Vysis vloni zvýšil tržby o 28 procent, čistý zisk nižší

Společnost Vysis, Inc. (Nasdaq: VYSI), výrobce a prodejce klinických produktů, oznámil hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí a rok do 31.prosince 1998.

Za celý rok stouply tržby o 28 procent na 23,3 miliónu USD v porovnání s 18,2 miliónu o rok dříve, přičemž tržby z prodeje výrobků stouply o 34 procent. Čistá ztráta byla 16,8 miliónu USD, čili 1,91 USD na akcii při 8,8 miliónu váženého průměru nesplacených akcií, v porovnání s předloňskou čistou ztrátou 16,9 miliónu USD, čili 15,89 USD na akcii při 1,1 miliónu váženého průměru nesplacených akcií. Vysis ukončila svou první veřejnou nabídku akcií 10.února 1998.

Tržby z prodeje produktů stouply v roce 1998 proti roku 1997 o 34 procenta na 21,5 miliónu USD. Prodej klinických a výzkumných reagentů stoupl o 121 procent a představoval 51 procent celkových tržeb za prodej výrobků, ve srovnání s předloňskými 31 procenty. Zvýšený prodej reagentů příznivě ovlivnil hrubou výrobkovou marži, která se zvýšila proti předloňsku o čtyři procentní body na 54 procent. Prodej přístrojů, který zahrnuje počítačový hardware, zobrazovací kamery a patentovaný software, klesl v roce 1998 asi o osm procent vlivem snížené poptávky trhu po zařízení pro cytogenetické zobrazování. Přístroje představovaly pro Vysis 31 procent z tržeb za prodej výrobků oproti 45 procentům v roce 1997. Tento posun směrem ke klinickým a výzkumným reagentům s vyšší ziskovou marží je v souladu s dlouhodobou strategií společnosti zvýšit svůj tržní podíl na mnohamiliardovém trhu klinických produktů. Náhlé zpomalení na trhu přístrojové techniky bylo důsledkem všeobecného omezení finančních zdrojů dostupných výzkumným laboratořím, což snížilo prodej přístrojů společnosti ve čtvrtém čtvrtletí v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 26 procent.

"Náš historicky silný roční růst příjmů z prodeje přístrojů, v průměru o 53 procent vyšší než v předchozích třech letech, spolu s naším očekáváním zrychlujícího se prodeje klinických reagentů vedl k našemu cíli dosáhnout ve čtvrtém čtvrtletí 1999 nulové ztráty," uvedl John Bishop, prezident a CEO společnosti. "Do budoucna se očekává, že segment přístrojů v našich obchodech vytvoří jen skromné zisky, a to i když budeme zavádět nové přístroje. Dále je obtížné předpovídat míru klinické akceptace u našich nových produktů na bázi technologie: test rakoviny prsu PathVysion(TM) a prenatální test AneuVysion(TM). PathVysion byl nedávno schválen FDA a prodejní aktivity jsou pouze ve své počáteční fázi. Pokud jde o AneuVysion, rychlost klinické akceptace v laboratořích byla pomalejší než očekávaná, takže rozšiřujeme své marketingové úsilí tak, aby zahrnulo pacienty a doktory." V důsledku toho společnost opatrně reviduje svůj cíl dosažení ziskovosti.

Za čtvrté čtvrtletí činila čistá ztráta 5,4 miliónu USD, čili 0,56 USD na akcii při 9,7 miliónu váženého průměru nesplacených akcií, v porovnání s čistou ztrátou 5,4 miliónu USD, čili 5,05 USD na akcii při 1,1 miliónu váženého průměru nesplacených akcií v předchozím roce. Celkové tržby stouply o tři procenta na 6,2 miliónu USD proti 6,0 miliónu o rok dříve. Tržby z prodeje výrobků ve čtvrtém čtvrtletí stouply proti stejným třem měsícům roku 1997 o 11 procent na 6,1 miliónu USD. Prodej přístrojů klesl ve čtvrtém čtvrtletí o 26 procent a představoval 34 procent z tržeb za prodej výrobků proti 51 procentům ve čtvrtletí o rok předtím. Prodej klinických a výzkumných reagentů stoupl ve čtvrtém čtvrtletí o 81 procent a představoval 47 procent z celkových tržeb za prodej výrobků ve srovnání s 29 procenty v předchozím roce. Hrubá zisková marže z prodeje výrobků se ve čtvrtém čtvrtletí 1998 zvýšila o čtyři procentní body.

