BOSCH předal 500-tý mikrovlnný spoj

Společnost Robert Bosch odbytová s. r. o. zastoupená divizí Veřejné sítě (Public Network), která zajišťuje pro společnost RadioMobil a. s. dodávku a montáž bezdrátového propojení základnových stanic systému GSM, předala této společnosti již 500-tý mikrovlnný spoj. Tato dodávka započala v létě roku 1998 a tento 500-tý spoj byl předán na konci prázdnin 1999. Zařízení jsou instalována jak ve složité městské zástavbě, tak i v klimaticky náročných horských oblastech. Toto vše svědčí nejen o vysoké kvalitě dodávané technologie, ale i o profesionální práci všech zaměstnanců společnosti. Divize Veřejné sítě je Vám připravena nabídnout kompletní produktovou paletu (multiplexory, radiové spoje, point-to-multipoint systémy, management systém), včetně instalací na klíč pro přístupové a přenosové sítě.

Další informace Vám rád poskytne: Michal Merunka, marketing manager, tel.: (02)61300 621, fax: (02)61300 638, email: michal.merunka@cz.bosch.com, http://www.bosch.cz, nebo můžete navštívit naši expozici na výstavě INVEX '99, stánek 44, hala Z.

Klíčová slova PROTEXT-Robert Bosch

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.