Nasledujúcu informáciu zverejňuje ČTK podľa paragrafu 7 Tlačového zákona. Tento text nie je vlastným spravodajstvom ČTK a ČTK zaň nenesie zodpovednosť:

"Dňa 28.12.2008 bola uverejnená agentúrna správa v súvislosti s prevodmi cirkevných pozemkov na fundáciu Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptistae, podľa ktorej malo ísť o nadáciu Mons. Jána Sokola a teda o prevod cirkevného majetku na nadáciu Mons. Jána Sokola.

Informácie uvedené v tejto agentúrnej správe neboli pravdivé.

Zriaďovateľom spomínanej fundácie je Trnavská arcidiecéza a jej štatutárom je sídelný biskup Trnavskej arcidiecézy. Funkcia štatutára je bezplatná.

Prevod majetku na túto cirkevnú fundáciu nikdy neznamenal žiadne obohatenie sa Mons. Jána Sokola."

Klíčová slova Slovensko-cirkvi-reality-POVINNÉ ZVEREJNENIE-OPRAVA

Oblast

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.