Worldport vztyčil další telekomunikační milníky

Společnost WorldPort Communications, Inc. (Nasdaq: WRDP) tento týden oznámila dokončení celé řady milníků rozvoje telekomunikačních sítí, které jí umožní uspokojit rostoucí poptávku zákazníků po rozšířených síťových produktech a telekomunikačních službách v Nizozemsku, kde je evropská propojovací ústředna (gateway) společnosti Worldport, a v pěti dalších zemích v Evropě. WorldPort dokončil instalaci a testování mezinárodních propojovacích ústředen Nortel DMS-GSP v Londýně, New Yorku a Miami. Kromě toho WorldPort zahájil přenos zákaznického spojového provozu mezi Evropou a Severní Amerikou přes svá zařízení na bázi IRU po transatlantickém kabelu z optických vláken AC-1 Transatlantic.

WorldPort využívá své nové mezinárodní propojovací ústředny v Londýně a New Yorku a své modernizované ústředny v Nizozemsku k poskytování pronajatých a přepojovaných mezinárodních dálkových služeb telekomunikačním společnostem a ISP. Tato nová zařízení také umožňují používat rozšířený soubor produktů, který nyní zahrnuje dělené propojování, kolokaci a automatický další prodej. Kromě toho WorldPort nyní může ve více evropských zemích nabízet takové produkty, jako jsou propojované služby, soukromé linky a služby 800/900 a stavět přitom na úspěchu těchto produktů, které nabízí EnerTel, provozní dceřiná společnost WolrdPortu v Nizozemsku.

WorldPort se nedávno smluvně zavázal ke koupi takzvaných nezadatelných věcných břemen (IRU), týkajících se kabelů z optických vláken, které rozšíří síťové možnosti Enertelu prostřednictvím většího počtu vysokokapacitních (STM-1) obvodů z optických vláken, propojujících síť EnerTelu s až 20 městy v šesti západoevropských zemích. Toto síťové rozšíření doplňuje nyní existující vzájemné propojení EnerTelu a bilaterální smlouvy, které obsahují ustanovení o síťovém ukončení v Německu, Belgii, Francii, Itálii a Spojeném království.

Aby mohl WorldPort poskytnout evropským telekomunikačním společnostem a zákazníkům ISP přístup do Severní Ameriky, získala společnost IRU pro větší počet vysokokapacitních obvodů STM-1 a dalších propůjčených obvodů na podmořských kabelech s optickými vlákny, které propojují síť Enertel se zařízeními telekomunikačních společností a s internetovými ústřednami v Severní Americe. Prostřednictvím těchto podmořských kabelů může WorldPort poskytnout svým zákazníkům vysokokapacitní šířku pásma mezi Evropou a Severní Amerikou.

Paul A. Moore, výkonný ředitel (CEO) společnosti WorldPort, uvedl: "Domníváme se, že jsme učinili výrazný pokrok v instalaci a provozu našich evropských a transatlantických síťových zařízení. Náš přístup k rozvoji sítí je i nadále motivován potřebami zákazníků, vždy s cílem poskytovat našim zákazníkům spolehlivá hodnotná řešení jejich potřeb týkajících se mezinárodní šíře pásma, přenosu a ukončení. Reakce zákazníků ukazuje, že naše strategie v oblasti sítí je správná: v současné době máme smlouvy s více než 40 telekomunikačními společnostmi, které používají naše mezinárodní ústředny. Spojový provoz na síti EnerTel se v prosinci 1998 zvýšil na 139 miliónů minut z 56 miliónů minut v květnu 1998. Během tohoto období jsme podepsali téměř 200 nových smluv se zákazníky, mezi nimiž je 15 telekomunikačních společností, 41 IPS a 134 velkých podniků.

Společnost WorldPort Communications, Inc., se sídlem v Atlantě ve státě Georgia v USA poskytuje mezinárodní telekomunikační a internetové služby především provozovatelům dálkových služeb, středním a velkým podniků a ISP v Evropě a Severní Americe. Společnost nabízí domácí a mezinárodní hlasové služby, přenos dat, videa, internetu a další telekomunikační služby přes síť pozemních a podmořských kabelů, ústředen a dalšího síťového zařízení a prostřednictvím smluv o vzájemném propojení s předními telekomunikačními společnostmi v Evropě a Severní Americe. Pokud chcete další informace, navštivte stránku společnosti WorldPort na adrese www.wrdp.com.

Toto sdělení pro tisk obsahuje tvrzení, která mohou být posuzována jako výhledová tvrzení podle ustanovení o ochraně ("bezpečném přístavu") v zákoně o reformě obchodů se soukromými cennými papíry (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995. Tato tvrzení jsou vystavena rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou podstatně lišit od výhledových tvrzení. K faktorům, které mohou způsobit takové rozdíly anebo k nim přispět, patří faktory podrobně uváděné ve zprávách, které společnost zasílá americké Komisi pro cenné papíry (SEC).

ots Original Text Service: WorldPort Communications, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Shara Johnston, Corporate Relations Manager, WorldPort Communications, 770-792-5800, nebo sjohnston@wrdp.com

Webová stránka: http://www.wrdp.com

Klíčová slova WorldPort Communications

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.