Joshua Baker jmenován novým prezidentem a výkonným ředitelem PPGx

PPGx, Inc. dnes oznámila jmenování Joshui S. Bakera, Ph.D. prezidentem a výkonným ředitelem. PPGx, vytvořená v únoru 1999 jako smíšená společnost mezi Axys Pharmaceuticals a PPD, Inc., je předním světovým poskytovatelem farmakogenomických služeb a produktů pro farmaceutické a biotechnologické společnosti.

"Jménem ředitelské rady PPGx vyjadřuji potěšení, že mohu uvítat Dr. Bakera ke kormidlu PPGx," prohlásil John Walker, předseda ředitelské rady PPGx. "Jeho odbornost ve světovém klinickém vývoji a řídící zkušenosti v rozvíjejících se organizacích služeb pro farmaceutický průmysl se ukáží být nezhodnotitelnými, protože farmakogenomie se stává šířeji používaná v hlavním klinickém vývoji."

Farmakogenomie je použití genetických informací pro předpovídání bezpečnosti, toxicity a/nebo účinnosti léků u jednotlivých pacientů nebo skupin pacientů. S laboratořemi GLP/CLIA a kancelářemi v USA a Evropě poskytuje PPGx komplexní farmakogenomické služby a produkty pod značkou Pharmacogenomics Solutions(TM). PPD působí pro PPGx jako exkluzivní prodejce.

"Farmakogenomické technologie a informace poskytují novou cestu pro pochopení bezpečnostních profilů a účinnostních parametrů pro různé léky," prohlásil Dr. Baker. "Poskytování těchto řešení našim farmaceutickým a biotechnologickým zákazníkům během vývoje léků produkuje studie s více předvídatelnými výsledky a větší statistickou silou. Předpokládaným konečným výsledkem je zlepšená bezpečnost, účinnost a spolehlivost všech léků, které se dostanou na trh."

Baker, 44, má více než 17 let zkušeností v řízení farmaceutických firem a vývoji léků. Před nedávnem působil jako výkonný viceprezident pro celosvětový provoz u PPD Development, Inc., která je přední světovou organizací pro klinický výzkum. Baker vstoupil do PPD Development, plně vlastněné pobočky PPD, v roce 1994 jako viceprezident pro biostatistiku, řízení dat a informační služby. O rok později se stal starším viceprezidentem pro provoz a odpovídal za integraci a řízení světového klinického provozu společnosti. Během svého působení se PPD Development stala z hlediska příjmů a velikosti jednou ze čtyř největších společností v oblasti světového klinického výzkumu.

Baker získal doktorát a titul magistra statistiky na Texas A&M University a titul bakaláře matematických věd na Penn State University.

PPGx, Inc. poskytuje komplexní farmakogenomické produkty a služby pro použití v objevování a vývoji léků. Jako přední světový poskytovatel integrovaných farmakogenomických produktů a služeb, Pharmacogenomics Solutions(TM), kombinuje PPGx laboratorní služby GLP/CLIA s technologiemi genetického výzkumu a komplexní platformy informatiky. Prodej pro PPGx exkluzivně zajišťuje PPD, Inc., přední světový poskytovatel kontraktačních a poradenských výzkumných a vývojových služeb pro farmaceutický a biotechnologický průmysl. ots Original Text Service: PPGx, Inc. Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Nancy Zeleniak v (USA) 919-462-4088

Klíčová slova PROTEXT-PPGx

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.