America Onlina a Sun Microsystems ve strategické alianci

Společnost America Online, Inc. (NYSE: AOL), přední světový poskytovatel značkových interaktivních služeb a společnost Sun Microsystems, Inc. (Nasdaq: SUNW), lídr na poli produktů a služeb pro počítačové sítě, zveřejnily více podrobností o své vizi a strategii pro strategickou spolupráci mezi těmito dvěma společnostmi, o níž se nyní hovoří jako o alianci Sun-Netscape. V první z řady oznámení, která se očekávají v příštích několika měsících, společnosti uvádějí podrobnosti o své produktové strategii v oblasti infrastruktury a aplikačního softwaru pro elektronické obchodování a také o organizační struktuře prodeje, služeb a podpoře.

Společnosti oznámily tyto své záměry:

* Vyvíjet unifikovanou řadu produktů nové generace v urychleném harmonogramu, a přitom zachovávat podporu u stávajícího souboru produktů obou společností

* Dodat na trh svůj první společný produkt do 1.čtvrtletí roku 2000 a

* Prodávat úplný sortiment svých produktů na více platformách prostřednictvím speciálního prodejního týmu s 500 pracovníky.

Výkonný provozní ředitel Sun Microsystems, Ed Zander, k tomu dodává: "Uvádíme na trh v tomto odvětví první komplexní řešení elektronického obchodu na více platformách, abychom akcelerovali rychlý přesun podniků na síťovou ekonomiku. Dnes zveřejněná strategie demonstruje přirozenou synergii mezi produkty Sun a Netscape a také příležitost, kterou internetová velmoc America Online poskytuje díky svým znalostem spotřebitelů a rozsahem svých zákazníků."

Barry Schuler, prezident divize Interactive Services Group společnosti America Online, řekl: "Existují dva velké fenomény, díky nimž je tato strategická aliance vynikající příležitostí. Za prvé, spotřebitelé se houfně připojují na sítě a urychlují elektronické obchodování. Za druhé zahrnují síťové operace ke svým internetovým standardům jako architekturu pro všechny svoje podpůrné systémy. Aby se elektronické obchodování dostalo na další vyšší úroveň, musejí existovat nová, komplexní, integrovaná řešení, která podstatně usnadní každou část hodnotového řetězce obchodování. Strategická aliance učiní právě tohle: zvýší úroveň hodnotového řetězce na celé cestě, od silikonu až k očím."

"Je obtížné si představit tři společnosti, které by měly větší zodpovědnost při podpoře růstu a úspěchu internetu," uvedl Mark Tolliver, prezident a generální ředitel Sun-Netscape Alliance. "Spojením sil má aliance jedinečnou možnost pozvednout síťovou ekonomiku na vyšší úroveň."

Portfolio produktů a služeb aliance

Portfolio produktů aliance poskytne zákazníkům integrovaný infrastrukturální software s největší možností volby výkonu v daném odvětví a rodinu aplikací elektronického obchodování pro okamžité použití. Produkty budou nabízeny na nejrozšířenějších platformách operačních systémů, včetně HP, IBM, Linux, Windows NT a Sun.

Infrastruktura elektronického obchodování aliance je v daném odvětví nejkomplexnější a vysoce integrovaný software, který zajišťuje bezpečnou komunikaci, spolupráci a obchodování. Porfolio infrastrukturálních produktů obsahuje: zasílání zpráv (e-mail) a kalendář, spolupráci, web, aplikaci, adresář (síťový telefonní adresář) a ověřovací (bezpečnostní) servery. Poskytovatelé služeb podnikům, poskytovatelé internetových služeb a megaportálové společnosti, ti všichni vyžadují osvědčenou spolehlivost, dostupnost a kapacitu produktového souboru aliance zaměřeného na obchod.

Stejným způsobem, jako soubory aplikací od společností nabízejících podnikový software (jako PeopleSoft, SAP a Oracle) podpořily růst trhu ERP (Enterprise Resource Planning, soubory aplikací pro elektronické obchodování urychlí růst síťové ekonomiky. Aliance nabízí rodinu aplikací připravených k produkci, včetně komerční korespondence, zásobování, prodeje a fakturace. Tato rodina softwarového vybavení umožní podnikům převést to nejlepší ze svých obchodních praktik na síť a integrovat tyto praktiky s širokou škálou existujících podnikových aplikací, snížit náklady a zvýšit rychlost obchodování, rozvíjet loajalitu zákazníků cíleným prodejem a službami a dostat se rychleji na trh s kompletní provozuschopností.

