Akcie KPNQwest jsou ve veřejné nabídce oceněny na 20 eur za kus

KPNQwest N.V., společný podnik vlastněný společností Koninklijke KPN N.V. a Qwest Communications International Inc., dnes oznámil, že původní nabídka 44,000.000 akcií C byla oceněna na 20 eur za akcii (nebo 20,81 USD za jednu akcii C, dolarový ekvivalent ceny v eurech je založen na směnném kursu jedno EUR = 1,0405 USD). KPNQwest navíc zájemcům garantovala možnost dodatečného nákupu až 6,600.000 akcií na pokrytí nadměrného přidělování akcií.

Akcie C se začnou obchodovat na národním akciovém trhu Nasdaq a na oficiálním segmentu Amsterodamské burzy cenných papírů NV v úterý 9. listopadu. Registrace na obou trzích bude provedena pod symbolem "KQIP".

Akcie A a B společnosti KPNQwest má v držbě KPN a Qwest. KPN ani Qwest neprodá v rámci nabídky žádné své akcie.

KPNQwest chce čistý výdělek z nabídky použít na expanzi sítě a nabídky služeb a k vybudování megakybernetických center v Evropě, která společnosti umožní poskytovat vyspělou službu web hosting, aplikační hosting a služby elektronického obchodování svým zákazníkům, uskutečňovat vybrané akvizice pro aktivní kapitál a další obecné korporační účely.

Morgan Stanley Dean Witter je jediným pořadatelem nabídky a vévodí syndikátu bank, který se skládá ze společností Salomon Smith Barney International, Goldman Sachs International, ABN AMRO Rothschild a Warburg Dillon Read.

KPNQwest je předním panevropským poskytovatelem datacentrických internetových na protokolu založených služeb pro obchodní klientelu. Rozmísťuje technologicky vyspělé sítě z optických vláken, které budou podle očekávání spojovat 39 velkoměst v Evropě a umožní společnosti poskytovat širokou paletu vysokorychlostních datacentrických na internetovém protokolu založených služeb vysoké kvality a další vyspělé telekomunikační služby.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku na prodej či přijetí nabídky ke koupi akcií C. Nabídka těchto cenných papírů může být učiněna pouze prostřednictvím prospektu, jehož kopie lze obdržet od společnosti Morgan Stanley Dean Witter, 1585 Broadway, New York, New York 10036.

Ohledně výtisku prospektu se prosím obraťte na : Prospectus Department Morgan Stanley Dean Witter 1585 Broadway, New York NY 10036, 212-761-8570.

Toto sdělení může obsahovat výhledová tvrzení, která jsou spojena s riziky a nejistotami. Taková tvrzení se mohou významně lišit od skutečných budoucích událostí či výsledků. Čtenáři se mohou podívat do psaného prospektu týkajícího se počáteční veřejné nabídky a související registrační žádosti, které KPNQwest podala SEC, a jež identifikují důležité rizikové faktory, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou lišit od výsledků, obsažených ve výhledových tvrzeních, například neschopnost dokončit naši síť podle plánu a včas, nezdar v očekávaném růstu používání Internetu v Evropě, významní konkurenti, rychlé technologické změny, schopnost KPNQwest uskutečnit hladký přechod na rok 2000 a dále negativní změny v oblasti regulace ze strany úřadů. KPNQwest nepřijímá žádný závazek zveřejnit revizi jakéhokoli z výhledových tvrzení, která by odrážela události či okolnosti po datu tohoto sdělení anebo která by odrážela výskyt neočekávaných událostí. ots Original Text Service: KPNQwest N.V. Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Jerry Yohananov, Investor Relations, +31-23-568-7622, nebo jerry.yohananov@kpnqwest.com, nebo James Doherty, Media Relations, +31-23-568-7611, nebo james.doherty@kpnqwest.com, oba ze společnosti KPNQwest.

Klíčová slova PROTEXT-KPNQwest

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.