Icon oznámil finanční výsledky třetího čtvrtletí

Icon oznámil finanční výsledky za třetí čtvrtletí. Obrat zvýšil o 32 procent, zisk na akcii o 46 procent.

* Obrat ve třetím čtvrtletí vzrostl o 32 procent proti třetímu čtvrtletí fiskálního roku 1998 na 14,7 miliónu dolarů. Od počátku roku ke konci třetího čtvrtletí dosáhl 41,3 miliónu USD, což představuje zvýšení o 37 procent ve srovnání s tímtéž obdobím předchozího roku.

* Zisk na akcii stoupl za třetí čtvrtletí o 46 procent na 19 centů (ze 13 centů) a za prvních devět měsíců roku o 56 procent na 53 centů (ze 34 centů).

* Nový úřad byl oficiálně otevřen v Jižní Americe. Zatímco probíhající investice i nadále pohánějí růst a globalizaci skupiny, růst obratu a zisku na akcii ve čtvrtém čtvrtletí a v roce 2000 bude nižší než očekávání trhu kvůli omezení významného programu klientem.

ICON plc (Nasdaq: ICLR), podnik zajišťující celosvětově služby pro klinický výzkum se sídlem v irském Dublinu, dnes přinesl finanční výsledky svého třetího čtvrtletí, které skončilo 28.února 1999.

Ve třetím čtvrtletí dosáhl obrat 14,7 miliónu USD, což představuje 32procentní zvýšení proti obratu 11,2 miliónu USD za totéž čtvrtletí předchozího roku. Provozní zisk byl 1,99 miliónu USD s nárůstem o 29 procent z 1,54 miliónu USD za třetí čtvrtletí minulého roku. Čistý zisk byl 2,1 miliónu USD, tedy 19 centů na akcii, v porovnání s 1,0 miliónu - 13 centů na akcii - za třetí čtvrtletí předchozího roku.

Za prvních devět měsíců fiskálního roku se meziročně obrat zvýšil o 37 procent na 41,3 miliónu USD ze 30,0 miliónu USD. Provozní zisk vzrostl o 39 procent na 5,75 miliónu USD ze 4,14 miliónu USD z prvních devíti měsíců předchozího roku. Čistý zisk byl 5,90 miliónu USD - 53 centů na akcii - v porovnání s 2,65 miliónu USD, tedy 34 centů na akcii.

K 28.únoru 1999 měla společnost v krátkodobých investicích v hotovosti 53,1 miliónu USD a v pracovním kapitálu 58,4 miliónu v porovnání s 54,0 miliónu a 57,1 miliónu USD k 31.květnu 1998. Doba pro realizaci objednávky klesla na 36 dní ze 68 dnů z 30.listopadu 1998. Kapitálové výdaje 1,6 miliónu USD za čtvrtletí a 5,7 miliónu USD za devítiměsíční období představují především výdaje na rozšiřování sídel společnosti v Evropě a probíhající program kapitálových výdajů do informačních technologií.

"Jsme potěšeni, že ohlašujeme další čtvrtletí silných výsledků," uvedl předseda Ronan Lambe. "Opět se ukazuje síla našeho podniku a našeho modelu podnikání. Pokračujeme v investicích do závodů, technologií a lidí na podporu našeho růstu, jak například dokazuje otevření našeho nového střediska v Argentině, přesunutí našeho amerického sídla do nového střediska o 60 tisících čtverečních stop v North Wales, PA. Dále rychlý růst našeho nedávno otevřeného střediska v Paříži a naše poslední velké investice do něj a zavádění nejnovějšího softwaru pro zpracování dat."

"Zaměření ICONu na globalizaci, pracovní síly, kvalitu a pokročilou technologii mu umožnilo, zvláště v posledních dvou letech, regulérně získat projekty významného rozsahu. V této fázi našeho růstu nás naše kapacity přesto mohou vystavit riziku, že obrat a zisky klesnou, pokud by tyto projekty byly stornovány nebo omezeny. V posledním čtvrtletí byl jeden takový projekt zrušen pro vnitřní důvody klienta. Přišli jsme tak o zakázku za téměř pět miliónů USD, z nichž se očekával zisk 1,6 miliónu USD zaúčtovaný v tomto čtvrtletí a v rozvaze první poloviny našeho nového fiskálního roku. Pokračujeme s tímto klientem na dalších projektech a věříme, že náš excelentní vztah nebyl jeho změnou priorit narušen. I přes zrušení zmíněného projektu se ve čtvrtletí zvýšil objem nevyřízených zakázek z 90 miliónů na 91,5 miliónu USD, což demonstruje celkové zpevnění našich aktivit a sektoru."