Klíčová rozhodnutí produktové strategie

Aliance oznámila klíčové body svého celého portfolia výrobků, včetně směrů pro posílání zpráv a spolupráci, adresáře, a bezpečnostní a aplikační servery. Pro zasílání zpráv a spolupráci vydají Sun a Netscape jedno další sdělení pro tisk. Produkt vzniklý plnou spoluprací společností bude zveřejněn v 1.čtvrtletí roku 2000. Pro své adresáře, bezpečností a řídící servery aliance použije svůj adresářový produkt, který je předním produktem v tomto odvětví, a vylepší jej klíčovými technologickými funkcemi od společnosti Sun.

Aliance také oznámila konkrétnější podrobnosti produktové strategie. "Naše podobnosti nám umožnily rychle se shodnout na jednotném produktovém programu. Avšak v průběhu celého počátečního procesu plánování bylo nejvyšší prioritou splnit stávající závazky k zákazníkům jak Sunu, tak Netscapu," dodal Tolliver. "Kromě toho se nám nyní podstatně zvýšily investice do klíčových oblastí a máme příležitost efektivně využít našich podobných architektur, širokého použití internetových standardů a společné vize zapojit do elektronického obchodování (část adresy na internetu: "com") celý svět."

Dále, v oblasti aplikačních serverů, aliance už vydala anebo vydá další generaci produktů obou společností (aplikační server NetDynamics od Sunu, oznámený 10.března a aplikační server Netscape, který má být představen později v tomto roce). Aliance představí společně vyvinutý produkt počátkem roku 2000.

Jak už bylo dříve oznámeno, America Online bude vyvíjet budoucí modernizaci produktové řady Netscape Communicator. Více podrobností a informací o směrech vývoje produktů najdete na webu na adrese http://sun.com/alliance.

Rozvoj prodeje a trhů

Aliance vytvoří speciální prodejní tým, který bude prodávat celou škálu produktů na více platformách. Tým bude také nabízet kompletní spektrum podpůrných a integračních služeb a bude se skládat z odborníků na softwarová řešení jak ze Sunu, tak Netscape.

V dalším oznámení Sun informoval o své sérii seminářů v 50 městech na celém světě, zaměřené na zákazníky, kteří chtějí získat podrobnosti o tom, jak spolupracovat se společností. Tato roadshow pod názvem "Get The .com Advantage" (Využijte výhody .com) se bude konat za přítomnosti vedoucích pracovníků a partnerů aliance. Turné začne v květnu, bude volně přístupné pro média a poběží až do poloviny příštího roku.

Informace o společnosti America Online, Inc.

¨Společnost America Online, Inc., založená v roce 1985 a se sídlem v Dulles ve státě Virginia, je světovým lídrem v oblasti interaktivních služeb, webových značek, internetových technologií a služeb elektronického obchodu. America Online, Inc. provozuje dvě celosvětové internetové služby, a to America Online s více než 16 milióny členů, a CompuServe, s přibližně dvěma milióny členů. Dále provozuje několik předních internetových značek, například ICQ a Digital City, Inc., Netscape Netcenter a portály AOL.com, a navigační programy Netscape Navigator a Communicator. Prostřednictvím své strategické aliance s Sun Microsystems společnost vyvíjí a nabízí snadno instalovatelná řešení pro elektronický obchod a podniky zapojené do síťové ekonomiky.

Informace o společnosti Sun Microsystems, Inc.

Od jejího založení v roce 1982 hnala společnost Sun Microsystems, Inc. její jedinečná vize "Síť je počítač" do jejího postavení předního poskytovatele vysoce kvalitního hardwaru, softwaru a služeb pro vytváření podnikových sítí (intranetů) a rozšiřování schopností internetu. Sun má více než 10 miliard USD ročního obratu a je možné ho najít ve více než 150 zemích a na World Wide Web na adrese http://www.sun.com.

ots Original Text Service: Sun Microsystems, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Ann Brackbill, America Online (USA) 703-265-1746, nebo Abrackbill@aol.com; nebo Lauren Karp, Burson Marstellar (USA) 415-591-4043, nebo lauren-karp@yr.com, za společnost Sun

Webová stránka: http://aol.com

Webová stránka: http://sun.com

Klíčová slova America Online-Sun Microsystems

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.