Program pro dílenské programování frézek od GE Fanuc

GE Fanuc oznámil uvedení programu pro dílenské programování frézek, který je jednoduchým grafickým konverzačním programem pro použití s nedávno uvedenou sérií i CNC systémů.

Program pro dílenské programování frézek je zaměřen zejména na uživatele s malou sériovou výrobou, jejím účelem je přinést uživateli výhody zjednodušeného programování díky grafické podpoře, výběru připravených cyklů, obrazovek nápovědy a animace u odpovídajících sérií i CNC. Výrobek se proto nabízí jako zvláštní příslušenství jak pro 21i-MA, 18i-MA tak i pro 16i-MA, a stávající uživatelé těchto systémů budou potěšeni možností doplnění, takže také mohou profitovat z tohoto nového vývoje.

Jednoduché ovládání je zajištěno univerzálním LCD barevným displejem 10.4 palce, odkud je možné pomocnými okny vystupujícími dle potřeby, kontrolovat všechny operace bez nutnosti přepínání do dalších obrazovek. Programování ISO s nápovědou, které je pružnější než jednoduchý strojní jazyk, používá konverzačních menu a ikon, tlačítek a oken s nápovědou zobrazující parametry, které musí obsluha zadávat. Je možné vyvolávat složité předem připravené cykly pro komplexní frézovací operace, včetně odfrézování, vrtání, řezání závitů, vystružování, zarovnání čela, postranního opracování, obrábění kapes a dokonce obrysového opracovávání.

Programy může obsluha jednoduše kontrolovat před použitím prostřednictvím propracované grafické simulace na obrazovce. Ta používá realistické animační simulační techniky zobrazující pevné modely a průřezové náhledy pevných součástek, ale také ukazuje výkresy dráhy nástrojů buď izometricky nebo ve dvojrozměrné rovině.

Je také zahrnuta pomocná obráběcí obrazovka pro ruční obrábění. Zobrazuje pozice nástrojů při přibližování i skutečný řez přímky a kruhu, a tyto pohyby se mohou přehrávat zpět pro zaučení.

Uživatelé budou mít zisk z podstatně zlepšené účinnosti programování a ze sníženého počtu programových chyb, které jsou tak méně pravděpodobné. Doba zaučení pro uživatele, který přijde k novému programu bez předchozích zkušeností, se tak očekává podstatně kratší než u jakéhokoliv jiného programu tohoto druhu. Cílový segment trhu je velmi široký a zahrnuje levnější i středně drahé frézky a obráběcí centra, kde musí uživatelé často vyrábět malé série jednotlivých komponentů.

Tento nový výrobek bude dostupný jak pro výrobce systémů tak i pro uživatele ve třetím čtvrtletí 1999.

Tiskové kontakty:

Corporate PRO & Thomas Moriarty Tel:(+44)(0)1442843000

Media - Evropa: Fax:(+44)(0)1442 843666

GE Fanuc Automation +R: Tel:(+420)(0)233372502

Prodej CNC Fax:(+420)(0)233370821

Evropská centrála: Jean-Luc Montamat Tel:(+352)727979208

Viceprezident Fax:(+352)727979211

Adresa na síti WWW: http://www.gefanuceur.com

Tiskový kontakt: Thomas Moriarty

Klíčová slova PROTEXT-Ge Fanuc

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.