Spolupráce Bristol-Myers Squibb a JAR proti HIV/AIDS

JOHANNESBURG (JAR)/NEW YORK (USA) 3. září (PROTEXT/ots) - Společnost Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) a vláda Jihoafrické republiky oznámily, že Bristol-Myers Squibb vstoupil do Jihoafriského partnerství proti AIDS a budou spolupracovat s ministerstvem zdravotnictví na splnění programu Zajistěte budoucnost v Jižní Africe.

Program Zajistěte budoucnost poskytuje péči a podporu ženám a dětem se syndromem HIV/AIDS a představuje příspěvek společnosti Bristol-Myers Squibb v hodnotě 100 miliónů dolarů poskytovaný Jižní Africe, Svazijsku, Namibii, Botswaně a Lesothu. Cílem je nalézt únosná řešení pro ženy, děti a jejich komunity a efektivně čelit HIV/AIDS.

Při oznamování partnerství ministr zdravotnictví JAR Manto Tsabalala-Msimang uvedl, že "infekce HIV a AIDS představují významný problém, kterému musí JAR čelit. Těším se na spolupráci s Bristol-Myers Squibb v rámci Jihoafrického partnerství proti AIDS při vývoji řešení, kterými by bylo možné této epidemii čelit."

"Jsme rádi, že můžeme dále rozvíjet naše již dosud plodné pracovní vztahy s jihoafrickou vládou," zdůraznil v odpovědi Kenneth E. Weg, místopředseda společnosti Bristol-Myers Squibb. "Aktivní spolupráce Bristol-Myers Squibb a vlády bude bezpochyby mít významně kladný dopad na životy žen a dětí zasažených HIV/AIDS," dodal.

Hlavní tři cíle programu Zajistěte budoucnost tvoří profylaxe přenosu HIV, snížení sociálního dopadu onemocněním HIV/AIDS pro ženy a děti podporou skupinové péče o ně, a podpora iniciativ resortu zdravotnictví na zvětšení rozsahu léčby HIV/AIDS. Hlavní zásady programu Zajistěte budoucnost spojují partnerství soukromé a veřejné sféry, zahrnují vládní Partnerství proti AIDS a zajišťují zařazení programu mezi priority zdravotnictví a budování kapacit.

Součástí programu je fond pro rozvoj nového výzkumu pro prostředí s omezenými zdroji, fond pro budování komunit a vzdělávání, program partnerství s veřejným zdravotnictvím v komunitách a program pro školení zdravotnického personálu pro péči o nemocné HIV/AIDS a praktické zvládání nákazy.

Řídící struktury programu Zajistěte budoucnost v JAR představuje sekretariát, tvořený zástupci ministerstva zdravotnictví a Bristol-Myers Squibb, a Poradní výbor, tvořený domácími i zahraničními vědci, akademiky, představiteli komunit a zástupci pěti zúčastněných zemí. Nejvyšším orgánem bude Pomocná rada, ustavená Bristol-Myers Squibb a jihoafrickou vládou, určená k dozoru nad plněním programu v JAR.

Jihoafrické partnerství proti AIDS, kterému bude 9. října jeden rok, představuje mnohostrannou odpověď iniciovanou prezidentem JAR Thabem Mbekim na pandemii HIV/AIDS.

Bristol-Myers Squibb je diverzifikovanou, na výzkum specializovanou společností pro zdravotní a osobní péči, jejímž hlavním obchodním zaměřením jsou farmaceutické spotřebitelské produkty a nutriční i léčivé prostředky.

Pro další informace o tomto programu prosím kontaktujte: Dr. N. Simelela, Directorate HIV/AIDS and STDs, ministerstvo zdravotnictví, Pretoria, +O12-312-0121,

nebo Jonathan Weisberg, ředitel International Public Affairs, Bristol-Myers Squibb Copmany, New York, 212-546-4343.

Navštivte také internetovou stránku "Secure the Future" na http://www.securethefuture.com.

ots Original Text Service: Bristol-Myers Squibb Company Internet: http://www.newsaktuell.de Contact: Jon Weisberg, Public Affairs of Bristol-Myers Squibb Company, 212-546-4343 (in the USA), or jon.weisberg@bms.com Company News On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/269329.html or fax, 800-758-5804, ext. 269329 (in the USA) Web site: http://www.securethefuture.com Web site: http://www.bms.com

Klíčová slova PROTEXT-JAR-Bristol Myers Squibb

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.