Utajený svědek v tr. věci poslanců VV - oběť "války" policajtů?

Elitní policisté Policie České republiky Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, expozitura Praha, vyšetřující trestní věc poslanců Víta Bárty a Jaroslava Škárky, odtajnili utajeného svědka bez jeho vědomí a vystavili jej i jeho rodinu do nepřípustného ohrožení.

Ve dnech 6. až 11.ledna tohoto roku zveřejnila česká média informace z trestního spisu vedeného Policií České republiky Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality expozitura Praha v trestní věci poslanců Víta Bárty a Jaroslava Škárky, přičemž zveřejnila osobní údaje utajeného svědka Tomáše Jánského. Tento svědek se s důvěrou obrátil v září roku 2011 na specializovaný policejní útvar a předložil jim k prověření indicie, které mohly s danou trestní věcí souviset, přičemž požádal o zachování své identity do doby než bude proveden jeho výslech pod pravým jménem. K tomu však již nedošlo a policejní vyšetřovatelé po krátké době utajení a přes osobní příslib ochrany identity, bez jakéhokoliv varování a upozornění, jeho identitu odtajnili a zpřístupnili osobní údaje v otevřené části trestního spisu. Tímto svým bezprecedentním jednáním vystavili svědka i jeho rodinu do nepřípustného ohrožení, a zmařili tak zřejmě i využití operativních prostředků v dané trestní věci. "Utajovaný" svědek Tomáš Jánsky se o skutečnosti, že jeho osobní údaje již nepodléhají režimu utajení a že se nachází v přístupné části trestního spisu dozvěděl až na Generální inspekci bezpečnostních sborů dne 6.1.2012, tedy více jak tři měsíce od svévolného odtajnění policejními orgány. Zároveň byl informován, že policejní vyšetřovatelé využili jeho osobu ke vtažení do vnitřních vztahových záležitostí policejních orgánů, neboť pod záminkou "vyšetřování" náměstka ředitele Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, na kterého se Tomáš Jánsky obrátil, prosadili přes dozorového státního zástupce nařízení odposlechů a zřejmě i sledování jeho osoby. O podrobnostech a detailech postupu policejních orgánů včetně přepisů odposlechů informoval deník Dnes dne 9.1.2012 ( redaktor J.Kroupa) s odvoláním na zdroje blízké vyšetřování, přičemž jmenovaný redaktor měl osobní údaje o osobě utajeného svědka již v polovině prosince 2011. Ve spise inspekce jsou navíc zadokumentovány odposlechy Tomáše Jánského a jeho právního zástupce, při poskytování právní pomoci a přípravy na vyšetřovací úkon, ke kterému si Tomáše Jánského uvedení policisté předvolali.

Zjištěné skutečnosti byly předány dne 11.1.2012 Generální inspekci bezpečnostních sborů a následně Městskému státnímu zastupitelství v Praze s žádostí o prošetření činnosti policejních orgánů a dozorového státního zástupce. Doposud bez odezvy.

JUDr.Jaroslav Radil, advokát

právní zástupce Tomáše Jánského

Klíčová slova ČR-právo-policie-VV-Bárta-Škárka-Advokátní kancelář

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.