Wyzdom Solutions expanduje do e-commerce

Společnost Wyzdom Solutions, Inc., dříve známá jako DCC Technology Management Group, podnikatelská jednotka společnosti Dana Commercial Credit Corporation, v úterý oznámila vytvoření své vlastní nezávisle vlastněné a provozované společnosti. Ta bude financována a spojena partnerstvím s Axial- TBB, specializovaným poskytovatelem financí pro technologické společnosti, který sídlí ve Švýcarsku.

Jádrový produkt společnosti, Wyzdom(R), slouží jako nástroj řízení pro automatizaci celého cyklu životnosti aktiv včetně nákupu prostřednictvím webu. Wyzdom Solutions také poskytuje poradenské služby v oblasti správy aktiv a elektronické komerce (e-commerce) k identifikaci příležitostí, jak snížit celkové náklady vlastnictví aktiv zlepšenými metodami jejich správy po dobu jejich životnosti.

Strategická investice Axialu umožňuje společnosti Wyzdom Solutions expandovat celosvětově její řešení pro elektronický obchod mezi firmami na webu. Společnost bude využívat možností na domácím a mezinárodních cílových trzích rozšiřováním své distribuce dalším přímým prodejem a budováním vztahů na síti.

"Jako nově vytvořená společnost nyní máme dobrou pozici jak po strategické, tak finanční stránce, abychom uskutečnili své agresivní podnikatelské cíle," uvedla Patricia Bensonová, prezidentka společnosti Wyzdom Solutions. "Budeme hledat příležitosti i mimo oblast informačních technologií pro správu aktiv a leasing tím, že povyšuje elektronický obchod na strategii elektronického řízení technologií prostřednictvím webu."

Využití elektronického obchodu jako součásti podnikové strategie řízení zdrojů dá společnostem příležitost zkrátit jejich zásobovací cykly, snížit náklady na pořizování aktiv a maximalizovat návratnost jejich investic do informačních technologií.

O společnosti Wyzdom Solutions

Wyzdom Solutions se sídlem v San Francisku je dodavatelem řešení pro řízení aktiv a mezipodnikový elektronický obchod. Tyto produkty a služby automatizují klíčové funkce správy aktiv, což podnikům umožňuje sledovat a řídit životní cyklus technologických aktiv. Software a individualizované služby společnosti Wyzdom Solutions snižují náklady na technologie a rizika z jejich uplatňování u středních a velkých podniků. Více informací o Wyzdom Solutions najdete na adrese www.wyzdom.com.

About Axial-TBB

Axial-TBB je už 15 let specializovaným poskytovatelem finančních prostředků na technologie, jako jsou počítače, telekomunikační a zdravotnické zařízení na trzích v Evropě a v Jižní Africe. Axial-TBB udržuje silné vztahy s prodejci technologií, bankéři a zákazníky. Společnost nadále expanduje do trhů speciálních technologií zaváděním nových řešení, jako je například řízení technologických zdrojů. Více informací o společnosti Axial-TBB najdete na adrese www.tbb.co.za/axialtbb_contacts.htm.

ots Original Text Service: Wyzdom Solutions, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Shefali Bhasin, Wyzdom Solutions, Inc., 415-439- 7467, nebo shefali.bhasin@wyzdom.com

Webová stránka: http://www.tbb.co.za/axialtbb_contacts.htm

Webová stránka: http://www.wyzdom.com

Klíčová slova PROTEXT-Wyzdom Solutions

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.