"Vzhledem k relativně fixní povaze našich nákladů a vzhledem k našemu závazku pokračovat v investicích do společnosti, toto snížení našeho plánovaného obratu povede k 30procentnímu růstu zisku na akcii za celý rok končící 31.května 1999 místo 40procentního růstu, který čekali analytici. Pro náš fiskální rok končící 31.května 2000 očekáváme čísla podobná těm z fiskálního roku 1999 způsobená poklesem v prvním a druhém čtvrtletí a vyrovnaná silným růstem ve třetím a čtvrtém čtvrtletí."

"I nadále jsme přesvědčeni, že náš podnik poroste o více než 30 procent v dlouhodobém výhledu. V lednu jsme přijali Donalda Lucase na pozici viceprezidenta podnikového rozvoje na úrovni celosvětových aktivit. Před tím, než se zapojil do ICONu, byl viceprezidentem marketingu a odbytu v americké Schwarz Pharma. Již zpevnil náš marketingový a odbytový tým množstvím klíčových závazků, zaměří se na zrychlení růstu nových zakázek a následně i obratu."

ICON celosvětově zajišťuje smluvní služby klinického výzkumu pro farmaceutický průmysl. Společnost má nyní přes 590 zaměstnanců v 11 úřadech v osmi zemích po celém světě. Klinické zkoušky nyní provádí ve 32 zemích.

Informace v této tiskové zprávě obsahují "výhledová tvrzení." Tato tvrzení zahrnují rizika a nepřesnosti, které mohou způsobit výsledek významně odlišný, včetně nynějších provozních výsledků, schopnosti rozvíjet rozsáhlé kontrakty klientů či vstupovat do nových kontraktů, včetně schopnosti řídit a otevírat nové úřady a schopnosti udržet vztahy s klienty. Další faktory, které by mohly způsobit významně odlišný výsledek, jsou pojednány v poslední zprávě zaslané americké Komisi pro cenné papíry (SEC)včetně formulářů 20-F, F-1 a S-8.

Finanční charakteristiky níže uvedené byly připraveny v souladu s americkými účetními standardy GAAP. ICON plc Konsolidovaná výsledovka Tříměsíční a devítiměsíční období končící 28.února 1999 a 1998 (V miliónech dolarů s výjimkou údajů za akcii)

Tři měsíce končící Devět měsíců končících

28.února 28.února

1999 1998 1999 1998 Hrubé výnosy 26,513 14,262 70,404 44,340 Náklady

subdodavatelů 11,764 3,066 29,123 14,290

-- -- -- -- Čisté výnosy 14,749 11,196 41,281 30,050 Náklady a výdaje

Přímé náklady 7,660 5,853 21,466 15,836

Náklady na prodej zboží včetně

správní režie 4,594 3,505 12,711 9,249

Odpisy investičních

prostředků 506 298 1,350 823

-- -- -- --

Celkové náklady

a výdaje 12,760 9,656 35,527 25,908

Provozní

zisk 1,989 1,540 5,754 4,142

Čisté úroky přijaté 638 57 1,979 59

-- -- -- -- Zisk před zdaněním 2,627 1,597 7,733 4,201 Rezerva na daň ze zisku 526 559 1,831 1,552

-- -- -- -- Čistý zisk 2,101 1,038 5,902 2,649

-- -- -- -- Čistý zisk na kmenovou akcii

Základní $0,21 $0,15 $0,59 $0,39

Diluted $0,19 $0,13 $0,53 $0,34 Vážený průměr počtu kmenových akcií

Základní 10,088.582 6,838.320 10,059.715 6,838.320

Diluted 11,110.999 7,844.540 11,094.115 7,844.540

ICON plc

Zkrácená rozvaha k 28.únoru 1999 a 31.květnu 1998

(V miliónech dolarů s výjimkou údajů na akcii)

28.února 31.května

1999 1998 Peníze a krátkodobé vklady 53,057 54,026 Pohledávky a nevyfakturované

výnosy po odečtení

plateb na účtech 9,191 11,725 Pracovní kapitál 58,385 57,062 Celková aktiva 91,377 88,578 Vlastní jmění 68,654 63,009 Původní text: Icon Plc Internet: http://www.newsaktuell.de Kontact: Peter Dooley, Investor Relations, 888-381-7923

nebo Peter Gray, CFO, +353-1-2161-100, oba z Icon Plc Stránky na webu: http://www.icon-icr.com

Klíčová slova Icon

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.