Automobilový navigační systém firmy Visteon

Prší, jste v neznámém městě, máte zpoždění a ztratil jste se. Žádný problém. Stačí se dotknout několika kláves nového navigačního systému NavMate(R) od firmy Visteon Automotive System a pak se krok za krokem řídit hlasovými instrukcemi, které vás dovedou k cíli.

Visteon letos posune navigační systémy pro motorová vozidla zavedením NavMate(R) na novou úroveň. Systém využívá pokročilých navigačních prvků včetně přijímače GPS (Global Positioning System), upřesňování polohy metodou dead-reckoning, odpovídajících map a přehledného displeje. Zařízení poskytuje uživateli nejdůležitější informace o trase a řidič může jednoduchými funkcemi s pomocí několika kláves naprogramovat rozmanitá zadání.

"NavMate(R) nabízí řidičům bezpečný, spolehlivý a nejmodernější automobilový navigační systém," uvedl Mike Maloney, ředitel multimediální divize Visteonu. "Spotřebitelé se hlasitě domáhali snadno ovladatelného navigačního systému, který by jim na cestě podal pomocnou ruku bezprostředně. Tento produkt tento požadavek splňuje."

Mezi vymoženostmi NavMate(R) jsou:

- Systém pro určování pozice GPS, který k výpočtu lokalizace využívá satelitních systémů. NavMate(R) po napojení na tyto satelity určí pozici s přesností 30 až 90 metrů.

- Tzv. dead-reckoning pracuje se zpětnou vazbou mezi vozidlem a směrovými senzory určujícími, kam se vozidlo natáčí. Nepřetržitě přepočítává změny v pozici vozidla. Nejenže přebírá určování pozice, pokud slábne signál satelitů nebo se jim vozidlo ztrácí (například v tunelech), taktéž zpřesňuje výpočet pozice vozu až na deset metrů.

- Tzv. map matching umožňuje systému NavMate(R) nepřetržitě zaměřovat jízdní dráhu vozidla porovnáváním stopy dead-reckoning s aktuální trasou. Využívá algoritmů pro přepočet směrů a ujetých vzdáleností. Nová data poskytuje dead-reckoning, výsledek se spojuje se známými body na digitální mapě a algoritmus zanese vozidlo do silniční sítě.

- Databáze map založená na informacích z kompaktních disků. Databáze silniční sítě Spojených států je na třech CD. Každý CD nabízí informace o cestách v jiné části USA.

- Funkce automatických přepočtů pro případ sjetí z indikované trasy.

- Tisíce služeb při trasách rozdělených do 40 kategorií. Jsou zde například čerpací stanice, hotely a signální hlásiče.

- Osobní adresář, který uživateli zajistí uchování a pojmenování častěji opakovaných destinací.

- Tzv. softkeys, které uživateli umožní naprogramovat složité funkce do systému využívajícího minima tlačítek.

Visteon zavede NavMate(R) jako doplňkový produkt pro audtomobily během letošního roku. Visteon disponuje světovým systémem dodávek svých služeb s více než 120 podniky v oblasti technického vývoje, výroby, prodeje a služeb. Visteon využívá talentu svých 82.000 zaměstnanců, aby zákazníkům mohl dodávat inovační, spotřebitelem požadovaná řešení v automobilovém sektoru. Původní text poskytla: Visteon Automotive Systems Internet: http://www.newsaktuell.de Kontact: Cheryl Eberwein ze společnosti Visteon, (USA) 313-248-6321, fax (USA) 313-845-9111 nebo ceberwei@visteon.com Web site: http://media.visteon.com

Klíčová slova Visteon-NavMate

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.