"Abychom i nadále dosahovali takto významného růstu v našem výrobním programu reagentů, zvýšili jsme v průběhu čtvrtého čtvrtletí výdaje na výzkum a vývoj asi o 23 procent v porovnání se čtvrtým čtvrtletím předchozího roku a věnovali jsme značné zdroje na marketing s cílem zvýšit náš podíl na trhu klinických produktů," řekl Bishop. "V prosinci jsme dostali schválení od FDA na PathVysion HER-2, náš produkt týkající se rakoviny prsu a šestý klinický produkt na bázi FISH (Fluorescence In Situ Hybridization). PathVysion HER-2 nám zpřístupňuje roční trh s potenciálem 36 miliónů ročního obratu. Přední onkologové nyní doporučují hodnocení HER-2 pro používání PathVysion, a více než 40 předních laboratoří už nabízejí testy.

"Pokračovali jsme také ve vývoji naší druhé technologické základny, systému GenoSensor System(TM), dříve nazývaného gCGH, a očekáváme zahájení dodávek prvního produktu, Ampli Onc(TM) I, ve třetím čtvrtletí roku 1999. Ke zvýšení výkonu a funkčnosti systému byly provedeny určité konstrukční změny, což způsobilo mírné zpoždění proti našemu původnímu předpokladu, že zahájíme dodávky dříve v tomto roce. Kromě toho se naše portfolio duševního vlastnictví zvýšilo o 27 nových patentů v USA na 119 vydaných patentů a schválených přihlášek patentů. Nyní probíhá proces schvalování našich 64 dalších přihlášek patentů v USA.

Dále jsme obdrželi evropské schválení ze strany regulatorních orgánů pokud jde o náš druhý prenatální výrobek, a pokročili jsme ve vývoji výrobku na bázi FISH pro rakovinu močového měchýře a v březnu 1999 jsme zahájili klinické zkoušky.

Výhled na rok 1999

Vysis očekává, že v roce 1999 bude nadále silný prodej v jeho hlavním oboru genetických reagentů. Společnost se zaměří na urychlení vývoje svých klinických produktů na bázi FISH a na rozšíření marketingových iniciativ zaměřených na motory trhu - pacienty a doktory - aby se zvýšila tržní akceptovanost produktů PathVysion and AneuVysion. Společnost se snaží zefektivnit výrobu a snížit náklady, což zahrnuje i odklad dalšího výzkumu u její třetí technologické základny, "molekulárního batistu". Mimoto management provedl analýzu požadavků pracovních sil a snížil dnes počet pracovníků o 10 procent. Vysis očekává, že v souvislosti s touto akcí zaplatí v prvním čtvrtletí zhruba 550.000 USD na odchodném.

"Nepříznivý vliv na prodej přístrojů odsunul náš cíl dosáhnout nulové ztráty na konec roku. Avšak během příštích šesti až devíti měsíců bychom měli mít jasnější představu o budoucím provozním výsledku na základě naší krátkodobé strategie. V té době už budeme mít více údajů o míře přijetí našeho nového testu PathVysion a budeme více schopni aktualizovat náš cíl dosažení ziskovosti," uvedl Bishop.

