interBiz Financial Group zajistí finanční řízení na bázi Javy pro úřad North Ayrshire Council

Společnost interBiz Financial Group, organizační jednotka interBiz Solutions, která je divizí společnosti Computer Associates International, Inc. (NYSE: CA), dnes oznámila, že obecní úřad North Ayrshire Council zavádí Masterpiece/Net. Představuje to dnes v Británii jednu z prvních implementací finančního a účetního softwaru na bázi Java v rámci celé organizace.

North Ayrshire Council, orgán místní správy ve skotském distriktu South West Scotland, provádí radikální přestavbu svých dosavadních systémů finanční správy. Implementace je nedílnou součástí širší revize strategických informačních technologií, která má za cíl dodávat informace o finanční správě až na obrazovky stolních počítačů a přitom reagovat na obavy úřadu z přechodu na rok 2000. Program Masterpiece/Net bylo jedno z prvních řešení pro oblast finanční správy, které obdrželo od společnosti Sun Microsystems certifikát "Stoprocentně čistá Java", což umožňuje přístup ke všem finančním a účetním funkcím s použitím jakéhokoli browseru na bázi jazyku Java. Místní úřad zavádí moduly Hlavní účetní kniha, Účty věřitelů, Účty dlužníků, Nákup a Zúčtování finančních prostředků.

David Addison, vedoucí oddělení příjmů v North Ayrshire Council, uvedl: "Pro nás bylo klíčovým cílem, abychom byli schopni našim interním zákazníkům, tj. 18 kancelářím v rámci čtyř celopodnikových komisí, poskytovat lepší informace o finanční správě, včasněji a uživatelsky přívětivějším způsobem. Pro náš úřad spočívá krása přijetí technologie síťových počítačů se softwarem Masterpiece/Net v tom, že jsme schopni poskytnout přístup k informacím do stolních počítačů více než 70 souběžně pracujícím oprávněným uživatelům ve všech kancelářích a přitom je software umístěn centrálně, a nikoli na každém PC, což účinně minimalizuje požadavky na zdroje."

North Ayrshire také zavádí Masterpiece/Net Application Customization Environment (ACE), což je flexibilní soubor nástrojů, který uživatelům umožňuje přístup k finančním datům z jejich stolního počítače prostřednictvím nástroje, který si sami vyberou. David Addison dále uvedl: "Za ideální volbu jsme považovali integrované finanční řešení, které by poskytovalo uživatelsky přívětivější a rychlejší přístup. Funkčnost rozhraní ACE byla pro nás okamžitě přitažlivá, protože nám umožňuje používat už známé nástroje z balíku Microsoft Office 97, jako například Access a Excel, a tak nám zajišťuje přímý přístup k finančním informacím uloženým v rámci systému."

Masterpiece/Net ACE, který běží na Sun Solaris E450, zajistí společné rozhraní pro databázi Ingres společnosti CA a pro Microsoft Office 97, v jehož rámci jsou jak Excel, tak Access. Celé řešení, jehož integraci také provádí interBiz Financial Group, je součástí modernizace existujících systémů dat zděděných ze starších počítačových systémů. North Ayrshire provede migraci dat ze zděděných systémů pro Účty věřitelů a Účty dlužníků, které byly oba vytvořeny vnitropodnikově předchůdcem dnešního úřadu tak, aby byly nezávislé na Hlavní knize.

James Jones, generální ředitel pro Severní Evropu a Jižní Afriku v interBiz Financial Group, uvedl: "Tato instalace programu Masterpiece/Net v rámci celé organizace je jednou z nejvíce novátorských instalací, které v současné době zde v Británii probíhají. Pro místní úřad je snadnost přístupu k finančním informacím podstatně důležitá, aby mohl zlepšit úroveň služeb zákazníkům, provádět správu a zvyšování svých příjmů a také nákladově efektivně řídit interní zdroje."

Masterpiece/Net je komplexní řešení pro podnikovou finanční správu s možností využití webu, které splňuje potřeby těch tisíců organizací na celém světě, které se skládají z mnoha podnikatelských jednotek, působí ve více zemích a používají tedy více měn. Masterpiece/Net byla první aplikací finanční správy, která získala od Sun Microsystems certifikát Stoprocentně čistá Java, což zajišťuje flexibilitu potřebnou tam, kde je odpovědnost za finance rozptýlena na velký počet zaměstnanců. Masterpiece/Net zahrnuje rozšířenou funkci pro měnu euro a verze Masterpiece/Net Release 1.2 obdržela akreditaci BASDA EMU od nizozemské společnosti Ernst & Young na převádění a vzájemné porovnávání více měn.

O divizi interBiz Solutions

interBiz Solutions, divize společnosti Computer Associates International (CA), byla vytvořena s cílem pomáhat klientům, dodavatelům a partnerům využít příležitostí elektronického obchodu. interBiz Solutions slučuje osvědčené technologie CA s profesionálními schopnostmi organizačních jednotek CA - interBiz Supply Chain Group, interBiz Financial Group, interBiz Banking Group a ACCPAC International - a vytváří tak vzor nového způsobu podnikání. Další informace o interBiz Solutions získáte na čísle 516-342-5224, nebo pošlete email na adresu interbiz@cai.com. Webová adresa interBiz Solutions je http://interbiz.cai.com .

Všechny zmíněné názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností.

ots Original Text Service: interBiz Financial Group

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: James Jones, interBiz Financial Group, organizační jednotka Computer Associates International, Inc., (Británie) 0175 367 9023, fax, (Británie) 0175 367 9608, nebo e-mail, allsi01@cai.com; Richard Merrin, Spreckley Pittham Limited, (Británie) 0171 388 9988, fax (Británie) 0171 388 8588, nebo e- mail, merrin@spreckley.co.uk

Webová stránka: http://www.acaciatech.com

Webová stránka: http://interbiz.cai.com

Klíčová slova PROTEXT-interBiz Financial Group

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.