Na Ecco 10 předloženy údaje o stoupající míře přežití při léčbě pokročilé rakoviny prsu Herceptinem Herceptin také zlepšuje kvalitu života

Údaje, které byly předloženy na Evropské konferenci o rakovině ECCO 10, ukazují, že Herceptin(R) (účinná látka: trastuzumab) je při léčení pokročilé (metastázující) rakoviny prsu silnou a účinnou protirakovinnou látkou.

Herceptin zvyšuje míru přežití

V hlavním, namátkově provedeném výzkumu fáze III, který se uskutečnil u 469 žen s pokročilou rakovinou prsu HER2, se ukázalo, že při léčbě Herceptinem a chemoterapií po dobu 29 měsíců míra přežití ve srovnání s pouhým použitím chemoterapie (25,4 měsíce proti 20,3 měsíce) stoupla o 25 procent. Účelem této studie bylo porovnat dodatečné nasazení Herceptinu při obvyklé prvotní chemoterapeutické léčbě doxorubicinem nebo epirubicinem a cyklofosfamidy (AC-terapie) nebo paclitaxelem (Taxol). Celková míra účinnosti dosáhla 50 procent ve skupině Herceptin plus chemoterapie, zatímco ve skupině pouhé chemoterapie 32 procent.

"Efekt dodatečného podání Herceptinu by mohl být ještě větší, než studie ukazuje, kdyby bylo možné pacientkám ve skupině bez Herceptinu dodat tento preparát v případě pokračující nemoci," řekl Dr. Dennis Slamon, ředitel programu výzkumu rakoviny žen Revlon/UCLA a šéf týmu Jonssonova střediska rakoviny, které poskytlo výzkumné základy pro další vývoj Herceptinu.

Dr. Slamon předpověděl, že další studie mohou vykázat ještě větší efekt pro míru přežití mezi ženami, které dostávají tuto účinnou látku, již zdravotnický úřad USA - FDA - poprvé schválil v září 1998, v Evropě pak ve Švýcarsku v červenci 1999. Herceptin byl mezitím úředně povolen v jiných zemích v celém světě, včetně Kanady, Izraele a Argentiny. V dalších státech byly podány žádosti o schválení.

Studie ukazuje, že pacienti Herceptin velmi dobře snášejí. Došlo k některým případům těžkých poruch srdeční funkce, které postihly častěji skupinu Herceptin plus AC. U většiny pacientek, které se podrobily standardní lékařské terapii, bylo zaznamenáno klinické zlepšení. Studii zpracovala skupina Multiantional Herceptin Investigator Group za účasti výzkumných středisek v Mnichově, Barceloně, Montrealu, New Yorku, Los Angeles, Chicagu, Seattlu a San Francisku.

Zlepšení kvality života

Další analýza této studie, kterou provedl MUDr. José Baselga z Hospital General Universitari Vall D'Hebron ve španělské Barceloně, ukázala, že podáním Herceptinu k obvyklé chemoterapii se zlepšila kvalita života. Výrazné zlepšení bylo přitom zkoumáno na třech kritériích kvality života: sociální funkce, fungování sociálních rolí a vyčerpanost. Tyto výsledky byly zaznamenány po 68 týdnech léčby.

Zdá se, že výsledky jsou spojeny s jedinečným a cíleným účinkem Herceptinu. Herceptin ovlivňuje - s tím, že blokuje HER2 receptor (human epidermal growth factor receptor-2) - protein, který byl nalezen na povrchu rakovinných buněk prsu. Vědci zjistili, že tento receptor převažuje asi u 30 procent všech pacientek trpících rakovinou prsu a je známkou velmi agresivní formy této choroby. Při léčbě Herceptinem nebyly zjištěny téměř žádné obvyklé vedlejší účinky jako vypadávání vlasů, nevolnost, zvracení a odumírání buněk imunitního systému, které souvisí s chemoterapií.

Účinek Herceptinu byl předmětem i dalších příspěvků na ECCO

Výhodou léčby Herceptinem jako samostatnou účinnou látkou i v kombinaci s dalšími obvyklými chemoterapiemi se zabývaly také další příspěvky na ECCO, stejně jako hodnotami HER2 jako příznaku očekávané reakce pacientů na další protirakovinnou léčbu.

"Pro ženy s rakovinou prsu vyvstala naděje, protože nové údaje stále výrazněji svědčí ve prospěch použití tohoto velmi účinného léku," řekl Dr. Bert Regeer, mezinárodní lékařský manažer firmy Hoffmann-LaRoche Ltd.

Roche Pharmaceuticals

Herceptin odhalil a vyvinul Genentech, přední americký biotechnologický podnik, který má v Roche většinový podíl. V červenci 1998 přenesl Genentech Roche exkluzívní marketingová práva na Herceptin mimo Spojené státy. Roche a Genentech kromě toho spolupracovaly na společném globálním vývojovém programu proti jiným vážným tumorům, jako jsou nemalobuněčná rakovina plic a rakovina tlustého střeva.

Roche má své hlavní sídlo ve švýcarském městě Basileji a je předním světovým podnikem pro výzkum zdravotnické produkce, jejímiž základními artikly jsou farmaceutické, diagnostické, vitamínové, parfémové a dochucovací přípravky. Roche vyvíjí a uvádí na trh léky, které jsou na předpis a které jsou využívány v nejdůležitějších léčebných oborech, jako jsou nemoci centrální nervové soustavy, virologie, infekční onemocnění, onkologie, kardiovaskulární choroby, zánětlivá a autoimunní onemocnění, dermatologie, metabolické poruchy a respirační nemoci.

ots Original Text Service: Roche Pharmaceuticals Internet: http://www.newsaktuell.de Kontakt: Melinda Winter, 212-453-2456, nebo winterm@fleishman.com, nebo Robin Gallon, +44-1235-554627 nebo r.gallon@synapse-uk.com, oba pro Roche Pharmaceuticals

Klíčová slova PROTEXT-Herceptin

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.