FMC a Devgen budou společně objevovat nové pesticidy

FILADELFIE/GHENT (Belgie) 1. listopadu(PROTEXT/ots)- Divize zemědělských výrobků společnosti FMC Corporation a společnost Devgen dnes oznámily uzavření dohody, která zahájí jejich spolupráci při vývoji nových pesticidů.

Devgen je soukromě vlastněná společnost zabývající se výrobou léčiv a cílově zaměřeným výzkumem farmaceutik a má unikátní zkušenosti z využívání hlístu Caenorhabditis elegans (C. elegans), který je dobře známý v akademickém světě jako nástroj výzkumu biologie a vývoje živočišných buněk. Patentovaná technologie společnosti Devgen používá tohoto hlísta jako živou zkumavku pro identifikaci optimálních cílů objevování léků a způsobu účinkování aktivních sloučenin. Společnost dále spojuje schopnosti genetiky hlístu C. elegans s biochemií, buněčnou a molekulární biologií a vysoce výkonným screeningem k objevování nových léčiv. "Naše technologická základna je sice určena k zlepšování výzkumu humánních farmaceutik, je možné ji také použít s vysokou účinností u nových úkolů objevování molekulárních pesticidů," uvedl Dr. Thierry Bogaert, výkonný ředitel společnosti Devgen.

FMC, která je celosvětovým výrobcem a distributorem produktů na ochranu plodin, spatřuje ve spolupráci se společností Devgen v procesu objevování pesticidů celou řadu výhod. "Máme z této smlouvy velkou radost a také z nových cest, které nabídne oběma společnostem pro objevování pesticidů s novými mechanismy účinku," uvedl Dr. David Simcox, ředitel výzkumu a vývoje v divizi Agricultural Products společnosti FMC. "Technologie společnosti Devgen v oblasti genomů a screeningu umocní naše investice tím, že nám umožní provádět více testů biochemických cílů s vyšší jakostí, a tím se se zvýší jak produktivita našeho výzkumu, tak konkurenční výhoda," dodal Simcox.

Kim Fosterová, viceprezidentka a generální ředitelka divize Agricultural Products společnosti FMC, uvedla: "FMC provedla restrukturalizaci svého programu výzkumu a vývoje tak, aby využila několika nových technologií, které radikálně změní způsob objevování nových produktů."

"FMC je toho názoru, že díky rozsáhlému výzkumu činitelů činitelů působících v genomovém inženýrství společnost Devgen nabízí unikátní schopnosti světové třídy, které jsou přímo aplikovatelné u naší strategie výzkumu," dodala Fosterová.

Konkrétní podmínky smlouvy nebyly zveřejněny, bylo však oznámeno, že FMC poskytne společnosti Devgen prostředky na financování výzkumu a poplatky a tantiémy z objemu vývoje produktů. Devgen poskytne mechanismus působení u aktivních činitelů pesticidů FMC a nové cíle pro pesticidy. Dále Devgen bude provádět vysoce výkonný screening in vivo (na živých organismech) u těchto cílů s použitím chemické knihovny FMC. FMC bude exkluzivně vyvíjet a prodávat produkty vzniklé z této spolupráce pro mimohumánní použití, zatímco Devgen bude vyvíjet produkty pro humánní medicínu.

"Tato spolupráce je významnou hodnotou pro oba partnery," uvedl Herman Spolders, viceprezident Devgenu pro podnikatelský rozvoj. "Devgen získá významné zhodnocení své výzkumné základy a ponechá si plnou hodnotu svých vlastních projektů a technologií v oblasti výzkumu chorob. FMC získá novátorské kompletní řešení pro cestu od 'genomu k cíli ke sloučenině' nebo od 'sloučeniny k cíli' a může zvýšit zaměření na naše vynikající silné stránky v oblasti výzkumu a vývoje."

Devgen, založená v roce 1997, sídlí v belgickém Ghentu. Společnost nedávno získala od soukromých investorů přes 30 miliónů EUR. Devgen má 50 zaměstnanců, spolupracuje se dvěma podniky a má dohody o výzkumu a licencích s dvanácti předními výzkumnými institucemi ve Spojených státech a Evropě. Devgen vytvořila z hlístu Caenorhabditis elegans unikátní nástroj pro výzkum léčiv a podala si šestnáct druhů patentů. Devgen identifikuje cílové a hlavní sloučeniny prostřednictvím svých vlastních firemních projektů výzkumu chorob a zpřístupňuje své technologie svým partnerům z řad podniků.

FMC Corporation (NYSE: FMC) je jedním z předních světových výrobců chemikálií a strojů pro průmysl a zemědělství. FMC zaměstnává asi 16.000 osob ve více než 100 výrobních závodech a dolech v 25 zemích. Společnost dělí své aktivity do pěti segmentů: energetické systémy, potravinářské a dopravní systémy, zemědělské produkty, speciální chemikálie a průmyslové chemikálie.

Prohlášení o "bezpečném přístavu" v souladu se zákonem o obchodování s cennými papíry (Private Securities Act) z roku 1995: Prohlášení v tomto sdělení pro tisk, která jsou výhledovými tvrzeními, podléhají různým rizikům a nejistotám pokud jde o konkrétní faktory, uváděné ve zprávě FMC na formuláři 10-K a v jiných zprávách předkládaných Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC).- Takové informace, uvedené v tomto sdělení, představují nejlepší úsudek managementu k datu tohoto sdělení na základě v té době dostupných informací. FMC nemá v úmyslu tyto informace aktualizovat a odmítá jakoukoli právní odpovědnost v opačném smyslu.

ots Original Text Service: FMC Corporation

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Dr. Thierry Bogaert, CEO, Thierry.Bogaert@devgen.com, nebo Herman Spolders, VP Business Development, Devgen +32-9-264-54-02, nebo fax +32-9-264-54-18; nebo Dr. Gert P. Volpp, FMC Corporation (USA) 609-951-3643, fax (USA) 609-951-3835 nebo gert_volpp@fmc.com

Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/121861.html nebo fax (USA) 800- 758-5804, linka 121861

Klíčová slova PROTEXT-FMC-Devgen

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.