Meta4 vstupuje na italský trh a s Cap Gemini Group pomáhá distribuovat produkt Meta4

Společnost Meta4 NV, přední webový poskytovatel softwaru pro řízení lidí a vědomostí, oznamuje svůj nástup na italský trh a také možnost získání svého italského produktu. Nástup Meta4 na italský trh byl povýšen podpisem neexkluzívní smlouvy s obchodním partnerem Cap Gemini Group, přední evropskou skupinou poskytující konzultační a internetové služby. Výsledkem je to, že Cap Gemini Italy je významným partnerem Meta4 pro obchod o technologický rozvoj. "Vstup na italský trh představuje strategickou důležitost v rámci našeho úsilí dále expandovat v Evropě a poptávka po našich produktech ze strany velkých společností vyvolala tuto iniciativu," prohlásil," prohlásil prezident a hlavní výkonný ředitel Meta4 Joaquin Moya-Angeler. "Náš vztah ke Cap Gemini byl příkladný v rozvoji našeho řešení šitého na míru pro Itálii a pomohlo nám umístit produkt na trh v čase kratším než šest měsíců." "Sada Meta4Mind aplikací nabízí italským podnikům příležitost uchopit nový způsob myšlení v rámci průmyslu lidských zdrojů," řekl divizní manažer pro průmysl, telekomunikace a veřejné služby společnosti Cap Gemini Jean-Michel Petolat. "Vzrušuje nás podílet se na distribuci řešení Meta4." Meta4 NV nabízí webové softwarové produkty pro řízení lidí a jejich výměnu a řízení znalostí napříč korporačními intranety a Internetu. Sada Meta4Mind je novou generací webových a k nim přináležejících produktů, které obklopují Systém řízení lidských zdrojů (Human Resource Management System - HRMS - včetně výplat, přídavků a aplikací lidských zdrojů - prvním Řídícím systémem lidí a znalostí (People and Knowledge Management System - PKMS). PKMS společnosti Meta4 integruje funkčně vyspělé strategické lidské schopnosti zdrojů s na lidi orientovanými vědomostními řídícími systémy. Meta4 byla založena v roce 1991 a její hlavní kancelář se nachází v Madridu a má regionální kanceláře v Atlantě, Barceloně, Buenos Aires, Lisabonu, Mexico City, Mnichově, Paříži, Santiago de Chile a v Sao Paulu. Chcete-li více informací, navštivte webovou stránku s adresou www.meta4.com. ots Original Text Service: Meta4 Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Jodi Florence ze společnosti Meta4, 404-760-4320, nebo jodif@meta4.es , nebo Christine McManus ze společnosti Fletcher Martin Public Relations, 404-720-8122, nebo cmcmanus@fletchermartin.com , za Meta4.

Klíčová slova PROTEXT-Meta4-Cap Gemini Group

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.