Perot Systems a Hamburg- Mannheimer AG oznamují dlouholetou strategickou dohodu o technologiích

Perot Systems bude řídit pro Hamburg-Mannheimer činnost v elektronickém obchodě.

Společnosti Perot Systems Corporation (NYSE: PER) a Hamburg- Mannheimer AG, čtvrtá největší německá pojišťovna, dnes oznámily dlouholetou strategickou dohodu o technologiích. Perot Systems bude pro Hamburg- Mannheimer navrhovat, řídit a podporovat podnikatelské iniciativy v elektronickém obchodě a také společnosti Hamburg-Mannheimer poskytne strategické, manažerské a technické poradenské služby.

Činnosti v oblasti elektronického obchodu a internetu budou řízeny společnostmi Perot Systems and Hamburg-Mannheimer společně s využitím smíšeného týmu technických a podnikatelských expertů. Během posledních čtyř let se tato metoda využívání smíšených týmů ukázala být pro oba obchodní partnery efektivním modelem.

Hlavním cílem společných iniciativ bude začlenění zákazníků, prodejního personálu, obchodních partnerů a zastoupení do internetové aplikační platformy s názvem "Mehr vom Leben" (Více ze života"), což je firemní slogan německé společnosti. Na tuto aplikační platformu bude přístup přes mobilní telefon (SMS a WAP) i přes PC a další zařízení s tradičními datovými toky. Rozšíření způsobu přístupu na více zařízení bude klíčové pro podporu dalšího růstu a rozvoje služeb.

"Hamburg-Mannheimer a Perot Systems mají za sebou úspěšné navrhování a realizaci složitých podnikatelských řešení," uvedl Klaus-Joachim Walter, provozní ředitel společnosti Hamburg- Mannheimer. "Toto internetové partnerství spojí odborný personál společnosti Hamburg-Mannheimer, který má velké znalosti z oblasti pojišťovnictví, s experty společnosti Perot Systems, která má vynikající pracovníky, moderní technologie a know-how. Během času se Perot Systems stal osvědčeným strategickým obchodním partnerem společnosti Hamburg- Mannheimer."

Ron Nash, viceprezident společnosti Perot Systems, uvedl: "Perot Systems je potěšena, že si ji Hamburg-Mannheimer vybrala pro tento důležitý úkol v elektronickém obchodě. Mezi našimi dvěma společnostmi už existuje dlouhodobé obchodní partnerství. Jsme velmi potěšeni, že můžeme společnosti Hamburg-Mannheimer pomoci vytvořit konkurenční výhodu a očekáváme, že tyto iniciativy v elektronickém obchodě budou pro ni mít v budoucnu významnou podnikatelskou hodnotu."

O společnosti Perot Systems

Perot Systems, se sídlem v Dallasu ve státě Texas je přední globální společnost poskytující služby v informačních technologiích a podnikatelská řešení. Perot Systems nabízí klientům na míru upravená podnikatelská řešení, která mění jejich způsob obchodování integrací služeb, které vycházejí ze tří hlavních směrů: integrace podnikání, integrace systémů a rozvoj aplikací, a infrastruktura informačních technologií. Perot Systems s tržbami zhruba jedné miliardy USD má více než 7000 zaměstnanců v Severní Americe, Evropě a Asii a slouží zákazníkům ve finančních službách, zdravotní péči, energetice, cestovním ruchu a dopravě. Další informace o společnosti Perot Systems najdete na internetu na adrese http://www.perotsystems.com.

O společnosti Hamburg-Mannheimer

Hamburg-Mannheimer, člen pojišťovnické skupiny ERGO, je v Německu na trhu životního pojištění druhá s více než šesti milióny zákazníků a příjmem pojistného přes sedm miliard DEM v roce 1998. Společnosti Hamburg-Mannheimer se podařilo vytvořit vynikající povědomí o značce zavedením pana Kaisera, virtuálního pojišťovnického poradce, který se stal ústřední postavou marketingových kampaní společnosti. Nedávno Hamburg-Mannheimer oslavila své 100. výročí jako poskytovatel pojišťovnických produktů.

Hamburg-Mannheimer významně investovala jako do velmi úspěšného prodejního personálu tak do efektivní služby zákazníků, aby se tak na trhu odlišila od ostatních pojišťoven. Prodejní personál společnosti je organizován podle segmentů trhu a cílových skupin, byla organizace služeb zákazníků sloučena do jednoho celistvého subjektu, který slouží všem klientům stejným profesionálním způsobem nezávisle na produktu, místě a prodejním kanálu.

Prohlášení obsažená v tomto sdělení pro tisk mohou obsahovat výhledová tvrzení, která zahrnují rizika a nejistoty, jež mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od výsledků obsažených v takových výhledových tvrzeních. V některých případech je možné taková výhledová tvrzení určit podle toho, že obsahují slova jako "patrně", "bude", "měl by", "předpovídá", "očekává", "plánuje", "domnívá se", "odhaduje, "prognózuje", "potenciální" nebo "i nadále". Při hodnocení těchto tvrzení je třeba speciálně vzít v úvahu různé faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky mohou lišit od výsledků uváděných ve výhledových tvrzeních a patří k nim například: ztráta významných klientů, schopnost dosahovat společnosti dosáhnout výše budoucích tržeb, změny v našem vztahu a proměnlivost příjmů a nákladů spojených s naším největším zákazníkem, ztráta klíčových pracovníků, vysoce konkurenční trh ve kterém pracujeme, proměnlivost čtvrtletních provozních výsledků, změny v technologii, rizika spojená s možnými problémy roku 2000 a všeobecné ekonomické podmínky. Odkazujeme na prospekt společnosti z 1. února 1999, dále výroční zprávu společnosti Perot Systems na formuláři 10-K za fiskální rok do 31. prosince 1998 a na čtvrtletní zprávu na formuláři 10-Q za fiskální čtvrtletí do 30. září 1999, které byly zaslány americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC), kde jsou uvedeny další informace týkající se rizikových faktorů. Perot Systems se zříká jakéhokoli úmyslu či povinnosti revidovat jakékoli z výhledových tvrzení v případě nových informací, vzhledem k budoucímu vývoji a podobně

ots Original Text Service: Perot Systems Corporation

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Kim Testa, Perot Systems Corporation, (USA) 972-340- 6727, nebo fax, 972-340-6788, nebo email, kim.testa@ps.net; nebo Thomas Baumbach, Hamburg-Mannheimer AG v Německu 1-49-40-6376- 5364

Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/122686.html nebo fax, (USA) 800- 758-5804, linka 122686

Webová stránka: http://www.perotsystems.com

Klíčová slova PROTEXT-Perot Systems-HamburgMannheimer AG

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.