Drogy v tisku

Novou bezplatnou informační službu na Internetu zpřístupnila v těchto dnech společnost Newton IT. Na adrese http://drogy.newton.cz naleznou zájemci aktuální i archivní informace, týkající se drogové problematiky. Zdrojem denně aktualizovaných stránek je celostátní a regionální tisk, rozhlas, televize a zpravodajství ČTK. Tématicky tříděné články a zprávy lze buď přímo vyhledávat a zobrazovat nebo si objednat jejich pravidelné každodenní doručování elektronickou poštou přímo do svého počítače. Služba je určena široké veřejnosti se zájmem o drogovou problematiku. Mezi prvními ji začali využívat okresní protidrogoví koordinátoři, pracovníci státní správy, školství a organizací, poskytujících pomoc drogově závislým.

Kontakt: Michal Čížek, michal.cizek@newton.cz, tel.: (02)24235563, 22192108.

Klíčová slova PROTEXT-Newton IT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
IT, telekomunikace
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.