Quintiles zavádí informatiku do zdravotnictví

RESEARCH TRIANGLE PARK (USA) 31.března (PROTEXT/ots) - Informatika je klíčem pro zlepšování kvality, poskytování a efektivnosti péče o pacienty.

Schopnost Quintiles Transnational Corp. (Nasdaq:QTRN) poskytovat včasné informace o stanovování vzorků a výsledků pacientů znamená hlavní krok k uzavření její akvizice společnosti ENVOY Corporation, vedoucího poskytovatele vzájemné výměny elektronických údajů o lékařské péči a analytických služeb.

ENVOY, který provádí více než jednu miliardu elektronických zdravotnických transakcí za rok má k dispozici nejširší elektronickou zdravotnickou síť spojující poskytovatele s plátci. ENVOY je také schopný shromažďovat a analyzovat úhrnné identifikovatelné údaje o zdravotních zákrocích a výstupech na aktuální bázi, poskytující zdravotníkům hodnotný pohled na vzorky onemocnění, léčebné trendy a výsledky.

Akcionáři obou společností ENVOY a Quintiles dnes na oddělených schůzkách fúzi schválili, den poté, co Quintiles dokončil svou akvizici společnosti Scott-Levin, vedoucí americké farmaceutické, informační a výzkumné společnosti.

"Poskytování lepších farmaceutických a zdravotnických informací o efektivnosti lékařské péče je základem pro zlepšení kvality a efektivnosti pro pacienty," řekl předseda a výkonný ředitel Quintiles Transnational Corp. Dennis Gillings. "Obě společnosti ENVOY a Quintiles jsou lídry na našich trzích a zaznamenaly velký růst v našich hlavních aktivitách. Naše společné podnikání vytvoří nové vzrušující příležitosti pro zásadní převrat ve zdravotnictví s náročnými aplikovanými znalostmi.

"ENVOY již poskytuje široké informace o svých produktech hlavním farmaceutickým zákazníkům. V několika příštích měsících hodláme urychlit uvedení nových informací společnosti ENVOY o produktech a přispět skutečně všem segmentům zdravotnictví. Vidíme příležitost pro růst marže a tržeb společnosti ENVOY zejména ze středně a dlouhodobého hlediska a jsme uklidněni souladem mezi odhady analytiků pro rok 1999, které ale nezahrnují náklady a další výdaje, které nejsou návratné."

Quintiles získal ENVOY v transakci, která přispěje ke spojení zájmů. Quintiles vydal 1166 svých kmenových akcií za každou kmenovou akcii ENVOY a za každou převoditelnou přednostní akcii v oběhu série B společnosti ENVOY. Quintiles vydal celkově přibližně 28,465.000 kmenových akcií bývalým akcionářům společnosti ENVOY a předpokládá opce k nákupu přibližně 3,915.000 akcií Quintilesu držené držiteli opcí z ENVOY. Quintiles má nyní přibližně 111,918.000 akcií v oběhu.

"Tento obchod znamená sbližování tří mocných sil ve zdravotnictví: elektronické spojení, dat a aplikovaných znalostí," uvedl prezident a výkonný ředitel společnosti ENVOY Fred C.Goad. "ENVOY již má největší elektronickou síť ve zdravotnických transakcích a budeme pokračovat ve zlepšení našich služeb na tradičních obchodních místech. ENVOY a Quintiles mohou společně poskytovat agregované zdravotnické údaje o ošetřování a výsledcích, expertizách a znalostech ke zvýšení zdravotní péče."

Předpokládá se, že tři bývalí ředitelé společnosti ENVOY Fred C.Goad, Jim Kever a William Ford budou zvoleni členy Rady ředitelů ve společnosti Quintiles Transnational. Quintiles také vstoupí, nebo se očekává že vstoupí do záležitosti zaměstnaneckých dohod s klíčovými členy společnosti ENVOY.

Společnost ENVOY byla založená v roce 1982 v Nashville (Tennessee) a má okolo 1000 zaměstnanců a 15 kanceláří. Jejími zákazníky je více než 200.000 fyziků, 34.000 farmaceutů, 38.000 zubařů a 4400 nemocnic. Podle analytiků příjmy společností ENVOY, Scott-Levin a Quintiles mohou dosáhnout v roce 1999 dvou miliard USD. ENVOY bude fungovat pod svým vlastním jménem jako 100procentní dceřiná společnost firmy Quintiles.

Dnes akcionáři společnosti Quintiles schválili změny zvýšení počtu autorizovaných kmenových akcií firmy Quintiles na 500 miliónů z původních 200 miliónů aby poskytly dostatek akcií pro různé účely jako jsou možné akvizice, plány a rozdělení akcií.

Quintiles Transnational Corp. má vedoucí pozici na trhu v poskytování širokého okruhu rozvoje jednotných produktů a komercionalizace služeb farmaceutickému, biotechnologickému a zdravotnickému odvětví. Je rovněž lídrem v oblasti výměny elektronických údajů a informací ve zdravotnictví a poskytuje konzultace v oblasti zdravotnické politiky zdravotnickým a vládním organizacím na celém světě. Ústředí společnosti je ve státě Severní Karolína v blízkosti Research Triangle Park. S více než 16.000 zaměstnanci po celém světě a zastoupením ve více než 30 zemích, operuje prostřednictvím specializované pracovní skupiny, která se věnuje uspokojení individuálních zákaznických potřeb. Internetová adresa společnosti Quintiles Transnational je www.quintiles.com.

Informace obsažené v této tiskové zprávě obsahují výhled do budoucnosti. Prohlášení se týká rizik a nejistot, které mohou způsobit odlišení skutečných výsledků, schopnost společných obchodů začlenit se do současných operací, současný provozní výkon, schopnost úspěšně působit v souladu s obchody plynoucími z obchodního sloučení, schopnost plnit rozsáhlé kontrakty s klienty nebo vstup do nových kontraktů a vlastní náklady ze sloučení obchodů. Dodatečné faktory, které mohou ovlivnit vlastní výsledky bude společnost projednávat s Komisí pro cenné papíry a burzu. Zahrnuje, ale neomezuje se na jejich registrační prohlášení S-3 a S-4, jejich výroční zprávu na formuláři 10-K, formuláři 8-Ks a další periodické zprávy, včetně jejich formuláře 10-Qs. ots Original Text Service: Quintiles Transnational Corp. Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Pat Grebe, Media Relations, pgrebe@quintiles.com , nebo Greg Connors, Investor Relations, invest@quintiles.com , z Quintiles Transnational Corp., 919-998-2000 Webová stránka: http://www.quintiles.com

Klíčová slova Quintiles

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.