Společnost Vysis, Inc. se sídlem v Downers Grove ve státě Illinois v USA je společnost zabývající se výrobou produktů pro genomové choroby a vyvíjí, připravuje pro komerční použití a uvádí na trh klinické produkty, které poskytují informace nezbytné pro hodnocení a léčbu rakoviny, prenatálních poruch a jiných genetických nemocí. V současné době prodává na trhu klinické produkty schválené americkým úřadem Food and Drug Administration and francouským Agence du Medicament, a program výzkumných výrobků, zobrazovací pracovní stanice a další přístroje pro genetickou analýzu. Společnost má pobočky přímého prodeje v USA a v Evropě, společný podnik pro prodej v Japonsku - společnost Fujisawa Pharmaceutical Co. - a celosvětovou distribuční síť.

Prohlášení v tomto sdělení pro tisk, která se týkají rostoucích příjmů, očekávaných výsledků v roce 1999 i další prohlášení, která nepředstavují historické skutečnosti, jsou výhledovými tvrzeními a jsou vystavena rizikům a nejistotám, spojeným s podnikatelskou činností společnosti. Do těchto rizik a nejistot patří: konkurence, shoda činnosti společnosti s požadavky ze strany úřadů, schopnost společnosti úspěšně uvádět na trh a prodávat své produkty a zařízení, schopnost společnosti vyrábět výrobky v dostatečném množství, schopnost společnosti zachovat ochranu duševního vlastnictví u svých patentovaných výrobků, hájit svá existující práva duševního vlastnictví před nároky třetích stran, a vyhnout se zasahování do práv duševního vlastnictví třetích stran, a míra, v níž kliničtí lékaři či laboratoře, provádějící léčebné procedury, budou schopni dosáhnout náhrady od třetích stran. Kromě toho je podrobný rozbor rizik a nejistot uveden ve zprávách, které společnost pravidelně zasílá americké Komisi pro cenné papíry (SEC).

Pokud chcete zdarma faxem obdržet nejnovější sdělení pro tisk společnosti Vysis, Inc a další firemní dokumenty, stačí když vytočíte 1-800- PRO-INFO. Použijte burzovní zkratku společnosti, VYSI.

VYSIS, INC.

ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ VÝKAZOVKA (a)

(v tis. USD, kromě podílů na akcii)

(neauditováno)

za tři měsíce do: za rok do:

31.12.98 31.12.97 31.12.98 31.12.98 Tržby: Produkty genetického testování schválené FDA/ADM:

809 260 2616 406 Výzkumné a jiné produkty pro genetické testování:

2082 1335 8463 4611 Genetické přístroje:

2097 2816 6650 7232 Distribuované laboratorní výrobky:

417 387 1175 1246 Výrobky pro testování potravin:

686 665 2622 2526 Celkové tržby z prodeje výrobků:

6091 5463 21526 16021 Dary a jiné příjmy:

90 545 1828 2212 Celkové tržby 6181 6008 23354 18233 Náklady na prodej zboží:

2781 2712 9896 8063 Hrubý zisk:

3400 3296 13458 10170 Výzkum a vývoj:

2988 2428 11488 10533 Náklady na prodej, všeobecné a správní režie:

6092 6013 19683 15877 Provozní ztráta:

(5680) (5145) (17713)(16240) Úroky po zdanění: 245 (269) 958 (636) Čistá ztráta: (5435) (5414) (16755)(16876) Základní a podílová čistá ztráta na akcii (USD):

(0,56) (5,05) (1,91)(15,89) Akcie pro výpočet základní a podílové čisté ztráty na akcii: 9729 1072 8753 1062 (a) Určité dříve uváděné částky byly změněny tak, aby byly v souladu s prezentací za rok 1998. Tyto změny neměly vliv na dříve oznámené provozní výsledky ani na vlastní jmění.

ots Original Text Service: Vysis, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: John L. Bishop, President & CEO, nebo Richard C. Williams, Co-Chairman, oba Vysis, Inc. (USA) 630-271-7000 General Info., Leslie Hunziker (USA) 312-640-6760 Analysts- Investors, Caroline Price (USA) 312-640-6741, nebo Media Inquiries: Darcy Bretz (USA) 312-640-6756, všichni z The Financial Relations Board; nebo Charles Versaggi, Ph.D., Media Relations of Versaggi Biocommunications (USA) 415-397-3087

Klíčová slova Vysis

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.