Jazykové kurzy podporované internetovou platformou

V Kabinetu studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., právě probíhá pilotní fáze nových jednosemestrálních blended-learningových kurzů angličtiny, němčiny a francouzštiny pro doktorandy. Kurzy vznikly díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu v rámci projektu "Modulární systém jazykových kurzů podporovaný internetovou platformou" - CZ.2.17/3.1.00/31322, v Operačním programu Praha - Adaptabilita.

Jsou vhodné zejména pro doktorandy, neboť rozvíjejí jejich schopnost obstát v mezinárodní konkurenci při prezentování a publikování výsledků vědecké práce v angličtině a komunikovat v mezinárodním kontextu ve dvou dalších cizích jazycích. Vhodně kombinují možnosti moderních počítačových technologií s prezenční výukou a přímým kontaktem s pedagogem i ostatními účastníky výuky. Kurzy fungují na bázi softwaru LMS Moodle, který nevyžaduje zvláštní znalosti či technické vybavení. Důležité jsou pouze uživatelské znalosti PC a rychlý přístup k internetu.

V rámci projektu vznikly následující kurzy:

Academic Writing, ve kterém se účastníci naučí správně formulovat anglické věty a odstavce i správně anglicky sestavit delší text, např. budou-li publikovat v zahraničních časopisech, psát anglický abstrakt ke své disertační práci či příspěvek na mezinárodní konferenci, žádat o granty z mezinárodních zdrojů a psát motivační dopisy v angličtině. Musí však být ochotni věnovat svůj čas systematické individuální práci u počítače bez nutnosti dojíždění na kurzy, protože prezenčních je pouze několik setkání během celého kurzu.

V kurzu Presentation Performance se doktorandi naučí připravit a přednést úspěšnou prezentaci a zvládat stres při veřejném vystoupení. Tento kurz kombinující prezenční výuku a samostudium na platformě není tedy primárně zaměřen na zlepšení jazykové úrovně, ale připravuje na odbornou kariéru. Na závěr kurzu účastníci vystoupí na vlastní malé konferenci.

Dalším kurzem angličtiny je Real English pro ty, kdo by se chtěli ponořit do angličtiny a nechtějí chodit na prezenční kurzy. Mohou se učit všude tam, kde je internet. V tomto kurzu je čekají talk shows, odkazy na filmy, kulturní perličky, zajímavé přednášky, blogy, interaktivní úkoly a také rozhovory s rodilým mluvčím přes skype. Prezenční je pouze úvodní a závěrečné setkání.

Součástí celého systému kurzů na platformě je také Poradenství v angličtině a němčině. V rámci poradenství se budou zájemci setkávat s lektory angličtiny a němčiny, kteří budou připraveni poskytnout pomoc při přípravě na studijní pobyt při výběru instituce, vypracování přihlášky, žádosti o stipendium, psaní osobních esejí, výzkumných projektů, motivačních dopisů, CV a také při přípravě odborného textu pro publikaci nebo příspěvku na konferenci. Na platformě jsou k dispozici materiály týkající se studia v USA a v Německu. Studenti mohou také využívat příruční knihovnu s řadou odpovídajících titulů.

Pro zahraniční pracovní cestu je také vhodné osvěžit svoji němčinu nebo francouzštinu, proto vznikly kurzy Profesní a každodenní komunikace pro mírně až středně pokročilé studenty. Tyto kurzy kombinují prezenční výuku a práci na platformě a obsahují simulace jednoduchých profesních situací při studijním pobytu, stáži a konferenci v zemích EU (první kontakt s partnerskou institucí, prezentace pracoviště, sdělení vlastního výzkumného záměru, CV atd.), dokumenty s interkulturní problematikou (společenské konvence, jízdní řády, jídelní lístky atp.) a interaktivní gramatická a lexikální cvičení.

Cílem kurzu Němčiny s širokou nabídkou online aktivit je vést studenty k samostatnému studiu pomocí textů a multimediálních souborů dostupných na internetu. Základem kurzu je e-learningová platforma, která obsahuje materiály a odkazy na obecně i odborně zajímavé prameny a interaktivní cvičení. Tento kurz lze absolvovat také jako doplněk prezenční výuky v jiných kurzech pro obohacení a dosažení lepších studijních výsledků intenzivnějším studiem autentických materiálů.

Další běh těchto kurzů se bude konat od března do června 2011 v prostorách Kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1.

Kontakt:

Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1

webové stránky a přihláška: http://www.langdpt.cas.cz

Tisková zpráva (PDF - 284kB)

Klíčová slova ČR-vzdělání-internet-jazyky

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.