MfDnes uvádí nepravdivé údaje

Sdělení společnosti Galaxy CZ:

Vyjádření k článku zveřejněném v MfDnes v příloze "TEST DNES" 8. září 1999 pod názvem "Psychowalkman může místo pohody vyvolat zdravotní potíže".

Více jak polovina všech informací zveřejněných v testu a jeho celkové vyznění je v příkrém rozporu se skutečností. Použitím vědomě manipulativních a nepravdivých údajů poškozuje MfDnes nejen širokou základnu svých čtenářů, ale především dobré jméno společnosti Galaxy CZ, včetně jejích četných spolupracovníků a partnerů v ČR i v řadě zemí celého světa. MfDnes nepřímo poškodila přes 12.000 českých samouživatelů, dále stovky českých a tisíce zahraničních zdravotních odborníků, kteří produkt popisovaný v článku - psychowalkman - vyvíjeli nebo jej používají.

Skutečnost, že zmíněná reportáž byla vědomě a účelově manipulativní, stejně jako že je několik tvrzení v článku nepravdivých, jsme ochotni a svrchovaně způsobilí prokázat. Kromě žádosti o tiskovou opravu, kterou v zákonné lhůtě podáme, prověřuje tento článek i etická komise Syndikátu novinářů z důvodného podezření porušení novinářské etiky.

Kromě podání žádosti o tiskovou opravu jsme připraveni pokračovat v dalších aktivitách až do úplného dosažení adekvátní satisfakce.

Více aktuálních informací o této záležitosti naleznete na www.galaxy.cz.

Galaxy CZ s.r.o.

Jan Valuch

Kontaktní osoby:

Ing. Ludmila Zlatníková

Jan Valuch, ředitel

tel: (02)291766

fax: (02)298620

e-mail: info@galaxy.cz

Klíčová slova PROTEXT-Galaxy CZ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.