaceutické společnosti budoucnosti." Millennium Predictive Medicine, Inc., většinově vlastněná dceřinná společnost firmy Millennium Pharmaceuticals, Inc., pracuje na vývoji genomických a proteomických přípravků a služeb, které mají zrychlit a zdokonalit diagnostiku, léčbu a předvídání chorob. Millennium, přední společnost v oblasti výzkumu a vývoje léčiv, využívá širokou paletu poznatků z oblasti genetiky, genomiky, rozsáhlých průzkumů a informatiky, které spojuje do integrované vědecko-technologické základny. Tuto novou základnu pro vývoj léků aplikuje na celý sektor zdravotní péče, od identifikace genů přes péči o pacienta až po zrychlení a transformaci objevu a vývoj vlastních léčebných a "diagnomických" výrobků a služeb. Společnost Millennium sídlí v Cambridgi ve státě Massachusetts a její pobočky v současné době zaměstnávají více než 850 lidí. Bristol-Myers Squibb je po celém světě působící společnost specializující se na ochranu zdraví a péči o člověka a podnikající zvláště v oblastech léčiv, spotřebního zboží, výživy a zdravotnické techniky. Patří k předním průkopníkům nových způsobů léčby kardiovaskulárních, zažívacích a infekčních chorob, poruch centrální nervové soustavy, kožních nemocí a rakoviny. Je rovněž špičkou v oblasti výroby spotřebních léčiv a ortopedických zařízení a v oblasti péče o kosti, postupů léčby ran, doplňků výživy, dětské výživy a výrobků pro péči o vlasy a pokožku. Toto prohlášení pro tisk obsahuje výhledové informace, které zahrnují celou řadu rizik a nejistot. Mezi faktory, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně odlišovat od výsledků naznačovaných v takových výhledových prohlášeních, patří nejistota související s identifikací genů, objevy léků a procesem klinického vývoje; schopnost společnosti Millennium úspěšně převzít provoz společnosti LeukoSite, Inc.; změny ve vztazích se strategickými partnery a závislost na strategických partnerech, kteří v rámci dohod o spolupráci vykonávají klíčové činnosti; dopad konkurenčních výrobků a technologických změn; nejistota související s ochranou patentů a procesem schvalování úřady; a nejistota související se schopností společnosti Millennium a jejích poboček získat dostatečně velké další zdroje potřebné pro pokračování výzkumu a vývoje léků. Faktory, které by mohly ovlivnit činnost společnosti Millennium, jsou podrobněji popsány v záznamech o společnosti Millennium u Komise pro cenné papíry a burzy (Securities and Exchange Commission) a patří mezi ně mimo jiné faktory uvedené v kapitole "Podnik - faktory, které mohou ovlivnit výsledky" výroční zprávy (dokument č. 10-K) společnosti Millenium za fiskální rok končící 31. prosincem 1998, ze dne 24. března 1999. Poznámka: Toto prohlášení je k dispozici na domovské stránce společnosti Millennium na: http://www.mlnm.com . Navštivte www stránku společnosti Bristol-Myers Squibb na: http://www.bms.com . ots - Původní textová zpráva: Bristol-Myers Squibb a Millennium Pharmaceuticals, Inc.; Internet: http://www.newsaktuell.de ; Kontaktní osoba: William Dunnett z Bristol- Myers Squibb, (USA)609-252-3369, nebo william.dunnett@bms.com; nebo Clare Midgleyová, (USA) 617-679-7480, nebo Sally McCravenová, (USA) 617- 577-3548, nebo mccraven@mpi.com , obě z Millennium Pharmaceuticals; novinky společnosti: prohlášení společnosti Bristol-Myers Squibb pro tisk lze získat faxem: (USA) 800-758- 5804, linka BMYFAX, nebo 269329, nebo na http://www.prnewswire.com/comp/269329.html ; www stránky: http://www.mlnm.com ; www stránky: http://www.bms.com

Klíčová slova PROTEXT-Bristol Myers Squibb-Millennium Predictive Medicine

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.