Akutní koronární syndrom (ACS)

Akutní koronární syndrom (ACS) je v celosvětovém měřítku hlavní příčinou úmrtí, jež nese odpovědnost za 21 procent globální úmrtnosti. V uplynulých letech výskyt infarktu myokardu v západních státech poklesl díky rozsáhlejšímu uvědomění, zlepšené snahy o zvládání rizik a pokročilejší léčbě. Zároveň roste výskyt nestabilní anginy (UA), což nutí členy Evropské lékařské společnosti požadovat kompletnější data o léčebných strategiích a výskytu UA.

CO: The European Network for Acute Coronary Treatment Study (Studie Evropské sítě pro akutní koronární léčbu; ENACT) - je první epidemiologickou studií svého druhu, zkoumající po celé Evropě národní odlišnosti ve výskytu, diagnóze a léčbě celého spektra ACS. Pozorování, prováděné během dubna a května 1999 ve 29 zemích, shromáždilo srovnávací údaje z celé Evropy a má se za to, že umožní důležité pochopení věcných rozdílů ve způsobech léčby ACS v jednotlivých zemích.

KDO: ENACT Advisory Board:

- Profesor Keith AA Fox, Royal Infirmary, Edinburgh, Velká Británie

ENACT Advisory Chair

- Dr. Gabriel Steg, Group Hospitalier Bichat, Paříž, Francie

- profesor Dr. Ulrich Keil, University of Münster, Münster, Německo

- Dr. Jaap W. Deckers, Cardialysis BV, Rotterdam, Nizozemsko

- Profesor Dennis Cokkinos, Onassis Cardiac Surgery Centre, Atény, Řecko

- Dr. Aldo Maggioni, Italian Association of Hospital Cardiologists, Florencie, Itálie

KDE: Během XXI. kongresu European Society of Cardiology

Palau Firal, Level 9

Hospitality Suite 13.0

Barcelona, Španělsko

KDY: 30.srpna 1999, 14:00 - 15:00 (barcelonského času)

INTERGILIN je registrovaný chráněný název COR Therapeutics, Inc.

ots Original Text Service: European Network for Acute Coronary Treatment Study Internet: http://www.newsaktuell.de CONTACT: Mary Barrington-Ward (hotel antemare), +34-93-894-7000, or Nina Mehta (hotel arts), +34-93-221-1000, for the European Network for Acute Coronary Treatment Study

Klíčová slova PROTEXT-ACS

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.