Lék na Alzheimerovu nemoc má dlouhodobý účinek

Výsledky klinické studie ze skandinávských zemí (Nordic study) prokazují, že lék na Alzheimerovu nemoc Aricept (donepezil HCl) dokáže po setrvalé období podle slov vědců zlepšit schopnost myšlení pacientů a jejich schopnost vykonávat základní úkony každodenního života.

Do klinické studie trvající jeden rok, jejíž výsledky byly zveřejněny během konference Mezinárodní psychogeriatrické asociace (International Psychogeriatric Association), konané ve Vancouveru (Kanada) od 15. do 20. srpna 1999, bylo zahrnuto 286 pacientů z Dánska, Finska, Holandska, Norska a Švédska trpících Alzheimerovou chorobou. Studie hodnotila účinek léku Aricept v porovnání s placebem.

Podle slov vědeckých pracovníků z výzkumné skupiny vedené prof. Bengtem Winbladem ze švédského Karolinska Institutet (Dept. of Clinical Neuroscience and Family Medicine, Division of Geriatric Medicine) vykazují pacienti s mírnou až středně těžkou formou Alzheimerovy nemoci, kterým byl podáván Aricept, při hodnocení v 24, 36 a 52 týdnu léčby statisticky významně lepší výsledek v hodnocení celkových funkcí, kognitivních funkcí a ve zpomalení progrese nemoci, než ti pacienti, kterým bylo podáváno placebo.

Alzheimerova nemoc je progresivní, degenerativní mozková choroba, která má za následek ubývání kognitivních schopností, poškození paměti a myšlení, změny v chování, ztrátu řeči, motorických schopností a úpadek schopnosti vykonávat základní aktivity denního života jako je oblékání, stravování se, provádění běžných domácích prací atd.

Touto nemocí trpí na celém světě přibližně 15 miliónů lidí. Aricept je dodáván na trh ve spolupráci farmaceutických společností Eisai(Japonsko) a Pfizer Inc z USA. V současné době je dostupný na předpis ve více než 39 zemích. Uvedení přípravku Aricept na trh v Japonsku se předpokládá během tohoto roku.

Kontakt: Ing.M.Soukup

Pfizer spol. s r.o.

Lihovarská 14/1847

190 00 Praha 9

tel. 02/83004111

e-mail: soukum@pfizer.com

Klíčová slova PROTEXT-Alzheimerova nemoc-Aricept

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.