Six Sigma proces firmy GE přináší další výhody zákazníkům

Jedinečný nový řídící produkt firmy GE Fanuc VersaMax "3 v 1" byl právě rozšířen přidáním nového softwaru VersaPro pro programování PLC. VersaPro přináší všechny výhody windowsovských grafických nástrojů do konfigurace a programování řídících systémů GE Fanuc poslední generace, jako je VersaMax nebo PLC Series 90-30. Tím přispívá k výraznému urychlení programování logických automatů a zvýšení produktivity práce programátora. VersaPro je v Evropě uváděn poprvé společně s PLC VersaMax.

"VersaPro plně využívá otevřeného systémového prostředí Windows při zachování minimálních nároků na hardware uživatelského PC," řekl Joachim Clemens, vedoucí softwarových produktů u GE Fanuc Automation. "Díky tomu tento rychlý, vysoce efektivní programovací systém na platformě PC přináší další výrazné zvýšení produktivity pro naši poslední generaci logických automatů VersaMax a PLC Series 90-30."

VersaMax je nové, plně modulární řešení řídícího systému "3 v 1", které kombinuje funkce výkonného mikroPLC do 256 I/O, místních nebo vzdálených univerzálních I/O a distribuovaného řízení do jedné řady výrobků. Jako PLC má paměť 12K, matematiku v plovoucí řádové čárce a zabudovanou softwarovou PID smyčku, a schopnost 'plug and play' konfigurace a automatické adresování činí VersaMax zvláště snadno instalovatelným a konfigurovatelným. Další předností z hlediska produktivity je výměna modulů za provozu, což umožňuje jejich přidávání a odebírání bez nutnosti vypnutí systému. VersaMax také může být použit jako podřízený (slave) řídící systém v sítích Genius nebo Profibus a jako nadřazený systém (master) v sítích DeviceNet.

Produkty VersaMax a VersaPro profitují z aplikace přísného kvalitativního systému Six Sigma firmy General Electric (GE). Přísné kvalitativní normy, které GE Fanuc jako globální dodavatel automatizace dodržuje, byly ještě zpřísněny aplikací procesu Six Sigma, což je proces navržený za účelem zvyšování produktivity zákazníka, snižování nákladů na údržbu, zkracování doby prostojů, zjednodušení použití a zvýšení kvality. Použití procesu Six Sigma znamenalo navštívit více než 80 hlavních uživatelů PLC po celém světě a definovat jejich požadavky na nový systém, na jejichž základě vzniklo mnoho jedinečných nových vlastností zvyšujících produktivitu, které u jiných řídících systémů nejsou k dispozici.

VersaPro umožňuje programovat VersaMax a PLC Series 90-30 pod Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 a vyššími platformami. Jako Microsoft Solution Provider, GE Fanuc vytvořil VersaPro tak, aby plně využil 32-bitové architektury Windows a pokročilých technologií, včetně ActiveX a OLE for Process Control.

Pro usnadnění umožňuje programování VersaPro snadné přepínání mezi dvěma hlavními programovacími jazyky - reléovou žebříčkovou logikou (LD) a instrukční sadou (IL). Uživatelé programovacích nástrojů Logicmaster 90 a CONTROL mohou také importovat svoje stávající programy do VersaPro.

Programování v grafickém editoru VersaPro je rychlé a jednoduché. Uživatel zadává logiku s použitím podobné sady instrukcí jako u Logicmasteru 90 a zároveň má k dispozici náhled na setříděnou tabulku deklarace proměnných. Přiřazení proměnných parametrům instrukcí je velmi rychlé a jednoduché.

Pro snadnou hardwarovou konfiguraci nabízí VersaPro grafickou reprezentaci modulů a racků, společně s analýzou zátěže a celkové spotřeby. Vše je k dispozici v jednom náhledu, což přispívá ke zvýšení efektivity a okamžité korekci chyb.

Grafické rozhraní VersaPro a vestavěná inteligence činí konfiguraci hardwaru snadnou, intuitivní a samodokumentující. Také monitorování proměnných v reálném čase je poskytováno on- line s možností zobrazit data ve smíšených referenčních tabulkách a kontrolních oknech proměnných tak, aby poskytovalo okamžité hodnoty pro údržbu a ladění systému a umožňovalo změny hodnoty nebo programu bez zastavení PLC.

GE Fanuc Automation je špičkový celosvětový dodavatel prostředků automatizovaného řízení. Nabídka produktů a služeb GE Fanuc zahrnuje oblast CNC, polohování, PLC všech velikostí, monitorovací a ovládací softwarové produkty, a CO2 a YAG lasery. GE Fanuc Automation je joint venture mezi GE a FANUC Ltd. Evropská centrála, GE Fanuc Automation Europe, sídlí v Lucembursku.

Pro další informace kontaktujte: GE Fanuc Automation +R s.r.o., Prodejní marketing, Jan Koudelka, U Studánky 3, 170 00 Praha 7, tel.: (02)33372503, fax: Fax: (02)33370821, email: koudelka@gefanuceur.ge.com; GE Fanuc Automation Europe S.A., Marketingová komunikace, Ingo Kaiser, Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Lucembursko, tel.: 0352727979213, fax: 0352727979315, email: ingo.kaiser@gefanuceur.ge.com.

Klíčová slova PROTEXT-Ge Fanus-VersaPro

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.