V obchodě je zapotřebí rovnost příležitostí(požadavek rychlejší harmonizace schvalovacích předpisů v EU a v USA - slyšení v Bruselu

Následující sdělení pro tisk vydala organizace EUTOP ve středu:

Na středečním slyšení v Bruselu na téma nové "Dohody o vzájemném uznávání" (Mutual Recognition Agreement - MRA) požadovali zástupci ze sféry politky a průmyslu rychlé sladění schvalovacích předpisů v EU a USA. Za současného stavu mají výrobci v EU jasnou nevýhodu. "V současné době je možné, aby výrobek z Ameriky byl prodáván na trhu EU po asi 30 dnech," vysvětlil Bernd Kessler z bruselské EUTOP. "Obráceně to trvá tři měsíce," dodal Kessler. To znamená, že neexistuje rovnost příležitostí. Slyšení se soustředilo na elektrickou bezpečnost, telekomunikace a zdravotnické výrobky, což jsou odvětví, v nichž hraje faktor času významnou úlohu. "Bez efektivního procesu schvalování nebudeme schopni dosáhnout cíle neomezeného obchodu a přitom zajistit optimální bezpečnost a zdravotní standardy," zdůraznil Dr. Paul Ruebig, člen Evropského parlamentu.

Cílem dohody s USA je, aby si každý výrobce mohl nechat schválit své výrobky ve své vlastní ekonomické oblasti takzvanými "Orgány pro posuzování shody" (Conformity Assessment Bodies - CAB). CAB nejprve zkoumají, zda jsou výrobky ve shodě s předpisy v cílové zemi. To znamená, že by MRA byla výhodná pro obě strany. Volná výměna zboží mezi stranami dohody by byla bez problémů možná. Dr. Wolfgang Kreinberg ze společnosti TUV Product Service GmbH se domnívá, že existující nerovnosti pramení především z odlišných organizačních struktur v EU a USA. "Každá dohoda s EU platí pro všechny členské země," zdůraznil Kreinberg. "Naproti tomu v USA mohou jednotlivé státy upravovat předpisy vydané Washingtonem a přidat své vlastní předpisy," uvedl dále Kreinberg. To znamená, že jestliže nějaký americký výrobek splňuje evropské předpisy, může být označen symbolem CE a distribuován v celé EU. Avšak v USA neexistuje žádný srovnatelný identifikační symbol, který by měl všeobecnou platnost. Jestliže výrobce z EU chce také prodávat svůj výrobek například v Los Angeles, jsou zapotřebí další kontroly výrobku. To má za následek výraznou zátěž navíc pokud jde o čas a peníze. To je v rozporu s duchem MRA. "Důležitost tohoto problému se v politice často podceňuje," zdůraznil Dr. Paul Ruebig. "Mám v úmyslu využít svůj politický vliv, abychom dosáhli požadovaných změn," uvedl dále.

Další informace na téma schvalování výrobků na mezinárodních trzích je možné získat od Bernda Kesslera z EUTOP. Telefonní číslo +32-2-286-8080. EUTOP zastupuje zájmy společností v EU v Bruselu.

ots Original Text Service: EUTOP

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Bernd Kessler of EUTOP, +32-2-286-8080

Webová stránka: www.trimedia.de

Klíčová slova PROTEXT-EUTOP

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Finance, ekonomika
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.