Tendr na akcie Global Industrial Technologies prodloužen

RHI AG (Vídeňská akciová burza: RHI) dnes oznámila, že expirační datum dříve ohlášené tendrové nabídky ve výši 13,00 USD za akcii ze strany pobočky RHI, Heat Acquisition Corp., pro všechny zbývající kmenové akcie Global Industrial Technologies, Inc. (NYSE: GIX) bylo prodlouženo až do 9:00 newyorského času v úterý 26. října 1999.

Prodloužením tendrové nabídky má za cíl poskytnout dodatečný čas pro RHI k uspokojení různých podmínek tendrové nabídky, včetně finančních podmínek a podmínek Hart-Scott-Rodinova zákona.

Finance pro tendrovou nabídku a jakékoliv požadované refinancování dluhu Globalu je nyní uvažováno tak, že bude spočívat ve veřejné nabídce nově vydaných akcií základního kapitálu RHI a v úvěrové facilitě poskytnuté některými evropskými bankami.

RHI dnes zahájila veřejnou nabídku až šesti miliónů nově vydaných akcií ze svého základního kapitálu na rakouském a německém kapitálovém trhu. Při plném upsání se očekává, že nabídka RHI přinese čistý výnos nejméně 143 miliónů EUR (151 miliónů USD). Výnos nabídky by podle současného plánu měl být pro RHI k dispozici 18. října 1999.

RHI také dnes oznámila, že obdržela od pěti evropských bank závazek k úvěrové facilitě ve výši 440 miliónů EUR (465 miliónů USD).

30. srpna 1999 RHI obdržela oznámení od Německého spolkového kartelového úřadu, že nevznese žádné námitky proti akvizici Globalu ze strany RHI a že aplikovatelné čekací období bylo proto ukončeno k tomuto datu.

Federální obchodní komise (FTC) RHI naznačila, že nebude mít námitky proti dokončení akvizice Globalu jestliže před akvizicí RHI vstoupí do závazných dohod o divestici některých aktiv souvisejících s výrobou určitých ohnivzdorných produktů za podmínek a jednomu nebo více kupcům, schváleným FTC. RHI věří, že tyto divestice jsou součástí jejích závazků vyplývajících z dohody o fúzi s Globalem a shání kupce aktiv.

RHI očekává, že poskytne akcionářům Globalu další informace o podmínkách úvěrové facility a financování kapitálu, jakmile bude dosaženo konečné dohody s bankami a kapitálová nabídka bude finalizována. Očekává se, že tyto informace by akcionáři Globalu měli mít k dispozici do poloviny října.

Zatímco RHI je potěšena dosavadním pokrokem v těchto záležitostech, nemůže být zaručeno, že financování bude finalizováno nebo že RHI bude úspěšná v divestování takových aktiv, ani v jejich načasování nebo podmínkách.

Podmínky tendrové nabídky zůstávají kromě jiného podmíněny tím, že tendr se bude týkat alespoň majority akcií základního kapitálu Globalu zbývajících na plně rozptýlené bázi, vypršením jakéhokoli aplikovatelného čekacího období podle Hart-Scott- Rodinova zákona a tím, že RHI obdrží finance za podmínek rozumně pro ní uspokojivých při struktuře financí uvažované v dohodě o fúzi.

K 28. září 1999 bylo do tendrové nabídky nabídnuto přibližně 7,400.266 akcií základního kapitálu Globalu. To tvoří přibližně 33,0 procenta zbývajících akcií Globalu při zahájení tendrové nabídky.

RHI působí celosvětově v sektorech ohnivzdorných materiálů, strojírenství, izolací a vodovzdorných materiálů. Má více než 10.000 zaměstnanců ve více než 50 lokalitách na pěti kontinentech. Spolu s VRD je RHI lídrem na světovém trhu ohnivzdorných materiálů a důležitým partnerem pro všechna odvětví, jejichž činnost vyžaduje výrobní postupy s vysokou teplotou. Mezi zákazníky RHI patří ocelářství, cementářství, sklářství a průmysl neželezných kovů. V roce 1998 RHI vykázala příjmy před zdaněním ve výši 68,0 miliónu USD při obratu 1,6 miliardy USD.

Výhledová prohlášení v této tiskové zprávě zahrnují rizika a nejistoty, které by mohly způsobit odlišnost skutečných výsledků od uvažovaných. Mezi faktory, které by mohly způsobit tyto odlišnosti patří podmínky a dostupnost finančních prostředků, činnost jiných osob, zákonné a regulační požadavky a další. ots Original Text Service: Global Industrial Technologies, Inc. Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Peter Hofmann z RHI AG, +43-1-50213-123, fax +43-1- 50213-130, nebo ppeter.hofmann@rhi-ag.com, za Global Industrial Technologies, Inc.

Klíčová slova PROTEXT-RHI-Global Industrial Technologies

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.