Multilicence pro orgány samosprávy České republiky

Společná tisková zpráva Svazu měst a obcí a společnosti Microsoft:

Města a obce České republiky získala díky podpisu deseti dohod Select možnost pořídit si produkty společnosti Microsoft za nejvýhodnějších podmínek a učinit další krok na cestě do Evropské unie za pomoci nejmodernějších informačních technologií.

Zástupci Svazu měst a obcí České republiky a společnosti Microsoft podepsali 26. října letošního roku deset Prováděcích dohod Select pro orgány samosprávy. Podpisem těchto dohod získaly všechny orgány samosprávy (magistráty, městské úřady, obecní, místní a obvodní úřady) a instituce k nim náležející (Technické služby, Městské policie, Bytové podniky, Dopravní podniky atd.) v České republice příležitost pořídit si produkty společnosti Microsoft za nejvýhodnějších podmínek.

Smlouvy Select pro orgány samosprávy stanoví podmínky šíření programových produktů společnosti Microsoft nejen pro členy Svazu měst a obcí České republiky, ale i pro města a obce, která nejsou členy SMO. Smlouvy Select podepsané pro všechny regiony ČR pokrývají také veškeré orgány samosprávy, instituce a organizace, které zajišťují služby pro města a obce na území České republiky.

Select pro orgány samosprávy je postaven na jednoduchých a výhodných principech. Společnost Microsoft dodá zdarma centrům Prováděcích dohod Select pro samosprávu (viz http://www.microsoft.com/cze/obce/) CD-ROMy s programovými produkty. Tato centra již samostatně či za spolupráce s dodavatelem (česká firma) provádějí instalace na příslušné počítače. O nainstalovaných licencích vedou centra pečlivou evidenci. Hlášení o instalovaných produktech jsou poté pravidelně odesílána společnosti Microsoft, která prostřednictvím českého dodavatele provádí účetní operace. Stejný systém výhod od společnosti Microsoft používá již několik let celé české školství.

Při uzavření dohod prohlásil předseda Svazu měst a obcí Evžen Tošenovský: "Je samozřejmostí nakupovat kvalitní programy světového standardu legální cestou. Z těchto důvodů také vítám dohodu Select pro orgány samosprávy. Naše města a obce budou mít tak možnost se připravit pomocí informačních technologií na vstup do Evropské unie a vytvořit globální Digitální nervový systém mezi zeměmi Evropské unie. V nynější době, kdy je nutné šetřit finanční prostředky na všech úrovních, je důležité podporovat výhodné způsoby nákupu programů."

Generální ředitel společnosti Microsoft pro Českou republiku Jan Mühlfeit komentoval uzavření dohod slovy: "Tyto smlouvy považujeme za dobrou investici do budoucnosti naší země. Praxe totiž ukazuje, že služby občanům a flexibilní komunikace mezi orgány samosprávy ušetří finanční prostředky městům a obcím, které potom mohou věnovat např. na lepší vybavenost pro občany v jednotlivých regionech. Software světového standardu tak umožní připravit orgány samosprávy na zvýšenou náročnost komunikace, získávání a předávání informací při vstupu našeho státu do Evropské unie.

Společnost Microsoft

Posláním společnosti Microsoft v ČR je přinášet pozitivní změny do každodenního života našich lidí. Kdekoliv lidé pracují, učí se nebo si hrají, usilujeme o usnadnění jejich života prostřednictvím informačních technologií nejvyšší světové úrovně, které jsou lokalizovány nebo přizpůsobeny našemu trhu. Microsoft je připraven přispět ke zkvalitnění vzdělání, zvýšení produktivity práce, pozvednutí konkurenceschopnosti našich firem a umožnění integrace našeho státu do NATO a EU podporou rozvoje dovedností v oblasti informačních technologií a počítačové gramotnosti v naší zemi. Informace o společnosti MicrosoftŽ naleznete na http://www.microsoft.com/cze

Svaz měst a obcí

Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, jejímž řádnými členy jsou obce ve smyslu zákona o obcích. Základním cílem Svazu je hájit společné zájmy a práva obcí, sdružených ve Svazu. V současné době je ve Svazu zhruba 2100 obcí, tedy asi 33 %, ve kterých žije okolo 7 milionů obyvatel, což je více než 70 % občanů České republiky. Svaz je konstruktivním partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Spolupracuje na návrzích legislativních opatření formou připomínkování právních norem v oblastech, týkajících se místní samosprávy. Pod pojmem "Svaz" je nutné vidět především starosty a primátory, kteří se nad rámec starostí o svoji obec věnují i obecným problémům samosprávy. Další informace Vám podají: Svaz měst a obcí Kontakt: Evžen Tošenovský, předseda Svazu měst a obcí Telefon: +420 (2) 612 11 300 Fax: +420 (2) 612 11 318 Email: smo@iol.cz Microsoft, s. r. o. Kotakt: Jan Toman, zástupce pro školství v České republice a Slovenské republice Telefon: +420 (2) 611 97 111 Fax: +420 (2) 611 97 100 Email: janto@microsoft.com

Klíčová slova PROTEXT-Microsoft

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.