MGE a ePIT budou provozovat internetovou komoditní burzu

Minneapoliská obilní burza (Minneapolis Grain Exchange - MGE) a ePIT, Inc. dnes oznámily, že se dohodly na dojednání dohody o smíšené společnosti pro spuštění internetového systému pro obchodování komoditami. Správní rada MGE jednomyslně tento krok schválila na svém plánovacím zasedání 25. září.

Za poslední rok a půl MGE jako většina komoditních a akciových burz hledala způsoby jak se chopit obchodní technologie příští generace. Její správní rada zvažovala několik návrhů na "černou skříňku", speciální obchodní systém založený na monitoru, který byl přijat mnohými velkými burzami, došla však k závěrul, že investování v takovém systému by bylo omezováno náklady a nesplňovalo by plně požadavky rozvoje podnikání a obchodování.

MGE si místo toho vybrala systém ePIT, který poskytuje na internetu založenou technologii elektronické burzy pro obchodování s komoditami a akciemi s přímým přístupem. Po schválení Komisí pro termínové komoditní obchody bude MGE první americkou samoregulovanou burzou, která bude používat Internet k provozu virtuálního obchodovacího parketu se světovým dosahem.

"MGE a ePIT sdílejí stejnou vizi - používání nákladově efektivního, přizpůsobitelného a robustního systému elektronického obchodování, na který mohou mít přímý přístup předem kvalifikovaní účastníci na celém světě," řekl James Lindau, prezident a výkonný ředitel Minneapoliské obilní burzy. "K porovnávání a vyúčtování obchodů bude docházet okamžitě a předem schválené kredity a obchodovací limity budou sledovány průběžně. Věříme, že toto je vlna budoucnosti v elektronickém obchodování." Dodal, že MGE a ePIT jednaly o smíšené společnosti od dubna.

"Zařízení ePIT pro elektronickou burzu spojuje nejlepší rysy elektronického obchodování - volný přístup, rychlost, účinnost, přesnost a nízké náklady na obchodování - s okamžitostí a průhledností a přímou interakcí obchodníků na volném a veřejném trhu," řekl zakladatel a prezident ePIT Richard Friesen. "Pod průrazným vedením Jima Lindaua a při jednomyslné podpoře správní rady MGE jsme uchváceni tím, že s MGE rozvineme ePIT do jejího plného potenciálu."

V procesu rozvíjení této smíšené společnosti bude MGE zkoumat způsoby pro vytvoření výdělečné obchodní skupiny, která by zahrnula její minoritní kontrakty, nové kontrakty a kontrakty, které budou možné na internetové burze. Podle předběžných plánů bude zachován "vlajkový" kontrakt na tvrdou červenou jarní pšenici jako otevřená veřejná aukce, obchodovaná na stávající nevýdělečné MGE. Nevýdělečná instituce si také podrží regulační funkce, clearingové operace a dostatečný tok příjmů na jejich podporu.

Minneapoliská obilní burza, založená v roce 1881, je jediným trhem pro tvrdou červenou jarní pšenici, bílou pšenici, sklovitou pšenici, černé tygří garnáty a bílé garnáty a špičkových a mimošpičkových elektrárenských termínových a opčních kontraktů "Twin Cities". Další informace o MGE lze najít na její webové stránce na www.mgex.com .

ePIT, Inc. byla založena v Kalifornii v roce 1998. Její technologie byla vyvíjena dva roky a je použitelná pro pohotové trhy a od prvního čtvrtletí roku 2000 bude použitelná pro regulované trhy. Služby internetové burzy ePIT podporují širokou řadu trhů cenných papírů a termínových kontraktů a neregulovaných trhů. ePIT poskytuje migrační cestu na Internet pro burzy, zřízené a nově vznikající hotovostní trhy, makléře, FCM, obchodníky na parketu a místní instituce. Další informace o ePIT lze najít na její webové stránce na www.epit.com . ots Original Text Service: The Minneapolis Grain Exchange Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Teri Huffaker z MGE, 612-321-7140, nebo thuffaker@mgex.com; nebo Joanne Slover z ePIT, 415-249-1217, nebo joanne.slover@epit.com Webové stránky: http://www.epit.com http://www.mgex.com

Klíčová slova PROTEXT-MGE-ePit

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.