27. dubna 1887 byl založen Spolek výtvarných umělců Mánes

Mikoláš Aleš, Erb Mánesa, kresba

Mikoláš Aleš, Erb Mánesa, kresba

27. dubna 1887 byl založen Spolek výtvarných umělců Mánes. 125. výročí jeho založení slaví spolu s ním česká uměnímilovná veřejnost.

Stejně jako dějiny českého národa i české výtvarné umění vždy toužilo po svém žádoucím osobitém výrazu. K jeho hledání se koncem 19. století sdružili ve Spolku výtvarných umělců Mánes mladí malíři a sochaři, k nimž se o pár let později připojili i architekti. Shromáždil je společný zájem spolu s úsilím o osvobození se od pro ně nepřijatelných tehdejších společenských, národních, ale i estetických omezení.

Ustavující valná schůze Mánesa se konala 27. dubna 1887 o osmé hodině večerní v restauraci U Ježíška ve Spálené ulici. Za svého duchovního patrona si již názvem vybrali Josefa Mánesa, za prvního starostu zvolili Mikoláše Alše, přičemž přímo pokračovali v programovém a organizačním úsilí spolku Škréta, vzniklého v Mnichově, kde někteří z nich předtím studovali (např. Alfons Mucha, Luděk Marold ad.). Mezi inspirátory a prvními členy spolku byli také Jaroslav Špillar či Věnceslav Černý.

Pro české umění však neméně významnými byli i členové dalších generací spolku: malíři (např. František Kupka, M. Švabinský, J. Preisler, E. Filla, Otakar Kubín (Ot. Coubine), V. Špála, J. Štyrský, Toyen), sochaři (např. Fr. Bílek, St. Sucharda, O. Gutfreund, K. Dvořák, J. Mařatka, B. Kafka, B. Stefan, J. Wagner), architekti (např. J. Kotěra, J. Gočár, O. Novotný, P. Janák).

Zahraničními členy byli nejvýznamnější výtvarní umělci té doby (mj. E. Munch, A. Rodin, H. Matisse, P. Picasso, M. Chagall, S. Dalí) a architekti (F.L. Wright, H. van de Velde, W. Gropius, Le Corbusier).

Spolek se systematicky věnoval činnosti výstavní (od přelomu století propagaci světového umění), odborně popularizační a ediční (časopis Volné směry, ediční řada monografií Prameny, edice Zlatoroh, Knihy Mánesa).

V létech 1949 až 1989 byla činnost spolku zakázána. V roce 1990 ji obnovilo 22 tehdy žijících členů.

Dnes S.V.U. Mánes sdružuje výtvarné umělce různých generací (112 řádných členů: architektů, malířů, grafiků, sochařů, výtvarníků-sklářů, fotografů, designérů), z nichž mnozí jsou pedagogy uměleckých škol (Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze ad), jiní žijí či působí v zahraničí.

Od roku 1997 vydává spolek pro své členy a přátele "Listy S.V.U. Mánes".

Spolek výtvarných umělců Mánes si vystavěl svůj dům (1930, realizace projektu prof. arch. Otakara Novotného) jako jedno z výstavních, vzdělávacích a společenských center české kultury; provozoval je do násilného zrušení spolků (březen 1956).

Od roku 1990 spolek usiloval o plnou obnovu svého vlastnictví, bohužel zcela marně. Proto k 30. lednu 2004 "Spolkovou budovu Mánes" opustil.

Díky finanční pomoci několika firem a díky obětavosti a darům od svých členů S.V.U. Mánes 14. září 2004 přenesl svou činnost do nového sídla, v němž pro veřejnost otevřel galerii a nazval ji shodně se jménem hostitelského domu "Diamant".

Kontakt:

Lucie Gočárová

tajemnice S.V.U. Mánes

e-mail: svumanes@seznam.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-výtvarné-S.V.U. Mánes

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.